"Eldreomsorg" inngår i emnet

Vis klipp4:03

Kan vi lære noe av storfamilien?

Omhandler dato: 2002

I familier med innvandrerbakgrunn er det helt vanlig at tre generasjoner bor under samme tak. Denne såkalte storfamilien var mer vanlig på landsbygda i Norge i gamle dager.

Hva er det som får en ung kvinne til å bo sammen med sin svigermor? Har vi noe å lære av hvordan storfamilien organiserer hverdagen og familien? I dette klippet vil du blant annet møte en storfamilie som bor på Grunerløkka i Oslo.

Vis klipp5:58

Besteforeldre

Omhandler dato: 1998

Det finnes bare to typer eldre mennesker, mener Lasse. Vanlige eldre, og ens egne besteforeldre.

Besteforeldrene til Lasse er pensjonister og bruker dagene til å stelle i hagen og lage middag med hjemmelaget karamellpudding til dessert. De passer godt til forestillingen om besteforeldrene som alltid har tid til barnebarna.

Vis klipp3:20

Eldreopprøret

Omhandler dato: 1990

Pensjonistene slår i bordet tidlig på 1990-tallet og får stor sympati og oppmerksomhet. ”Tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør.” Med en tordentale mot politikerne slår pensjonisten Per Hovda an tonen for det som på folkemunne fikk tilnavnet ”eldreopprøret”.

Harmdirrende settes pekefingeren på den dårlige eldreomsorgen. Dette første ”eldreopprøret” endte med at Stortinget vedtok den såkalte eldremilliarden, en ekstrabevilgning som skulle løfte den kriserammede eldreomsorgen opp på et mer anstendig nivå.

Senere har diskusjonen gått høyt om hva man egentlig fikk ut av alle disse pengene.

Vis klipp1:00

FrP- Alvheim og eldremilliarden

Omhandler dato: 1990

Vinteren 1990 dreier samfunnsdebatten seg mye om uverdige forhold i eldreomsorgen her i landet. Det er mange gamle som mangler sykehjemsplass, eller får for lite hjelp av kommunen i sine hjem.

Dette fører til at Stortinget vedtar en øremerket ekstrabevilgning på 1 milliard kroner til eldreomsorgen i kommunene.

John Alvheim ( 1930 - 2005 ) sitter på Stortinget i 16 år for Fremskrittspartiet. Han markerer seg som en sosialpolitiker med stor autoritet og innflytelse.

Vis klipp1:39

De gamle i Vietnam

Omhandler dato: 1990

Jentene i denne reportasjen er barn av innvandrere fra Vietnam. De har lagt merke til at de fleste eldre i Norge lever alene eller på aldershjem og sykehjem.

I Vietnam er det ikke slik. Mange av minoritetsgruppene i vårt land kommer fra kulturer der storfamilien fortsatt står sterkt, og der de yngre generasjonene tar hånd om de gamle hjemme.

Slik var det også i Norge fram til rundt 1950. Hvorfor tror du det har forandret seg?

Vis klipp5:03

FrP-Carl om ungdom og folketrygd

Omhandler dato: 1989

Et sentralt samfunnsspørsmål i vår tid, er hvordan landet skal ha råd til å betale nok alderspensjon til nye generasjoner når de blir gamle.

Dette er et viktig tema i denne diskusjonen mellom politikerne Carl I. Hagen og Gro Harlem Brundtland.

Folketrygden skal de nærmeste 50-60 åra rekke til stadig flere gamle og syke i befolkningen. Når vi vet at det fødes færre barn enn tidligere, blir det for få yrkesaktive til å betale skatt til Folketrygden.

Det myndighetene hittil har gjort for å forebygge dette problemet, er å spare olje- og folketrygd-inntekter i det såkalte Statens pensjonsfond.

( Se klippet som heter ''SV-Kristin om folketrygd og aksjer.'' )

Vis klipp4:52

FrP-Carl om helsevesenet

Omhandler dato: 1989

Her beskriver partiformann Carl I. Hagen hvordan han ville omorganisert helse- og sykehjemspolitikken hvis FrP bestemte i Norge.

Som du hører, ønsker Hagen at flere sykehjem skal være privateid. I dag driver det offentlige sykehjemmene, men med FrP i regjering, får ikke staten så god råd. FrP vil nemlig at vi skal betale mindre skatt til staten og kommunene.

I Norge har det i mange år vært mangel på offentlige sykehjemsplasser, og mange synes utbyggingen går for sakte, selv om vi betaler mye skatt.

De siste 20 åra har de andre partiene godtatt at det blir flere private legesentre, sykehjem og spesialsykehus i Norge, som et supplement til den offentlige syke-og eldreomsorgen.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen