"Kommunisme" inngår i emnet

"Kommunisme" er relatert til

Artikler om "Kommunisme"

Personer relatert til "Kommunisme"

Vis klipp28:33

Kina om Kina: episode 1

Omhandler dato: 2012

I denne episoden møter vi folk som opplevde kulturrevolusjonen og overlevde opprøret på den Himmelske Fredsplass. Hendelser som har satt dype spor i den kinesiske historien.
Kina har gått fra å være et u-land til å bli en økonomisk stormakt i løpet av 1900-tallet. Under lederen Mao Zedong startet endringene av det kinesiske samfunnet både politisk og økonomisk. Med det kommunistiske partiet som styrende organ er Kina i dag blitt et kommersielt samfunn. Politisk er det fortsatt mye i Kina som er tabu å ytre seg om.

Svensk dokumentarserie (1:8)

Vis klipp28:34

Kina om Kina: episode 3

Omhandler dato: 2012

Kina er blitt et mer åpent og moderne samfunn i dag. Blant annet har Internett og den teknologiske utviklingen ført til at den statlige sensuren ikke er like lett å håndheve fra myndighetenes side.

I denne episoden møter vi bloggere som har funnet sitt medium hvor myndighetene ikke kan sensurere informasjonsflyten. Svensk dokumentarserie (3:8)

Vis klipp2:00

Kort om kommunismen som ideologi

I dette utdraget fra et lengre program om kommunismen som ideologi, går professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, gjennom en ideologisk sjekkliste, og redegjør for hvilke grunnsyn det er som bærer kommunismen.

Han nevner kommunismens menneskesyn, synet på politikk versus økonomi, hvilke kjerneverdier kommunismen representerer og kommunismens forhold til demokratiet som styringssystem.

Bildet viser en plakat med bilde av Lenin, som var den som utviklet marxismen til det spesielle sovjetiske partisystemet.

Vis klipp16:47

Kommunismen

Lenin videreutvikler Marx' teori om klassekamp og revolusjon, og det er det store partiapparatet som via revolusjon skal lede folket, gjennom kommunismen, til statens oppløsning og likhet for alle.

I dette klippet foreslår statsviter Bernt Hagtvet at vi kan se på kommunismen som en spesielt russisk variant av marxismen.

Vis klipp4:27

Sovjetkunst i tilbakeblikk

Under kommunismen i det tidligere Sovjetunionen (Russland) var det streng kontroll med kunsten. Offentlige monumenter og annen utsmykning skulle prise makthaverne, og fungere som politisk propaganda.

I dette innslaget møter du dagens unge russiske kunststudenter. De sammenligner kommunist-tidas kunst med nazismens kunst. Begge ideologier undertrykker enkeltmenneskets frie uttrykk.

Vis klipp3:23

Det kommunistiske parti i Sovjet

Omhandler dato: 1922-1991

Sovjetunionen var en sosialistisk forbundsstat i Øst-Europa og Nord-Asia som ble dominert av dagens Russland, og som varte fra 1922 til 1991. Unionen ble styrt etter kommunistisk ideologi, og var et diktatur.

Karl Marx var teoretikeren som har gitt navn til marxismen, det ideologiske grunnlaget for det sovjetiske kommunistpartiet. Vladimir Lenin var den første regjeringssjef og kommunistiske partileder etter
Den russiske revolusjonen (1917).

På bildet ser du en plakat med Vladimir Iljitsj Lenin.

Sovjetunionen var en supermakt som spilte en stor politisk rolle i verden gjennom hele epoken fra revolusjonen i 1917 til kommunistpartiet ble nedlagt i 1991.

Vis klipp9:29

Mao - den kinesiske kommunistleder

Omhandler dato: 1949-1976

Mao Zedong (tidl skrevet Mao Tse-tung) (1893-1976) ble født inn i en rik bondefamilie i Hunan - provinsen, i hjertet av Kina.

Han utdannet seg til lærer, og ved skolen dannet han revolusjonære grupper i et forsøk på å slutte seg til Den revolusjonære hær. Mao vant gradvis makten i partiets sentralkomité og ble etter hvert offisielt antatt som partiets leder i 1936. I 1949 proklamerte han den kinesiske folkerepublikk og ble landets president. Fra 1954 var tittelen ''folkerepublikkens formann'', derav navnet ''Formann Mao''. Han utviklet en politisk tenkning som ble kalt ''Maoismen''. Den gikk ut på at alle hadde like mye og alle eide alt. Kommunistlederen Mao gav ut en sitatsamling i 1960, som på norsk ble kalt ''Maos lille røde''.

Mao ble gjenstand for persondyrking av dimensjoner da han levde. Her får du høre mer om Maos liv og det han stod for.

Vis klipp27:48

Josef Stalin - hvem var han?

Omhandler dato: 1922-1953

Josef Stalin (1878-1953) var en sovjetisk politiker av georgisk herkomst og sønn av en skomaker. Han var den eneste kommunistiske pioner i Russland som kom fra enkle kår. I 1898 ble han medlem av det nydannede russiske sosialdemokratiske parti. Etter dette kom han til å leve av og for politikken resten av livet.

Lenin innsatte Stalin som generalsekretær for sitt kommunistparti i 1922. Etter Lenins død overtok Stalin makten i partiet og ble etter hvert enehersker i Sovjet.

Dette programmet gir deg historien rundt Stalin og hvordan han helt til det siste hadde en tyrannisk makt over folkene rundt seg.

Vis klipp48:22

Stalin

Omhandler dato: 1922-1953

Josef Stalin (1878-1953) ble født i Gori i Georgia, Kaukasus. Faren var skomaker og moren vaskekone. Faren var drikkfeldig og voldelig. Han slo kone og barn, noe som mange mente var årsaken til at Stalin i voksen alder utviste nærmest et hat mot myndighetspersoner.

I 1922 ble Stalin generalsekretær i kommunistpartiet, under Lenins ledelse. Etter Lenins død overtok Stalin og begynte øyeblikkelig å underminere posisjonen til sin eneste utfordrer Trotskij. Det endte med at Trotskij ble erklært for fiende av staten, hvorpå han ikke hadde annet valg enn å rømme.

På sin ferd mot å bli enehersker henrettet han alle motstandere av sin politikk. Han skal personlig ha undertegnet 40 000 henrettelsesordrer. Han var ansvarlig for massedeportasjoner og statsstyrt massesult i Ukraina. Under 2. verdenskrig stod han bak noen av de verste krigsforbrytelser verden hadde sett.

Dette programmet handler om Stalins politiske liv.

Vis klipp1:26

FrP vil kutte i forsvarsutgiftene

Omhandler dato: 1990

I denne reportasjen fra 1990 virker det som om Fremskrittspartiet går inn for å kutte i statens bevilgninger til Forsvaret. Men FrP's partiprogram i dag går inn for å styrke Forsvaret.

Denne reportasjen er laget i en tid med store politiske endringer i Øst-Europa. Det viktigste er at det kommunistiske styret avvikles i Russland, og at Berlinmuren faller, slik at Øst- og Vest-Tyskland blir gjenforent.

Dette fører til at politikerne bevilger mindre penger til Forsvaret de kommende åra.

I klippet ''FrP vil at Norge støtter USA i konflikt'' får du et eksempel på at partiet støtter norsk militært engasjement i utlandet som medlem av NATO.

Anders Lange, som du ser i begynnelsen av klippet, er opphavsmann til dagens FrP. Du kan se andre klipp om ham her i NRK Skole.

Vis klipp2:39

Norske krigsbruder i DDR

Omhandler dato: 1940-1945

Noen av de rundt 3000 norske kvinnene som flytter med tyske soldater etter andre verdenskrig, havner i det kommunistiske Øst-Tyskland (Deutsche Demokratische Republik / DDR.)

Denne reportasjen fra 1989 handler om en slik familie.

DDR forsvinner som stat i oktober 1990. Da blir dette området innlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland, slik at Tyskland blir gjenforent som nasjon.

Vis klipp2.41

Hvorfor kommunist?

Omhandler dato: 1965

Reidar T. Larsen, formann i Norges Kommunistiske Parti (NKP), ser på det som en hedersbetegnelse å være kommunist. Men hvorfor ble han kommunist, og hva mener han er kommunismens målsetting?

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen