Vis klipp9.10

Lågåsildfisket i Mjøsa

Omhandler dato: 2013

På høsten går den vesle ferskvannsfisken lågåsild (lagesild) opp i Gudbrandsdalslågen, nord for Lillehammer, for å gyte. Da er fiskerne på plass! Tradisjonsbærere, særlig fra bygda Fåberg, står parate på elvebredden med lange håver og fanger tonnevis med lågåsild.

Vis klipp1.41

Norske redere fraktet olje til apartheidregimet

Omhandler dato: 1985

Sjøl om FN iverksatte oljeboikott av Sør-Afrika i 1975, leverte norske skipsredere flere hundre oljeleveranser til Sør-Afrika mens landet hadde et ekstremt rasistisk regime, det hvite apartheidregimet som først ble avviklet i 1993. Norske redere dekket mellom 25 og 40 prosent av Sør-Afrikas oljebehov i perioden 1979-1987. I denne reportasjen fra 1985 kan du se mer om dette.

Vis klipp4.16

Barnearbeid i Jemen

Omhandler dato: 2013

I Jemen, som er det fattigste landet i Midt-Østen, er det over en million barnearbeidere (2013). For oss er det utenkelig at en sju-åring skulle begynne i arbeidslivet, men her møter du en 16-åring som allerede har jobbet hardt i ni år for å forsørge familien sin.

Vis klipp2.03

Tid for statsbudsjett

Omhandler dato: 2012-10-08

I statsbudsjettet står det hva Norge skal bruke penger på neste år. Et budsjett er en oversikt over pengene som tjenes, og hvordan de skal brukes. Her står det også hvordan staten skal spare penger. Det er finansministeren som presenterer budsjettet i Stortinget på vegne av regjeringen.

Men hvor kommer alle pengene fra? Og hvem er det som bestemmer hva pengene skal brukes på? Det får du svar på i dette klippet.

Vis klipp12:44

Statsbudsjettet 2014 under lupa

Omhandler dato: 2013

Før Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering gikk av, la finansminister Sigbjørn Johnsen (AP) fram forslaget til statsbudsjett for 2014. Her kommenterer økonomieksperter dette forslaget. Før statsbudsjettet vedtas av Stortinget, kommer det til å bli noe forandret i tråd med politikken som den nye blå Solberg-regjeringen vil føre. Høyre og Fremskrittspartiet vant stortingsvalget i september 2013.

Vis klipp14:28

Rødgrønt budsjett og blå-blå regjering

Omhandler dato: 2013

For første gang skal det blå-blå Fremskrittspartiet sitte i regjering i Norge, sammen med Høyre. Her forteller de om politikken sin, som skal erstatte den såkalte rød-grønne politikken Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet førte i regjeringa Stoltenberg fra 2005 til 2013. Det er denne regjeringa som har laget årets statsbudsjett, men mye taler for at Erna Solbergs nye regjering kan komme til å forandre 2014-budsjettet, når Stoltenberg-regjeringa går av midt i oktober 2013.

Vis klipp1.52

Hvorfor får ikke norske elever mat på skolen?

Omhandler dato: 2012-10-17

Hvorfor får ikke norske barn gratis skolemat? Det er mange andre land som har en slik ordning, men norske skoleelever må smøre matpakken sin selv.

Nora ville ha svar på hvorfor det er slik, så hun sendte et brev til statsminister Jens Stoltenberg. Svaret var nok mer komplisert enn det Nora hadde trodd, men Stoltenberg tar seg god tid til å forklare hvilke avgjørelser som ligger bak denne beslutningen.

Vis klipp4.26

Kort om: Utfordringer for velferdsstaten

Omhandler dato: 2013-10-01

Vi nordmenn kan ha lett for å ta velferdsstaten som en selvfølge, og er stolte av å ha et verdensry for fellesgodene våre, og så lenge nordmenn synes det er akseptabelt å betale mye skatt, er velferdsordningene trygge. Men godene er dyre, og når vi, i de nærmeste førti åra, får mange flere pensjonister enn unge arbeidstakere, får staten mindre inntekter og velferdsgodene kommer under press.

Vis klipp29:20

Er velferdsstaten for dyr?

Omhandler dato: 2013

Det er ikke gitt at velferds-Norge kan opprettholdes slik det er i dag. Men hvorfor klarer vi oss foreløpig bedre enn andre land? Her diskuteres det hvilke forutsetninger som må til.

Vi er stolte av å holde oss med et stabilt velferdstilbud i Norge, at staten sørger for barnehager, barnetrygd, gratis skole, syketrygd, rimelige helsetjenester, pensjon og eldreomsorg. I mange andre europeiske land på 2000-tallet er velferdsordningene under press på grunn av økonomisk krise.

Vis klipp4:48

Penger og tillit

Omhandler dato: 2013

Økonomi og psykologi henger sammen. Her kan du studere et morsomt eksperiment som viser at vi lar tillit til andre mennesker være med å bestemme hvordan vi bruker penger.

Vis klipp3.18

Tar vi sjansen?

Omhandler dato: 2013

Konkurranseinstinktet er ikke like sterkt hos alle. Viljen til å ta risiko varierer, blant annet er det forskjell på jenter og gutter. Her kan du følge en liten undersøkelse om viljen til å ta risiko hos en gruppe ungdommer.

Vis klipp28.47

Tidsvitne: Harryhandel

Omhandler dato: 2013

Da broa over Svinesund ble åpna i 1946 visste ingen hvor voldsomt grensehandelen skulle øke. Senere fikk denne trafikken over til Strømstad merkelappen ''harryhandel''.

Her kan du fordype deg i svart-hvite filmklipp med 70-tallsbiler og 80-tallsbutikker i Strømstad og Svinesund. Først i 2005 ble uttrykket ''harryhandel'' lansert av tidligere leder i partiet Venstre, Lars Sponheim. Med ordet ''harry'' forbinder vi gjerne enkel smak, fyllefest og mangel på dannelse.

I et arkivklipp hører du om rasjonering på biler. Etter andre verdenskrig (1940-1945) var det stor mangel på varer. Derfor var det ikke fritt fram for folk å kjøpe bil. Man måtte vente i kø og søke myndighetene om tillatelse (rasjonering). Slik var det i Norge helt til 1960.

Vis klipp3:36

Usunn mat til barn

Omhandler dato: 2013

Mange matvarer er pakket inn slik at både barn og foreldre oppfatter det slik at den er spesielt beregnet på barn. Da er det jo lett å tro at den maten er særlig sunn for barn. Men slik er det stort sett ikke.

Når Forbrukerinspektørene undersøker saken, viser det seg at mat med ''barne-emballasje'' er mindre sunn enn annen mat i butikken. Det er jo ganske bakvendt, når vi vet hvor viktig kostholdet er i oppveksten.

Vis klipp10:25

Om å kutte svinger i næringslivet

Omhandler dato: 2013

Man trenger ikke være ond for å tøye grensene for etisk oppførsel. Det får du eksempler på her. Jørn Bue Olsen og Henrik Syse har utgitt boka ''Næringslivsetikk og Samfunnsansvar'', og snakker i NRKs Ekko om hvor lett det er å gjøre moralsk uakseptable ting i arbeidslivet, bare fordi det er ''noe alle gjør''.

Vis klipp1.36

Lillehavn

Omhandler dato: 2012

Lillehavn var opprinnelig havn for folk på Fjellskår. Det er en liten havn, som var utsatt i dårlig vær, inntil fiskerihavna ble utbygget med molo. Før den tid måtte mindre båter trekkes på land under uvær, og større skøyter måtte søke tilflukt i Ramslandsvågen.

Stedet er også blitt kalt ''Norges sydligste fiskevær'', fordi mange makrell-dorgere lenger østfra lå her tidlig i sesongen. Både Fiskernes Salgslag (Skagerrakfisk) og Norges Makrellag hadde mottaksanlegg i Lillehavn, og det var både røykeri og produksjon av klippfisk.

Vis klipp2.26

Skjæret ''Bispen''

Omhandler dato: 2012

Det farlige skjæret ''Bispen'' vest for Lindesnes.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen