"Levestandard" inngår i emnet

Vis klipp28:38

Kina om Kina: episode 5

Omhandler dato: 2012

De unge i Kina lever godt av den velstand foreldrene har bygd opp. Stadig flere ungdommer fra landsbygda studerer i byene, med flere muligheter enn foreldrene hadde.

I denne episodene møter vi Tian Qiuyu som har tatt klassereisen fra landsbygda til egen business i byen, et resultat av hardt arbeid.

Svensk dokumentarserie (5:8)

Vis klipp6:22

Arbeiderboliger før i tida

Omhandler dato: 1900

Torill Thorstad Hauger har skrevet mange historiske barnebøker. I dette klippet forteller hun om hvordan en liten Oslo - gutt i en arbeiderfamilie kunne ha det før i tida.

Vi blir også med inn i en leilighet som Oslo bymuseum har innredet slik folk flest bodde ved århundreskiftet fra 1800 til 1900.

Vis klipp6:35

SV-Kristin og fattigdomsløftet

Omhandler dato: 2007

Regjeringen Stoltenberg ( 2005-2009 ) mener det er rundt 124 000 nordmenn som lever under fattigdomsgrensen. Ifølge andre internasjonale målinger (EU) regnes hele 414 000 nordmenn som fattige.

Samtidig regnes Norge som et av verdens beste land å bo i.

Noen familier tjener likevel så dårlig at barna deres ikke kan delta i fritidstilbud på lik linje med andre barn. Det finnes også mange tusen rusmisbrukere med lav levestandard.

Ifølge EU er dessuten minstepensjonistene fattige. Det er dem som har lavest alderspensjon i Norge. Likevel er det klart at fattigdom her er noe annet enn den fattigdommen millioner av mennesker lever med i resten av verden.

Hvilke forskjeller ser du selv?

Vis klipp4:13

Klasseskille i Oslo

Omhandler dato: 1997

Alexandra kommer fra Nordstrand, en del av Oslo der folk stort sett bor i eneboliger og har god råd. Monica er fra Romsås, en bydel med lav status og mest blokkbebyggelse.

Alexandra tar turen til Romsås og møter Monica, de snakker om erfaringer og fordommer knyttet til hvor de kommer fra.

Vis klipp4.27

Gårdsliv i Egypt

Omhandler dato: 1976

I Nildeltaet er det fruktbart landskap, og her bor mange bønder. Jordbruk har vært viktig i Egypt i mange tusen år. Jorden blir pløyd og sådd og grøden høstet inn.

Egypt har fungert mer eller mindre uforandret på landsbygden helt inn i vår tid.

Vis klipp3:24

Tett i Egypts hovedstad

Omhandler dato: 1976

Problemet for Kairo er at byen ikke er bygget for så mange mennesker som det bor der. Folk strømmer til fra landsbygda for å søke lykken i byen, som er den største i Afrika og Midtøsten. Men de fleste ender opp som fattige i slummen.

Før Suezkanalen ble gjenåpnet sommeren 1975, økte antallet innbyggere i Kairo med en million i året.

I 1976 bor det allerede åtte millioner i byen som opprinnelig var beregnet på kun en million mennesker. Trafikkaoset og alle menneskene holdt den gang på å kvele den egyptiske hovedstaden.

I 2007 er antall innbyggere kommet opp i 16 millioner for byen ved Nilen i det nordlige Egypt (tallet er inkludert forsteder).

Vis klipp7:34

Dagligliv på savannen

Omhandler dato: 1983

Stammen Toposa holder til på savannen i Sør-Sudan. I 1983 er det vanskelig å skaffe nok vann til familien, og kvinnene har jobben med å hente vannet.

Kvinnene har også ansvar for å skaffe ved, og i landsbyen Mogos oppbevarer de maten i stabbur som står på høye påler. Mens kvinnene arbeider, slapper mennene av i skyggen!

Sudan er det største landet i Afrika, og ble uavhengig i 1956. På 1960-tallet brøt det ut borgerkrig i den sørlige delen av landet. Siden da er mange mennesker drept i krigshandlinger. En ustabil politisk situasjon har ført til hungersnød og store flyktningestrømmer. Naturkatastrofer har også vært et problem. Ved årtusenskiftet begynte Sudan å eksportere olje.

Siden januar 2008 har fredsbevarende styrker fra FN og Den afrikanske union forsøkt å løse den alvorlige og fastlåste konflikten i Darfu-regionen sør i landet.

Vis klipp9:04

Norge som cruise-nasjon

Omhandler dato: 2000

Et norsk cruiseskip seiler i Geirangerfjorden. Det er gode tider for cruiseturisme.

Skipet Splendour of the Seas har blant annet golfbane på dekk og mange andre fritidstilbud om bord. Turistene skal hygge seg mest mulig på turen.

Maskinsjefen ombord forteller om den store jobben med å holde skipet i gang.

Den norske amerikalinjens skip har blitt cruiseskip etter at flyene tok over trafikken mellom Norge og USA. Også Hurtigruten har cruiseturister.

Vis klipp2:57

Ungdom om oljepengane

Omhandler dato: 1997

De ulike politiske partiene slåss om hvordan oljepengene skal brukes, eller om de i det hele tatt skal brukes.
Her får du høre hva ungdom mener Norge bør bruke oljepengene til.

Vis klipp1:42

Et gammelt fjellbruk

Omhandler dato: 1956

På et gammelt fjellbruk i Årdal i Sogn forteller Anfinn Vetti om livet på gården.

Vis klipp3:20

Familieliv og bolignød 1950

Omhandler dato: 1950

Boligmangel blir etterhvert ett av de største samfunnsproblemene i Norge på 1950-tallet. Boforholdene for mange familier er den rene slum. Se hvilke konsekvenser boligmangelen får for den vanlige borger, og hvilke krav de stiller overfor styresmaktene. Kravene skal etterhvert nå helt fram til kong Haakon VII.

Vis klipp2:32

De første drabantbyene i Oslo 1950

Omhandler dato: 1950

Drabantbyene dukker opp allerede på 1950-tallet, den aller første på Lambertseter i Oslo. Tanken var at familiene skulle få en passende bolig til en sosialt forsvarlig husleie. Men hvordan var det egentlig å bo i drabantbyene i starten, uten offentlige transportmidler og lang vei til arbeid?

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen