Vis klipp57.50

Skogen verden glemte

Omhandler dato: 2014

Norge bidrar med 2 til 3 milliarder kroner årlig til vern av tropiske skoger, for å ivareta jordens klima. Men norsk skog lagrer mye mer karbon enn tropeskogene. Siden jorda må vernes mot klimagass-utslipp og oppvarming, er det viktig å forvalte norske og nordlige skogsbelter på en bærekraftig måte. Men hvordan gjøres det?

Vis klipp2.55

Mitt yrke - matroslærling

Omhandler dato: 2014

Matroslærling Karen Hunvik forteller om utdannelsen sin, og hva slags arbeidsoppgaver hun har om bord på kystvaktskipet KV Heimdal.

Serien ''Mitt yrke'' tar for seg forskjellige yrker og egner seg godt i faget utdanningsvalg. Episode 26 av 40.

Vis klipp4.31

Mitt yrke - maskinmester på båt

Omhandler dato: 2014

Tore Bolme er kapteinløytnant i Sjøforsvaret, og maskinsjef på kystvaktskipet KV Heimdal. Her forteller han om yrket sitt, og utdannelsen man trenger for å bli maskinsjef om bord på et så stort skip. Du får også vite en del om oppgavene til Kystvakta.

Serien ''Mitt yrke'' tar for seg forskjellige yrker og egner seg godt i faget utdanningsvalg. Episode 27 av 40.

Vis klipp20:08

Hva er en tariffavtale?

Omhandler dato: 2014

Tariffavtaler skal regulere arbeidstid, lønn, overtidsbetaling og mye annet, og er en viktig del av lønnsforhandlingene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er imidlertid ikke alle arbeidsgivere som vil ha en tariffavtale med arbeiderne. Noen arbeidstagere synes det er så viktig med en tariffavtale, at de går til streik for å få det. Her hører du om et slikt tilfelle i 2014.

Vis klipp4.26

Kort om: Utfordringer for velferdsstaten

Omhandler dato: 2013-10-01

Vi nordmenn kan ha lett for å ta velferdsstaten som en selvfølge, og er stolte av å ha et verdensry for fellesgodene våre, og så lenge nordmenn synes det er akseptabelt å betale mye skatt, er velferdsordningene trygge. Men godene er dyre, og når vi, i de nærmeste førti åra, får mange flere pensjonister enn unge arbeidstakere, får staten mindre inntekter og velferdsgodene kommer under press.

Vis klipp1.41

Småsparer vant rettssak mot DNB

Omhandler dato: 2013-03-22

I slutten av mars 2013 falt dommen i en forbrukersak som har vart i over seks år. Småsparer Ivar Petter Røeggen investerte en halv million kroner i et såkalt garantert spareprodukt fra banken DNB, men tapte i løpet av bindingstiden nesten halvparten av pengene.

Røeggen mente at han var blitt lurt, og etter seks års kamp fikk han endelig medhold i Høyesterett.

Vis klipp2:27

Mangler penger til sykehusutstyr

Omhandler dato: 2013-03-19

Norske sykehus trenger penger for å ruste opp gamle maskiner og apparater. Flere sykehus har i 2013 så gammelt utstyr, at operasjoner blir avbrutt og pasienter må vente for lenge på å få behandling.

Legenes interesseorganisasjon, Legeforeningen, mener at Helse-Norge trenger en investeringspakke. Til sammen trengs 70 milliarder kroner for å oppgradere gammelt og utdatert bygg og utstyr. Hvem skal ta regningen?

Vis klipp2.08

Uenighet om renteheving

Omhandler dato: 2013-03-19

Bankene DNB og Nordea har satt opp lånerenten, og det til tross for at Norges Bank har holdt renta uendret.

Bankene ønsker å være forberedt på regjeringens varsel om strengere krav til egenkapital for bankene.
Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen er ikke enig i bankens avgjørelse, og synes de her har handlet for raskt.

Vis klipp14:58

Alternativ behandling

Omhandler dato: 2013-02-20

Alternativ behandling er et raskt voksende helsemarked. Nesten halvparten av alle som har kreft i Norge søker til dette markedet, til tross for at de alternative behandlerne ikke har lov til å behandle selve grunnsykdommen.

Her møter du tre personer som har ulike erfaringer, etter å ha vært i kontakt med alternativbransjen.

Vis klipp1.43

Torsketungeskjæring

Omhandler dato: 2013-02-15

Barna på Sommarøy skole i Øksnes kommune har fiskeuke, i forbindelse med Vesterålen skreifestival. Under fiskeuka arrangeres en elevkonkurranse i torsketungeskjæring, og Kristoffer i 5. klasse er favoritt. Takler han presset?

Vis klipp29:11

Mange slaver jobber for deg

Omhandler dato: 2013-01-07

Vi har det stort sett godt her i Norge. De fleste av oss lider ingen nød, og vi har tilgang til det aller meste. Men har du tenkt på hvor mange slaver som skal til for at du skal ha det så fint?

Ekkos programleder, Jan Erlend Leine, tok en test på internett, og fikk sjokk. 57 slaver verden over jobber for ham.

Vis klipp28:38

Moderne slaver

Omhandler dato: 2013

Slaveri er ikke avskaffet. Sjøl i demokratiske velferdsstater som Sverige og Norge kommer vi borti det som ofte kalles grå eller svart økonomi. Det innebærer at noen tjener penger på å utnytte og misbruke andres liv og arbeidskraft.

Markedslovene styrer handelen mellom verdens stater, men siden mange land er fattige og mangler rettferdig fordeling av ressursene, fører varehandel dessverre til utnytting av de fattigste menneskene. Mange steder settes barn til å arbeide i stedet for å gå på skolen. Ikke alle får en lønn å leve av, og noen blir tvunget til utnytting i sex-industrien, som prostituerte.

I denne EKKO-reportasjen får du høre om moderne slaveri, som er vanligere enn vi tror.

Vis klipp4.16

Barnearbeid i Jemen

Omhandler dato: 2013

I Jemen, som er det fattigste landet i Midt-Østen, er det over en million barnearbeidere (2013). For oss er det utenkelig at en sju-åring skulle begynne i arbeidslivet, men her møter du en 16-åring som allerede har jobbet hardt i ni år for å forsørge familien sin.

Vis klipp10:25

Om å kutte svinger i næringslivet

Omhandler dato: 2013

Man trenger ikke være ond for å tøye grensene for etisk oppførsel. Det får du eksempler på her. Jørn Bue Olsen og Henrik Syse har utgitt boka ''Næringslivsetikk og Samfunnsansvar'', og snakker i NRKs Ekko om hvor lett det er å gjøre moralsk uakseptable ting i arbeidslivet, bare fordi det er ''noe alle gjør''.

Vis klipp29:20

Er velferdsstaten for dyr?

Omhandler dato: 2013

Det er ikke gitt at velferds-Norge kan opprettholdes slik det er i dag. Men hvorfor klarer vi oss foreløpig bedre enn andre land? Her diskuteres det hvilke forutsetninger som må til.

Vi er stolte av å holde oss med et stabilt velferdstilbud i Norge, at staten sørger for barnehager, barnetrygd, gratis skole, syketrygd, rimelige helsetjenester, pensjon og eldreomsorg. I mange andre europeiske land på 2000-tallet er velferdsordningene under press på grunn av økonomisk krise.

Vis klipp1.49

Prester sov i parken i protest

Omhandler dato: 2013

Prester i Oslo synes det er lite humant å møte fattige tiggere med forbud. I stedet for forbud burde romfolk, og andre husløse som overnatter ute, møtes med tilbud. Som en protestaksjon mot byrådets vedtak sov rundt 100 prester ute en natt i Sofienbergparken, øst i Oslo sentrum.

Våren 2013 vedtok byrådet strengere regler for overnatting under åpen himmel i hovedstaden. Dette ble bestemt fordi mange synes det er et problem at stadig flere romfolk slår seg ned, lever av å tigge på gata og sover i parker og på andre offentlige steder, som ofte blir forsøplet av campingen.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Sindre Østgård | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen