"Miljøvern" inngår i emnet

"Miljøvern" inneholder flere emner

"Miljøvern" er relatert til

Artikler om "Miljøvern"

Personer relatert til "Miljøvern"

Vis klipp3:21

Papirgjenvinning

Omhandler dato: 1992

I 1992 var mange opptatt av miljøvern, og i Trondheim klager naturvernere på at det ikke er lagt til rette for kildesortering av søppel. Det kommunale forbrenningsanlegget drives av el-verket, som helst vil brenne papiret.

Lokalt engasjement er viktig i miljøkampen, og kommuner må legge til rette for gode fellesskapsløsninger for søppelgjenvinning.

Vis klipp4:11

Barn overvåker miljøet

Omhandler dato: 1989

Denne reportasjen fra TV-serien Heia Norge i 1989 forteller om det europeiske miljøvernprogrammet Coast Watch.
Det går ut på at skoler og foreninger i mange land undersøker sine lokale strender og havneområder, fjerner søppel og tar vann- og jordprøver for å avdekke giftige utslipp.

Vis klipp4:00

Miljødetektiver på Sortland

Omhandler dato: 1989

Mange barn ble aktive aksjonister for et renere utemiljø på 1980- og 1990-tallet i Norge. Vi kan nevne stikkord som Rusken, Blekkulf, og Miljøagentene.

Her er det klasse 6B ved Sortland barneskole i Nordland som drar ut for å rydde stranda sammen med læreren sin.

Vis klipp5:26

Gråfjell og Puttjern

Omhandler dato: 1998

Kåre og Lasse besøker hvert sitt sted som trues av ødeleggelse.

Puttjern ligger i Østmarka utenfor Oslo. I løpet av våren 1997 sank vannstanden dramatisk. Samtidig rant det masse vann inn i en tunnel rett under, som skulle bli Romeriksporten for flytoget til Gardermoen. Lekkasjene måtte tettes, og tunnelåpningen ble utsatt ett år.

Gråfjell i Åmot kommune skal bli skytefelt for Forsvaret. Regionfelt Østlandet skal bli klasserom for norske soldater som skal lære seg å skyte med store våpen. I mars 1999 vedtok Stortinget utbyggingen.

Vis klipp1:45

Forurenset luft

Omhandler dato: 1986

Ren luft å puste i er veldig viktig for alt som lever på jorda. Allerede på 1980-tallet visste vi at forurensingen må reduseres fordi den er et stort problem i vår tid.

De verste kildene til luftforurensning er biler, fly, industri og oppvarming av hus. Nå vet heldigvis nesten hele verden at det er fare på ferde. Derfor kan vi håpe at den globale innsatsen for miljøvern blir stor og virkningsfull i åra framover.

Vis klipp3:28

Rolf Jacobsen om miljø

Omhandler dato: 1993

Lyrikeren Rolf Jacobsen (1907-1994) har vært opptatt av miljø siden 1950-tallet og er glad for at miljøbevisstheten med tiden er blitt større i resten av samfunnet. Han ser det som dikternes oppgave å gi oppmerksomhet til saker mange andre ikke er opptatt av.

Diktsamlingen Nattåpent kom i 1985, og Jacobsen leser her diktet Aldri før.

Vis klipp1:18

Vern av Lyngsalpene

Omhandler dato: 2004

En verneplan for Lyngsalpene betyr at det unike fjellområdet nå skal bevares slik det er i dag, og skjermes for fremtidige inngrep. Landbruket skal kunne drive saue- og reindrift som før.

Hensikten er at fremtidige generasjoner skal få tilgang til området slik det er idag. En bruks- og verneplan er den mildeste formen for vern.

Vis klipp1:48

Klimaendringer på Svalbard

Omhandler dato: 2004

Det kan bli store klimaforandringer på Svalbard de neste hundre år. Eksperter sier at gjennomsnittstemperaturen kommer til å stige med mellom seks og åtte grader. Hva kan bli konsekvensene når temperaturen i havet stiger?

Vis klipp3:00

Slik kan klimaet reddes

Omhandler dato: 2007

Hvordan kan vi begrense forurensningen? Her ser du noen måter miljøet kan reddes på. FNs klimapanel godkjenner den 3. delen av klimaavtalen like etter at denne reportasjen er laget. Den fjerde og siste delen kom i slutten av november 2007, og handlet om hvordan verden skal takle klimautslippene etter 2012.


FNs klimapanel (IPCC) ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i 1988. Tidligere rapporter kom i 1990, 1995 og 2001. Rapportene er ansett som det viktigste dokumentet for den internasjonale klimapolitikken.

Vis klipp2:36

Sommerjobb på gård

Omhandler dato: 1993

Mange ungdommer engasjerer seg politisk i miljøvern og såkalte grønne verdier. Men organisasjonen
Natur og Ungdom arbeider også for å gi medlemmene sine praksis på landsbygda.

Her ser du bilder fra et prosjekt med sommerjobber, som kalles Grønt spadetak. Det drives i samarbeid med Norsk Bonde - og Småbrukarlag.

Vis klipp6:23

Svenskene tyr til biodrivstoff

Omhandler dato: 2006

Verden blir mer og mer avhengig av olje, og allerede nå er etterspørselen mye større enn produksjonen. Mange land leter etter miljøvennlige alternativer. Svenskene mener løsningen kan bli drivstoff fra skogen. Det er nemlig trærne som skal gjøre svenskene uavhengig av olje innen 2020.

Vis klipp2:07

Lenkegjeng mot ny E6

Omhandler dato: 1990

Natur og Ungdom er en norsk organisasjon som siden 1967 har arbeidet for natur- og miljøvern. Organisasjonen har lokallag over hele landet. Her kan du se noen av medlemmene i aksjon mot utbygging av en motorvei i Østfold i 1990.

Medlemmene i Natur og Ungdom lager opplysningskampanjer, holder demonstrasjoner og gjennomfører ulike typer aksjoner i forbindelse med saker som berører klima og natur både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vis klipp1:19

Atomtrusselen fra Kola

Omhandler dato: 2001

Kolahalvøya er en halvøy i Nordvest-Russland. Den største havnen i regionen er byen Murmansk.

Gjennom sovjetperioden var Murmansk sentrum for produksjon av undervannsbåter, og byen er fremdeles et viktig militært hovedkvarter i dagens Russland. I vesten er Kolahalvøya først og fremst kjent for sine militærbaser, der blant annet den russiske nordflåten er stasjonert.

Området er også kjent for sine atomkraftverk og nikkelverk, som har tilført naturen massiv forurensning på grunn av sine store, urensede utslipp gjennom flere tiår. Det finnes rundt 250 kjernereaktorer som ikke er i bruk, men som fremdeles produserer radioaktivitet og lekker radioaktivt avfall.

Vis klipp7:05

Dødens dal

Omhandler dato: 1985

Industrigift holder på å ta knekken på livet i en dal i Brasil.

En internasjonal miljøvernkommisjon med Gro Harlem Brundtland som leder, har vært på befaring til industristedet Cubato i Sør-Brasil.

Dette stedet kalles for Dødens dal blant brasilianerne. Her har industrien forurenset naturen og befolkningen i 25 år, uten at noen har grepet inn for å sette betingelser for produksjonen. Blant annet har mange barn blitt født uten hjerne.

Denne dalen ble kjent som Dødens dal, verdens mest forurensede by, allerede på 1970-tallet.

Frem mot 1990-tallet ble industrien pålagt å ha renseanlegg. Likevel er forurensning i industrialiserte u-land fortsatt et stort problem. Frem til vår tid har forurensningen i Cubato, særlig biltrafikken, ført til mer skogsdød.

Vis klipp1:28

Søppel-TV til gjenvinning

Omhandler dato: 1998

Det er mye rart på TV! Men sant å si kan du finne litt av hvert inni TV-apparatet også. Dette klippet forteller hvordan delene av kasserte fjernsynsapparater kom til nytte i 1998.

Gjenvinning betyr nettopp å bruke om igjen. Blir alle TVer og elektriske apparater behandlet slik som i dette klippet når de byttes ut?

Vis klipp3.30

Livet på søppelfyllinga

Omhandler dato: 1998

Regjeringa har bestemt at alt avfall i Norge skal sorteres fra år 2009. Kommune etter kommune innfører kildesortering, men ennå er det langt igjen til full gjenvinning av søppelberget.

Det er særlig de store byene som sliter med å håndtere avfallsmengdene. Befolkningen forbruker og kaster stadig mer. Du og jeg må være bevisst på å sortere søppelet slik at vi sparer miljøet.

Rundt i landet bygges forbrenningsanlegg for flere milliarder kroner. Disse skal produsere sentralvarme til boliger og fabrikker, og rense eget røykutslipp.

Store søppelfyllinger skader miljøet fordi de utvikler gass som reduserer ozonlaget.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen