"Nyere verdenshistorie" inngår i emnet

"Nyere verdenshistorie" inneholder flere emner

"Nyere verdenshistorie" er relatert til

Relaterte program

Artikler om "Nyere verdenshistorie"

Personer relatert til "Nyere verdenshistorie"

Vis klipp4:35

Gråsoneavtalen

Omhandler dato: 1978-01-11

I Barentshavet ligger et havområde som lenge har skapt diskusjon mellom Norge og Russland. Området kalles Gråsonen og har store fiskeri- og oljeressurser.
I 1977 forhandler havrettsminister Jens Evensen og hans statssekretær Arne Treholt med daværende Sovjetunionen, og 11. januar 1978 ender forhandlingene med en avtale der fisket i Gråsonen blir regulert. Denne avtalen kalles ''Gråsoneavtalen''.

Vis klipp28:56

Russisk mafia

Omhandler dato: 1997

Russisk mafia oppstod under den kalde krigen (1945-1991) og bredte seg ut over i Sovjetunionen i årene som kom. Styresmaktene oppdaget sent hvilke konsekvenser dette fikk for landet. President Boris Jeltsin gikk på 90-tallet til kamp mot korrupsjon og bestikkelser.

Jan Espen Kruse har fulgt politipatrulje 005 i Murmansk og møter her flere bevæpnede kriminelle underveis. Politiet forteller hvordan den organiserte kriminaliteten utvikler seg. På norsk side i Kirkenes merkes også de russiske mafia metodene.

Vis klipp1:39

Jeltsins krig mot korrupsjon

Omhandler dato: 1993

Russlands president, Boris Jeltsin, mener landet har blitt en stormakt i mafiasammenheng og går til kamp mot korrupsjon, kriminalitet og bestikkelser i landet. Mange mener bestikkelser og korrupsjon går helt inn i regjeringen.

Russisk mafia oppstod under den kalde krigen og styresmaktene ble sent klar over utbredelsen av mafiaen. (Denne saken er laget i 1993)

Vis klipp1:30

Norge og Russland enige om grense

Omhandler dato: 1970

I 40 år har det vært uenighet om hvor grensen skulle gå i Barentshavet mellom Norge og Russland.
Som du ser her, ble det gjort en avtale om dette i 2010.

Internasjonalt er det FN som regulerer hvordan de store verdenshavene skal brukes. Den avtalen heter Havrettskonvensjonen.

Vis klipp3:47

Den verste hetebølgen i Russlands historie

Omhandler dato: 2010-08-10

Russisk brannmannskap får ikke kontroll over alle skogbrannene sensommeren 2010. Myndighetene frykter at brannen skal nå landets atomkraftverk, og at radioaktiviteten skal bli spredd med røyken.

På grunn av uvanlig høy temperatur og tørke stanses også all eskport av korn- og kornprodukter fra Russland, og det får kosekvenser for prisene utenlands.

Vis klipp2.14

Romfolk og rasisme

Omhandler dato: 1940-1945

Rom er navnet på en folkegruppe som er en minoritet i alle europeiske land. Tidligere ble de kalt sigøynere. Rom har ikke noe eget land.

Her lærer du litt om deres historie slik den ble presentert på en utstilling på Holocaustsenteret i Oslo i 2007.

Vis klipp33.39

Cubakrisen - 20 år etter

Omhandler dato: 1982

I oktober 1962 tok et amerikansk U2 fly luftfotografier av sovjetiske mellomdistanseraketter, utplassert på Cuba. Det betød at Sovjetunionen hadde mulighet til hurtige angrep på USA med atomvåpen. Konfrontasjonen mellom de to stormaktene var så alvorlig at de var på randen av atomkrig. USAs president John F. Kennedy og Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtsjov stod ovenfor et prestisjeoppgjør, mens verden holdt pusten.

I dette radioprogrammet får du en grundig gjennomgang og oppsummering av Cubakrisen, gjort 20 år etter.

(Deler av programmet er på engelsk.)

Vis klipp9.12

1974 - Demokrati i krise

Omhandler dato: 1974

Året er 1974. Det er krise for verdens ledende demokratiske stat USA. Nixon går av etter Watergate- skandalen, og dermed er USAs største politiske skandale et faktum.

Vi hører her om flere stor-politiske begivenheter samme år. Det er slutt på diktaturet i Portugal, og i Hellas måtte militærjuntaen vike plassen for et demokratisk styre.

Kan man få et ''Watergate'' i Norge? Portugal har vært under diktatur i 40 år, hvilke utfordringer står de ovenfor nå som demokratiet råder?

Dette er noen av spørsmålene som blir drøftet mot slutten av programmet.

Vis klipp2:00

FN og krigsforbryterne

Omhandler dato: 1995

Da Jugoslavia gikk i oppløsning rundt 1990, førte det til flere kriger gjennom mange år, før det ble etablert nye stater i Mellom-Europa. ( Serbia, Bosnia og Herzegovina, Kroatia, Makedonia, Slovenia, Montenegro, Kosovo. )

Denne reportasjen handler om statslederen Radovan Karadzic i Bosnia-Hercegovina, som ble anklaget for folkemord og stilt for FNs krigsforbryterdomstol i Haag, Nederland. Rettssaken er antatt å kunne avsluttes i år 2012.

Ratko Mladic er også anklaget for krigsforbrytelser under Jugoslaviakrigene, men han gjemmer seg for FN-domstolen, og er foreløpig ikke sporet opp.

Vis klipp2:12

FNs domstol for krigsforbrytelser

Omhandler dato: 1999

FN (De forente nasjoner) har en fast domstol. Den internasjonale domstolen holder til i Haag i Nederland. FN-domstolen forsøker å sørge for at internasjonale lover blir overholdt.

Her hører du om rettssaken mot den serbiske presidenten Slobodan Milosevic (1941 - 2006). Han var ansvarlig for omfattende krigsforbrytelser under krigene på Balkan (det tidligere Jugoslavia) på 1990 - tallet.

Du møter også nordmannen Knut Vollebæk, som vitnet mot Milosevic.

Vollebæk var den gangen formann i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).

Vis klipp5:50

Oslo-avtalen skapte ikke fred

Omhandler dato: 1995

Oslo-avtalen er et kjent begrep i norsk utenrikspolitisk historie. Det viser til en politisk prosess som norske politikere tok initiativet til. I 1993 førte den til at staten Israel og palestinernes frigjøringsorganisasjon PLO anerkjente hverandre som forhandlingsparter, som ønsket å nå fram til en endelig fredsavtale i Midtøsten.

I dette klippet får du presentert en rekke årsaker til at Oslo-avtalen ikke førte fram til varig fred mellom israelerne og palestinerne.

Vis klipp3:30

Norsk FN-mann i Afghanistan

Omhandler dato: 2009

Etter presidentvalget i Afghanistan 20. august 2009 blir Hamid Karzai utropt til vinner, men det er sterk mistanke om valgfusk i dette valget. Reportasjen handler om krigssituasjonen i dette utviklingslandet.

Karzai har sittet som president i landet siden 2004. Han er den første som er blitt president gjennom valg i Afghanistan. Karzai støtter at USA og andre NATO-land (som Norge) fører krig mot Taliban og andre voldelige islamsistiske grupper i Afghanistan.

Kai Eide var FNs spesialutsending til Afghanistan fra 2008 til 2010. Eide har tidligere også arbeidet for FN i Bosnia-Hercegovina og i Kosovo.

Vis klipp2:22

Nansen og hungersnøden i Ukraina

Omhandler dato: 1922

Fridtjof Nansen (1861 - 1930) var norsk vitenskapsmann og oppdagelsesreisende, men han er også, den dag i dag, kjent både i Norge og Russland for de store hjelpeaksjonene han organiserte mot hungersnød og massedød i Russland etter Den første verdenskrig.

Nansen fikk Nobels fredspris for denne innsatsen i 1922.

Vis klipp9:38

Fridtjof Nansens humanitære innsats

Omhandler dato: 1921

De fleste kjenner Fridtjof Nansens best for oppdagelsesreisene hans til Grønland og mot Nordpolen, men Nansen fikk også Nobels fredspris i 1922 for sitt humanitære og fredsskapende arbeid.

Fridtjof Nansen (1861 - 1930) ble verdens første internasjonale høykommissær for flyktninger. I dag er det De forente nasjoner (FN) som utnevner høykommisærer, men i 1921 var det Folkeforbundet
(også kalt Nasjonenes forbund).

Nansen sørget for nødrasjoner og hjelpesendinger til titusener av sultende og lidende mennesker i Russland og Ukraina (som da het Sovjetunionen).

I starten av reportasjen nevnes Pravda. Det er en sovjet-russisk avis. Det brukes også et fremmedord i dette klippet: ''prerogativ'' betyr fortrinnsrett eller rettighet.

Vis klipp4:07

Barn går på skole i FN-containere

Omhandler dato: 04.03.2010

I 2010 er Midtøsten-konflikten fortsatt en av verdens største uløste konflikter. FN bistår blant annet med medisin, skoler og hus for de palestinske flyktningene.

Ifølge FNs utviklingsprogram UNDP har skoler, universiteter, jordbruksland og bedrifter store skader fra den foreløpige siste Gaza-krigen, som foregikk ved årsskiftet 2008-2009.

Den Israelske blokaden som begynte i 2007 vedvarer fremdeles i 2010, noe som betyr at de 1,6 millioner menneskene som bor i Gaza får begrenset nødhjelp.

Sement og byggemateriale slippes heller ikke inn til befolkningen. Derfor har FN bygget en skole av containere i Nusseirat flyktningleir.

Her møter du elever og en lærer fra denne skolen.

Vis klipp4:24

Tsjernobyl-katastrofen

Omhandler dato: 1986

I Tsjernobyl, nord for Kiev i Ukraina, eksploderer en av fire reaktorer i atomkraftverket i 1986. Dette er verdens verste ulykke i sitt slag til nå.

Enorme mengder radioaktivitet blir sluppet ut i atmosfæren og sprer seg over store deler av Nord-Europa. Mange menneskeliv går tapt i Tsjernobyl-området, både i selve ulykken og i åra etterpå, på grunn av senskader og sykdommer som skyldes radioaktiv påvirkning.

Fortsatt lever 4 millioner hviterussere og ukrainere i områder med mye radioaktivt nedfall. Også i Norge var nedfallet stort etter ulykken.

Heldigvis viser foreløpig forskning at skadene på mennesker og natur er mindre enn mange kjernekrafteksperter fryktet.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen