"Norges statsbudsjett" inngår i emnet

"Norges statsbudsjett" er relatert til

Artikler om "Norges statsbudsjett"

Vis klipp2.22

Statsbudsjett i skoletimen

Omhandler dato: 2014

Her forklarer finansminister Siv Jensen (Frp) 6. klassingene ved Trosvik skole i Fredrikstad hva et statsbudsjett er. Finansministeren sitter på den største pengesekken i Norge.

8. oktober 2014 la Jensen fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Blant annet hadde de tenkt å bruke minst hundre milliarder kroner på skolen i Norge. De andre partiene i Stortinget skal være med på å bestemme om dette er nok.

Vis klipp5.16

Småpartiene og blått budsjett 2015

Partiene Venstre og Kristelig Folkeparti varsler motstand mot Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Venstre og Kristelig Folkeparti er likevel nærmere sittende regjering enn Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Den sittende regjeringen, som er dannet av Høyre og Fremskrittspartiet, er avhengig av de borgerlige småpartienes stemmer for å få flertall på Stortinget. 8. oktober 2014 la Solberg-regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Det er Stortinget som samlet vedtar nytt budsjett i desember 2014.

Vis klipp7:10

Hva med skolen i statsbudsjettet 2015?

Omhandler dato: 2014

Arbeiderpartiets skolepolitiske leder på Stortinget, Trond Giske, anklager kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) for dårlig skolesatsing i Solberg-regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2015.

Giske støtter bevilgninger til videreutdanning av lærerne, men mener at det er for lite penger til mange andre uløste oppgaver i skolen, for eksempel flere lærerstillinger. - Det er viktigere å sikre kvalitet i undervisningen enn å få flere lærere, svarer Røe Isaksen.

Vis klipp9:45

Siv Jensen om statsbudsjett 2015

Omhandler dato: 2014

Finansminister Siv Jensens (Frp) har lagt fram sitt første forslag til statsbudsjett for Norge. Det første mediene slo opp etter Solberg-regjeringas statsbudsjett 8. oktober 2014, var forslagene om skattelettelser. Den blå regjeringa går også inn for å bruke mer penger fra oljefondet enn den forrige regjeringen gjorde. Her kan du høre noen utsnitt fra finansminister Siv Jensens presentasjon av forslaget til statsbudsjett for 2015.

Statsbudsjettet skal debatteres blant alle partiene i Stortinget før det blir endelig vedtatt i desember 2014.

Vis klipp2:59

Seniordans på statsbudsjettet?

Omhandler dato: 2014

Helse- og omsorgsminister Bent Høye (H) svinger seg i dansen med seniorer som ønsker å bli en post på statsbudsjettet. Seniordansen er et viktig initiativ for mange eldre rundt Mjøsa. Helseministeren er helt enig i at dette både er sosialt, helsebringende og moro, men om han kan love penger; det gjenstår å se.

Vis klipp2:02

Flomsikring på statsbudsjettet?

Omhandler dato: 2014

Når finansminister Siv Jensen (Frp) legger fram revidert statsbudsjett er det mange som vil ytre sin sak. Flomutsatte kommuner har fått penger til flomsikring, men de synes ikke det er nok. Nå har ordførere fra Gudbrandsdalen og Valdres tatt turen til Finansdepartementet i håp om å få enda flere penger, og finansministeren er både lydhør og imøtekommende.

Vis klipp1:23

Finansministeren sier ikke bare nei

Omhandler dato: 2014

I arbeidet med å klargjøre statsbudsjettet må finansminister Siv Jensen (Frp) si nei til mange ønsker. Men ikke alle får avslag. En finansministers oppgave er å fordele pengene mellom postene på budsjettet som gjenspeiler regjeringens politikk. Hvilke saker som blir budsjettvinnere røper ikke finansminister Jensen helt før statsbudsjettet legges fram i høst.

Vis klipp1:03

Billigere båtmotorer i revidert statsbudsjett

Omhandler dato: 2014

Båtselgere på Sørlandet har sikkert grunn til å juble sommeren 2014. Den blå-blå regjeringen har i det reviderte statsbudsjett fjernet hestekraft-avgiften på båtmotorer, noe som mange mener vil gi bransjen et viktig løft. I alle fall får båteierne en billigere sommer.

Vis klipp1:50

Når kommunene er misfornøyde med statsbudsjettet

Omhandler dato: 2014

Statsminister Erna Solberg (H) tar gjerne turen til skoler med gode resultater. Da hun besøkte skolene i Østfold i januar 2014, var det ikke bare skoleavisene som ville prate med henne. Flere kommunepolitikere var også møtt fram for å fortelle statsministeren hva de mente om statsbudsjettet som var lagt fram. Her kan du høre statsminister Solbergs svar til de misfornøyde politikerne.

Vis klipp12:44

Statsbudsjettet 2014 under lupa

Omhandler dato: 2013

Før Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering gikk av, la finansminister Sigbjørn Johnsen (AP) fram forslaget til statsbudsjett for 2014. Her kommenterer økonomieksperter dette forslaget. Før statsbudsjettet vedtas av Stortinget, kommer det til å bli noe forandret i tråd med politikken som den nye blå Solberg-regjeringen vil føre. Høyre og Fremskrittspartiet vant stortingsvalget i september 2013.

Vis klipp2.03

Tid for statsbudsjett

Omhandler dato: 2012-10-08

I statsbudsjettet står det hva Norge skal bruke penger på neste år. Et budsjett er en oversikt over pengene som tjenes, og hvordan de skal brukes. Her står det også hvordan staten skal spare penger. Det er finansministeren som presenterer budsjettet i Stortinget på vegne av regjeringen.

Men hvor kommer alle pengene fra? Og hvem er det som bestemmer hva pengene skal brukes på? Det får du svar på i dette klippet.

Vis klipp14:28

Rødgrønt budsjett og blå-blå regjering

Omhandler dato: 2013

For første gang skal det blå-blå Fremskrittspartiet sitte i regjering i Norge, sammen med Høyre. Her forteller de om politikken sin, som skal erstatte den såkalte rød-grønne politikken Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet førte i regjeringa Stoltenberg fra 2005 til 2013. Det er denne regjeringa som har laget årets statsbudsjett, men mye taler for at Erna Solbergs nye regjering kan komme til å forandre 2014-budsjettet, når Stoltenberg-regjeringa går av midt i oktober 2013.

Vis klipp1.52

Hvorfor får ikke norske elever mat på skolen?

Omhandler dato: 2012-10-17

Hvorfor får ikke norske barn gratis skolemat? Det er mange andre land som har en slik ordning, men norske skoleelever må smøre matpakken sin selv.

Nora ville ha svar på hvorfor det er slik, så hun sendte et brev til statsminister Jens Stoltenberg. Svaret var nok mer komplisert enn det Nora hadde trodd, men Stoltenberg tar seg god tid til å forklare hvilke avgjørelser som ligger bak denne beslutningen.

Vis klipp32.06

Revidert nasjonalbudsjett 2012

Omhandler dato: 2012-05-15

Hvert år legger regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. Årsaken til det er at budsjettet må oppdateres fordi det kan være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. I revidert nasjonalbudsjett blir hovedtallene for norsk økonomi presentert, og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Det er finansministeren sin oppgave å presentere dette for Stortinget.

Vis klipp3.11

Oljefondet og avkastning

Omhandler dato: 2012

I statsbudsjettet kan finansminsteren bruke 4% av oljefondet gjennom Handlingsregelen. Nå brukes det kun 3,3 % (2012). Grunnen er at den norske krona ikke må bli for sterk, slik at det går ut over eksportindustrien vår. Når oljeindustrien går godt vokser oljefondet, og vi får flere penger å bruke både i dag og i årene som kommer.

Vis klipp9:12

Jens Stoltenberg forklarer den europeiske gjeldskrisen

Omhandler dato: 2011

Det er ikke et spørsmål om Norge vil bli rammet av den europeiske gjeldskrisen, men når og hvor sterkt vi rammes, mener statsminister Jens Stoltenberg.

Her treffer vi ham hjemme i statsministerboligen, og med tusj og en ''flip over'' viser han oss hvordan Norge kommer til å bli rammet.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen