"Litteratur" inngår i emnet

"Litteratur" inneholder flere emner

"Litteratur" er relatert til

Relaterte program

Artikler om "Litteratur"

Personer relatert til "Litteratur"

Vis klipp63.30

Benoni og Rosa: Første del

Omhandler dato: 1908

TV-serien ''Benoni og Rosa'', basert på Knut Hamsuns bøker, var svært populær da den ble sendt i NRK i 1975. Filmen ble tatt opp på Kjerringøy i Nordland, i natur og miljø som Hamsun kjente godt fra barndommen på Hamarøy. Romanene ''Benoni'' og ''Rosa'' ble utgitt i 1908, og skildrer livet rundt et lite handelssted der det er sosiale forskjeller, flørt og forviklinger.

Dette er første del av seks episoder. (1:6)

Vis klipp58.36

Benoni og Rosa: Andre del

Omhandler dato: 1908

TV-serien ''Benoni og Rosa'', basert på Knut Hamsuns bøker, var svært populær da den ble sendt i NRK i 1975. Filmen ble tatt opp på Kjerringøy i Nordland, i natur og miljø som Hamsun kjente godt fra barndommen på Hamarøy. Romanene ''Benoni'' og ''Rosa'' ble utgitt i 1908, og skildrer livet rundt et lite handelssted der det er sosiale forskjeller, flørt og forviklinger.

Dette er andre del av seks episoder. (2:6)

Vis klipp53:06

Benoni og Rosa: Tredje del

Omhandler dato: 1908

TV-serien ''Benoni og Rosa'', basert på Knut Hamsuns bøker, var svært populær da den ble sendt i NRK i 1975. Filmen ble tatt opp på Kjerringøy i Nordland, i natur og miljø som Hamsun kjente godt fra barndommen på Hamarøy. Romanene ''Benoni'' og ''Rosa'' ble utgitt i 1908, og skildrer livet rundt et lite handelssted der det er sosiale forskjeller, flørt og forviklinger.

Dette er tredje del av seks episoder. (3:6)

Vis klipp53.46

Benoni og Rosa: Fjerde del

Omhandler dato: 1908

TV-serien ''Benoni og Rosa'', basert på Knut Hamsuns bøker, var svært populær da den ble sendt i NRK i 1975. Filmen ble tatt opp på Kjerringøy i Nordland, i natur og miljø som Hamsun kjente godt fra barndommen på Hamarøy. Romanene ''Benoni'' og ''Rosa'' ble utgitt i 1908, og skildrer livet rundt et lite handelssted der det er sosiale forskjeller, flørt og forviklinger.

Dette er fjerde del av seks episoder. (4:6)

Vis klipp12.29

Ibsens farfar og Terje Vigen

Omhandler dato: 1800

Dikteren Henrik Ibsen (1828-1906) vokste opp uten farfaren sin, som var skipper på skuta Caritas. Farfaren, som også het Henrik Ibsen, omkom, bare 32 år gammel, da fregatten forliste i 1797 utenfor Grimstad. Her kan du se skipsklokka, som nå er hentet opp fra dypet.

Det er all mulig grunn til å tro at vår største dikter var inspirert av bestefars drama, for eksempel da han rundt 1860 skrev diktet ''Terje Vigen''.

Vis klipp10:06

Om Draumkvedet

Omhandler dato: 1300

Det lange diktet frå middelalderen om Olav Åsteson, som hadde ''sove so lengje'', handlar om tilhøvet mellom menneskje og Gud, om synd og nåde og frelse.

Draumkvedet er ei forteljing på meir enn femti vers, om ein mann som sovna ein julekveld og drøymde temmeleg konkret om korleis det var i himmelen og helvetet. I form slektar Draumkvedet på såkalla visjonsdikt som finst i folkediktinga over heile verda.

Vis klipp26:53

ABC til Draumkvedet

Omhandler dato: 1300

Draumkvedet har over femti vers og handlar om Olav Åsteson, ein mann som skal ha sovna ein julekveld for lenge, lenge sidan, og vakna fysst 13. juledagen (6. januar). Under svevnen drøymde han at han vitja både helvetet og himmelen, og det fortel han om i eit kvad.

Draumkvedet er ei mystisk religiøs songforteljing frå norsk middelalder, truleg med røter i folkediktinga og folkesongane i Telemark. Her fekk folk høyre dei mest grufulle mareritt om kva som kunne venta ein syndar i helvete.

Her får du ein ABC om Draumkvedet, som er ein av dei mest verdfulle kulturskattane frå katolsk tid her i landet.

Vis klipp55:59

Benoni og Rosa: Femte del

Omhandler dato: 1908

TV-serien ''Benoni og Rosa'', basert på Knut Hamsuns bøker, var svært populær da den ble sendt i NRK i 1975. Filmen ble tatt opp på Kjerringøy i Nordland, i natur og miljø som Hamsun kjente godt fra barndommen på Hamarøy. Romanene ''Benoni'' og ''Rosa'' ble utgitt i 1908, og skildrer livet rundt et lite handelssted der det er sosiale forskjeller, flørt og forviklinger.

Dette er femte del av seks episoder. (5:6)

Vis klipp99:40

Medmenneske: første del

Omhandler dato: 1929

''Medmenneske'' er et av Olav Duuns viktigste verk. Her følger vi en bondefamilie på den karrige Namdalskysten i Nord-Trøndelag i mellomkrigstida. Duun behandler store tema som maktmisbruk, egoisme, drap, soning, kjærlighet og tilgivelse.

Olav Duun (1876-1939) er kjent som en av Norges største forfattere i den tjuende århundret. De viktigste verkene er to store romanserier, ''Juvikfolke'' (1918-1923) og ''Medmenneske'' (1929-1933). Det er den siste du kan se her, tilrettelagt for fjernsyn og sendt i NRK i 1981. (1:4)

Vis klipp60:53

Benoni og Rosa: Sjette del

Omhandler dato: 1908

TV-serien ''Benoni og Rosa'', basert på Knut Hamsuns bøker, var svært populær da den ble sendt i NRK i 1975. Filmen ble tatt opp på Kjerringøy i Nordland, i natur og miljø som Hamsun kjente godt fra barndommen på Hamarøy. Romanene ''Benoni'' og ''Rosa'' ble utgitt i 1908, og skildrer livet rundt et lite handelssted der det er sosiale forskjeller, flørt og forviklinger.

Dette er siste del av seks episoder. (6:6)

Vis klipp100:42

Medmenneske: andre del

Omhandler dato: 1929

''Medmenneske'' er et av Olav Duuns viktigste verk. Her følger vi en bondefamilie på den karrige Namdalskysten i Nord-Trøndelag i mellomkrigstida. Duun behandler store tema som maktmisbruk, egoisme, drap, soning, kjærlighet og tilgivelse.

Olav Duun (1876-1939) er kjent som en av Norges største forfattere i den tjuende århundret. De viktigste verkene er to store romanserier, ''Juvikfolke'' (1918-1923) og ''Medmenneske'' (1929-1933). Det er den siste du kan se her, tilrettelagt for fjernsyn og sendt i NRK i 1981. (2:4)

Vis klipp98:18

Medmenneske: tredje del

Omhandler dato: 1929

''Medmenneske'' er et av Olav Duuns viktigste verk. Her følger vi en bondefamilie på den karrige Namdalskysten i Nord-Trøndelag i mellomkrigstida. Duun behandler store tema som maktmisbruk, egoisme, drap, soning, kjærlighet og tilgivelse.

Olav Duun (1876-1939) er kjent som en av Norges største forfattere i den tjuende århundret. De viktigste verkene er to store romanserier, ''Juvikfolke'' (1918-1923) og ''Medmenneske'' (1929-1933). Det er den siste du kan se her, tilrettelagt for fjernsyn og sendt i NRK i 1981. (3:4)

Vis klipp11:45

Draumkvedet: bibelhistorie uten filter

Omhandler dato: 1300

Folkemusikaren Sondre Bratland kallar middelalderdiktet ''Draumkvedet'' for ei nær-dauden-oppleving. Men dei mange versa om kva som trugar det syndige mennesket i helvetet, baserer seg på det kristne 1300-talls-mennesket si djupe tru på, og respekt for, Gud. Den gongen hadde folk ei anna tilnærming til Bibelens ord om korleis ein kristen kunne bli frelst og kome til himmelen, enn dei fleste moderne menneske.

''Draumkvedet'' har sterke røter i Telemarks folkedikting- og musikk. Diktet har over femti vers, og handlar om Olav Åsteson, ein mann som skal ha sovna ein julekveld for lenge, lenge sidan, og fysst vakna 13. juledagen (6. januar). Under svevnen drøymde han at han vitja både helvetet og himmelen, og det fortel han om i den lokale kyrkja si, med å kveda.

Vis klipp110:33

Medmenneske: fjerde del

Omhandler dato: 1929

''Medmenneske'' er et av Olav Duuns viktigste verk. Her følger vi en bondefamilie på den karrige Namdalskysten i Nord-Trøndelag i mellomkrigstida. Duun behandler store tema som maktmisbruk, egoisme, drap, soning, kjærlighet og tilgivelse.

Olav Duun (1876-1939) er kjent som en av Norges største forfattere i den tjuende århundret. De viktigste verkene er to store romanserier, ''Juvikfolke'' (1918-1923) og ''Medmenneske'' (1929-1933). Det er den siste du kan se her, tilrettelagt for fjernsyn og sendt i NRK i 1981. (4:4)

Vis klipp5.58

Rune Belsvik og kjærleiken

Omhandler dato: 1995

Rune Belsvik er ein av dei mest kjende barne- og ungdomsforfattarane våre. Han skreiv i eit direkte språk om seksualitet og pubertet på ei tid da det var mindre vanleg enn no. Her møter du Belsvik (f.1956), og får sjå dramatiserte episodar frå romanen ''Kjærleiken er eit filmtriks''.

Rune Belsvik har fått ei rekke prisar gjennom åra, mellom anna to Kritikarprisar og Brageprisen.

Vis klipp8:37

Tidlig om Fløgstads lyrikk

Omhandler dato: 1974

Kjartan Fløgstad (f.1944) debuterte som lyrikar i 1968. Dei neste fem åra ga han ut to diktsamlingar og to gjendiktingar av utanlandske forfattarar. Frå 1970 byrja Fløgstad å gje ut prosabøker.

Kjartan Fløgstad har eit stort og mangfaldig forfattarskap, og mange verk er omsette til andre språk. Han har motteke mange prisar, mellom anna Nordisk Råds litteraturpris i 1978 og Brageprisens heiderspris i 2008.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen