"Norges statsbudsjett" inngår i emnet

"Norges statsbudsjett" er relatert til

Artikler om "Norges statsbudsjett"

Vis klipp12:44

Statsbudsjettet 2014 under lupa

Omhandler dato: 2013

Før Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering gikk av, la finansminister Sigbjørn Johnsen (AP) fram forslaget til statsbudsjett for 2014. Her kommenterer økonomieksperter dette forslaget. Før statsbudsjettet vedtas av Stortinget, kommer det til å bli noe forandret i tråd med politikken som den nye blå Solberg-regjeringen vil føre. Høyre og Fremskrittspartiet vant stortingsvalget i september 2013.

Vis klipp2.03

Tid for statsbudsjett

Omhandler dato: 2012-10-08

I statsbudsjettet står det hva Norge skal bruke penger på neste år. Et budsjett er en oversikt over pengene som tjenes, og hvordan de skal brukes. Her står det også hvordan staten skal spare penger. Det er finansministeren som presenterer budsjettet i Stortinget på vegne av regjeringen.

Men hvor kommer alle pengene fra? Og hvem er det som bestemmer hva pengene skal brukes på? Det får du svar på i dette klippet.

Vis klipp14:28

Rødgrønt budsjett og blå-blå regjering

Omhandler dato: 2013

For første gang skal det blå-blå Fremskrittspartiet sitte i regjering i Norge, sammen med Høyre. Her forteller de om politikken sin, som skal erstatte den såkalte rød-grønne politikken Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet førte i regjeringa Stoltenberg fra 2005 til 2013. Det er denne regjeringa som har laget årets statsbudsjett, men mye taler for at Erna Solbergs nye regjering kan komme til å forandre 2014-budsjettet, når Stoltenberg-regjeringa går av midt i oktober 2013.

Vis klipp1.52

Hvorfor får ikke norske elever mat på skolen?

Omhandler dato: 2012-10-17

Hvorfor får ikke norske barn gratis skolemat? Det er mange andre land som har en slik ordning, men norske skoleelever må smøre matpakken sin selv.

Nora ville ha svar på hvorfor det er slik, så hun sendte et brev til statsminister Jens Stoltenberg. Svaret var nok mer komplisert enn det Nora hadde trodd, men Stoltenberg tar seg god tid til å forklare hvilke avgjørelser som ligger bak denne beslutningen.

Vis klipp32:06

Revidert nasjonalbudsjett

Omhandler dato: 2012-05-15

Hvert år legger regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. Årsaken til det er at budsjettet må oppdateres fordi det kan være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. I revidert nasjonalbudsjett blir hovedtallene for norsk økonomi presentert, og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Det er finansministeren sin oppgave å presentere dette for Stortinget.

Vis klipp3.11

Oljefondet og avkastning

Omhandler dato: 2012

I statsbudsjettet kan finansminsteren bruke 4% av oljefondet gjennom Handlingsregelen. Nå brukes det kun 3,3 %. Grunnen er at den norske krona ikke må bli for sterk, slik at det går ut over eksportindustrien vår. Når oljeindustrien går godt vokser oljefondet, og vi får flere penger å bruke både i dag og i årene som kommer.

Vis klipp9:12

Jens Stoltenberg forklarer den europeiske gjeldskrisen

Omhandler dato: 2011

Det er ikke et spørsmål om Norge vil bli rammet av den europeiske gjeldskrisen, men når og hvor sterkt vi rammes, mener statsminister Jens Stoltenberg.

Her treffer vi ham hjemme i statsministerboligen, og med tusj og en ''flip over'' viser han oss hvordan Norge kommer til å bli rammet.

Vis klipp2.33

Hva er et statsbudsjett?

Omhandler dato: 2010-10-05

Politikere diskuterer ofte hvordan pengene skal fordeles i statsbudsjettet, men hva er et statsbudsjett? Det skal Supernytt-reporter Stig prøve å forklare i denne reportasjen.

Vis klipp1:54

Like fulle klasserom i 2011

Omhandler dato: 2010

I hvert eneste forslag til statsbudsjett går det fram hvor mange penger Regjeringen ønsker å bruke på skole og utdanning det kommende året.

Her er en reportasje i Dagsrevyen kvelden før statsbudsjettet for 2011 ble lagt fram. Den rødgrønne regjeringen hadde lovet at klassene skulle bli mindre, for at lærerne skulle få bedre tid til hver elev, men i forslaget til statsbudsjett for 2011 er det likevel ingen garanti for at skoleklassene skal ha færre elever pr. lærer.

Statsbudsjettet er Regjeringens forslag til hvordan skattepengene skal brukes neste år. Det er veldig mange ulike samfunnsoppgaver å fordele pengene på. Forslaget diskuteres i Stortinget, som vedtar det endelige statsbudsjettet.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen