Vis klipp0.42

Drømmer for Norge

Omhandler dato: 2014

Framtidsdrømmer har vi alle, og gjennom prosjektet ''Drømmer for Norge'' inviterer NRK hele folket til å dele sine personlige drømmer og framtidstanker. Disse blir publisert på NRKs nettsider, og lagret i en tidskapsel de neste tusen årene.

Ideen er å finne ut hva folk tenker og er opptatt av nøyaktig 200 år etter at Eidsvollsmennene la grunnlaget for det samfunnet vi har i dag. Håpet er å skape et unikt tidsbilde og dokumentasjon av Norge anno 2014. Drømmeprosjektet er ett av mange tiltak for å feire at Grunnloven fyller 200 år.

Lenken til prosjektet finner du til høyre på siden.

Vis klipp48.55

Jakten på Norge: Nordmannen

Omhandler dato: 2014

Hva er typisk norsk i dag? Veldig vanskelig å svare på, vil mange si. Men nå i 2014, da vi feirer 200-årsjubileum for Grunnloven, kan det være spennende å gå i oss selv som folk.

Haddy N'jie, og Per Sinding-Larsen, gjør et dypdykk i den norske historien tilbake til 1814, og prøver å finne ut hvordan nordmenn har blitt som vi har blitt. Sinding-Larsen er svensk, og har sin egen grunn til å jakte på Grunnlovs-dokumentet fra 1814.

Dette er første program i NRK-serien ''Jakten på Norge 1814-2014''. (1:10)

Vis klipp29.15

Riksforsamlinga - episode 5

Omhandler dato: 2013.03.30

Are Kalvø vil gje Noreg ei ny og betre grunnlov. Dagens tema er val.

Korleis fungerer den norske valordningen? Kor lett er det å komme i kontakt med ein stortingsrepresentant? Og kor gode er folk i innland og utland til å påverke makta? Dette, og meir skal Are finne svar på, og han skal overraske befolkninga med ei ny valordning: Plutseleg val.

Dette er episode 5. av 8 episoder. Klippet er bare tilgjengelig ut 2014.

Vis klipp3:25

Mandatfordelingen på Stortinget

Omhandler dato: 2013-09-09

Blir du forvirret av sperregrenser og utjevningsmandater, eller lurer du på hvorfor bitte lille Oslo fylke har hele 19 stortingsplasser?

Her forklarer Ronny fra P3-morgen hvordan Stortinget blir sammensatt når du og jeg har stemt, og hva en franskmann med forkjærlighet for humler har med norsk politikk å gjøre.

Vis klipp2:34

De politiske partiene er forskjellige

Omhandler dato: 2013-08-23

Har du klart å finne det partiet du er mest enig med? Det er ikke lett, for når politikerne snakker om hva de mener er viktigst å satse på, så nevner de ofte de samme tingene; for eksempel god skole og sikre arbeidsplasser. Så hva er egentlig forskjellen?

Supernytt har møtt politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen, og hun gir oss en forklaring på hva som er forskjellen på høyre- og venstresiden.

Vis klipp1:23

Hva ville du gjort som statsminister?

Omhandler dato: 2013-08-22

Supernytt har spurt barn og unge om hva de ville gjort hvis de var statsminister i Norge. Her er noen av svarene. Og tenk: hvis du var statsminister i Norge? Hva ville DU gjort da?

Vis klipp28.13

Riksforsamlinga - episode 8

Omhandler dato: 2013-04-13

Are Kalvø har bestemt seg for å gi Norge ei ny og betre grunnlov. No er Grunnlova ferdig. Are ifører seg den nye nasjonaldrakta, tek med seg det nye flagget og drar ut for å spreie lova til folket og til dei mektigaste menneska i landet.

Dette er spisode 8 av 8. Klippet er bare tilgjengelig ut 2014.

Vis klipp27.23

Riksforsamlinga - episode 7

Omhandler dato: 2013-04-06

Are Kalvø har bestemt seg for å gi Norge ei ny og betre grunnlov. Dagens tema er rett og plikt. Are testar kor mykje ytringsfridom folk i Bergen eigentlig vil ha, prøver å finne ei passande straff for folk som ikkje stemmer og han fullfører grunnlova. (7:8)

Dette er episode 7 av 8. Klippet er bare tilgjengelig ut 2014.

Vis klipp27.23

Riksforsamlinga - episode 4

Omhandler dato: 2013-03-18

Med tre nye lovparagrafar, nytt flagg og et nytt monarki, er Are godt i gang med den nye grunnlova si. Are prøver no å samle folkelig støtte, mellom anna med folketog og sjarm. Han får råd frå folk som har starta folkeaksjonar og forandra lover før.

Are Kalvø har bestemt seg for å gje Noreg ei ny og betre grunnlov. I fjerde episode skal han lage ein ny variant av paragraf nummer to, som handlar om folkestyre.

Dette er epiode 4. av 8 episoder. Klippet er bare tilgjengelig ut 2014.

Vis klipp28.07

Riksforsamlinga - episode 3

Omhandler dato: 2013-03-11

Are kalvø skal lage ein ny variant av Grunnlovens tredje paragraf, som handlar om monarkiet.

Kor ille kan ein kongelig oppføre seg før folk seier frå? Dette testar Are, og han hyrer òg ein headhunter for å finne Norges neste dronning eller konge.

Dette er episode 3. av 8 episoder i serien der Are Kalvø freistar å gje Noreg ei ny og betre grunnlov. Klippet er bare tilgjengelig ut 2014.

Vis klipp27.17

Riksforsamlinga - episode 2

Omhandler dato: 2013-03-04

Are Kalvø skal lage ein ny variant av Grunnlovens paragraf nummer to, som handlar om religion.

Han brukar uvanelege metodar for å få folk til å gå i kyrkja, og han gjer ein test på kor mykje religionsfridom folk eigentleg vil ha. Kor mykje sær oppførsel kan ein sleppe unna med, så lenge ein grunngjer det med religion?

Dette er episode 2. av 8 episoder i serien der Are Kalvø freistar å gje Noreg ei ny og betre grunnlov. Klippet er bare tilgjengelig ut 2014. Klippet er bare tilgjengelig ut 2014.

Vis klipp29:48

Riksforsamlinga - episode 1

Omhandler dato: 2013-02-25

Are Kalvø har bestemt seg for å gje Noreg ei ny og betre grunnlov. I fyste episode skal han lage ein ny variant av den fyste paragrafen.

Korleis ser det perfekte norske samfunnet ut? For å finne svara på dette, snakkar han med folk på gata, bønder og kjøpmenn. Han får òg hjelp frå ei nonne, ei nordnorsk jødisk kvinne og folk frå andre minoritetar, som ikkje var med i Riksforsamlinga i 1814.

Are er ikkje sikker på om folk snakkar heilt sant. Korleis skal han finne ut kva folk eigentleg vil ha i den nye Grunnlova?

Dette er episode 1 av 8. Klippet er bare tilgjengelig ut 2014.

Vis klipp1:43

Arkeologisk funn i Eidsvollbygningen

Omhandler dato: 2012

Eidsvollsbygningen skal restaureres til grunnlovsjubileet i 2014, og i forbindelse med restaureringsarbeidet er det funnet gulv fra 1600-og 1770-tallet, da bygget sto ferdig. Oppå dette har man funnet det originale kjellergulvet som var på plass i 1814.

Det er et tregulv, og det var sannsynligvis her det gamle kjøkkenet lå. Arkeologene regner dermed med at dette var stedet hvor tjenestefolket tilberedte maten til grunnlovsfedrene i 1814.

Vis klipp0:58

Endringer i grunnloven

Omhandler dato: 2007-02-20

I februar 2007 foretok Stortinget en rekke historiske endringer av Grunnloven. Odelstinget og Lagtinget faller bort, parlamentarismen blir grunnlovfestet og Riksretten blir ikke lenger så politisk.

Vis klipp22:02

Grunnloven får en egen miljøvernparagraf

Omhandler dato: 2002.05.24

Bedrifter skal ikke slippe ut miljøfarlige stoffer ut til luft og vann, og forbrukere har rett til å vite om klær og andre produkter kan inneholde farlige fargestoffer. Dette er bare noen av konsekvensene etter at den norske Grunnloven i 1992 fikk en miljøvernparagraf.

Paragrafen pålegger myndighetene å sørge for god miljøkvalitet og god miljøinformasjon i Norge. Her får du høre om arbeidet fram til miljøvernparagrafen ble vedtatt i Stortinget 25. mai 1992, og hva slags konsekvenser den har fått for næringsliv, forbrukere og norsk politikk og rettsvesen.

Vis klipp71:57

200 år på 200 minutter - del 3

Omhandler dato: 1924

Direktesending fra Kvarteret i Bergen. Den aldri hvilende professor, kommentator, demokratiforsker og statsviter Frank Aarebrot ''stunter'' Norges historie de siste to hundre år direkte - på 200 minutter!

Dette er del 3 av foredraget, og her tar Aarebrot for seg perioden fra 1924 og fram til vår tid.
Del 1 og 2 finner du i relaterte klipp til høyre på siden.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Sindre Østgård | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen