"Hellige skrifter" inngår i emnet

"Hellige skrifter" inneholder flere emner

Vis klipp4:10

Hinduisme - en måte å leve på

Omhandler dato: 1997

Ifølge hinduene er hinduismen mer enn en tro. Å være hindu er en måte å leve på. Hinduene kaller egen religion for Sanatana Dharma - den evige lov og plikt.

Her er en kort innføring i hinduistisk levesett, og noen helligdommer og ritualer.

Vis klipp2:43

Guder i hinduismen

Omhandler dato: 1992

Hinduisme er religionen der det myldrer av gudebilder. Her får du en kort innføring i hinduismens opprinnelse og noen av de sentrale gudebildene.

Vis klipp7.06

Sentrale tekster i hinduismen

Omhandler dato: 1997

Hinduismen har flere sentrale skrifter. De eldste er vedaene, og disse gir selve grunnlaget for hinduismen. Sentralt står også de to eposene Mahabharata og Ramayana.

Her er kort om disse skriftene. I tillegg får du se utdrag fra en kathakali - en indisk dans som baserer seg på tekster fra den hinduistiske sagntradisjonen. Historien til denne dansen er hentet fra Mahabharata, og er en fortelling om det godes kamp mot det onde.

Vis klipp3.43

Skapelsesberetningen i Bibelen

Omhandler dato: 4000 f.kr.

''I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene''.

Slik åpner Første Mosebok i Det gamle testamentet. Her får du høre skapelsesberetningen fram til rett før Adam og Eva spiser fra Kunnskapens tre.

Vis klipp4.20

I Edens hage

Omhandler dato: 4000 f.kr.

Adam og Eva var ifølge kristendommen, jødedommen og islam de første menneskene Gud skapte.

Her leser Jan Grønli historien om Adam og Eva, fra de kommer til Edens hage, og til de blir kastet ut etter å ha spist fra Kunnskapens tre.

Vis klipp5.02

Det gamle testamentet er felles arv

Omhandler dato: 1986

De tre verdensreligionene kristendom, islam og jødedom er i slekt med hverandre. Alle oppsto i Midtøsten, og jødenes eldste historie er en vesentlig del av den kristne Bibelen, først og fremst i Det gamle testamentet. Her får du en skisse over dette religiøse fellesskapet.

Vis klipp7.24

Noas ark

Omhandler dato: 4000 f.kr.

Noa fikk befaling fra Gud om å bygge en ark for å redde seg selv og dyrene fra Syndfloden.

Her leser Jan Grønli historien om Noa og familien hans, og hvordan de bygde arken (et skip) som fikk plass til to eksemplarer av alle Jordens levende skapninger.

Vis klipp30:46

Judas og Jesus

Omhandler dato: 0000

Apostelen Judas er allment foraktet og fordømt i kristenheten; som den store forræderen, han som sørget for at Jesus ble tatt til fange og korsfestet. Men i vår tid er det, både i kirken og blant kristne, en voksende interesse for disippelen Judas Iskariot. Hvem var han egentlig? Nyoppdagede religiøse skrifter har gitt ny kristen-teologisk kunnskap, og bidratt til nye analyser og tolkningsforsøk av Judas' rolle i kristendommen.

Vis klipp3.12

Superjulevangeliet (1:7)

Omhandler dato: 0000

Dramatisering av juleevangeliet. I denne miniserien møter vi Superengelen og engelen Alf. De følger med på hva som skjer med Maria og Josef i byen Nasaret. I denne episoden får Maria beskjed av erkeengel Gabriel om at hun skal føde Guds sønn.

Denne serien finnes også som et helt program. Se siste episode.

Vis klipp2.48

Superjulevangeliet (2:7)

Omhandler dato: 0000

Dramatisering av juleevangeliet. Skytsengelen Alf passer på at alt går bra med Maria og barnet hun har i magen. Men så kommer befalingen fra keiser Augustus: Alle skal innskrives i manntall. Maria og Josef må reise til hjembyen sin Betlehem.

Denne serien finnes også som et helt program. Se siste episode.

Vis klipp2.39

Superjulevangeliet (3:7)

Omhandler dato: 0000

Dramatisering av juleevangeliet. I tredje episode pakker Josef og Maria til den lange reisen, så rir de ut av Nasaret på eselet. Engelen Alf følger etter.

Denne serien finnes også som et helt program. Se siste episode.

Vis klipp3.19

Superjulevangeliet (4:7)

Omhandler dato: 0000

Dramatisering av juleevangeliet. Maria og Josef har kommet fram til Betlehem. Maria er i ferd med å føde, men det finnes ikke rom til dem i herberget. Derfor blir Jesusbarnet født i en stall.

Denne serien finnes også som et helt program. Se siste episode.

Vis klipp3.12

Superjulevangeliet (5:7)

Omhandler dato: 0000

Dramatisering av juleevangeliet. Nå er Jesusbarnet født, men det trenger en seng å ligge i. Engelen Alf finner en krybbe, og Maria og Josef legger barnet i den.

Denne serien finnes også som et helt program. Se siste episode.

Vis klipp3.11

Superjulevangeliet (6:7)

Omhandler dato: 0000

Dramatisering av juleevangeliet. Den store stjernen lyser og viser vei for de som kommer for å hylle Jesusbarnet. Både gjeterne, de tre vise menn og et englekor finner frem til stallen der Jesusbarnet ble født.

Denne serien finnes også som et helt program. Se siste episode.

Vis klipp18:09

Superjulevangeliet (7:7)

Omhandler dato: 0000

Dramatisering av juleevangeliet. Vi møter Superengelen og skytsengelen Alf. De følger Maria og Josef fra Maria får beskjed om at hun skal føde Guds barn, og til Jesusbarnet er født i stallen under den store stjerna.

Superevangeliet finnes også som seks korte episoder.

Vis klipp9:24

Den første jula

Omhandler dato: 0000

Dette er historien om da Jesus-barnet ble født. Vi møter Maria og Josef, og følger dem på den lange reisen fra Nasaret til Betlehem.

I løpet av denne reisen skjer det: Jesus-barnet blir født og lagt i krybba, stjerna lyser over stallen og gjeterne får besøk av engelen Gabriel. ''I natt er det født en frelser'', sier engelen. Slik begynner historien som egentlig ikke har fått noen slutt den dag i dag.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen