"Strafferett" inngår i emnet

"Strafferett" inneholder flere emner

"Strafferett" er relatert til

Artikler om "Strafferett"

Personer relatert til "Strafferett"

Vis klipp8:22

Fengsel ikke bare stengsel

Omhandler dato: 1982-04-12

Formålet med fengselsstraff er å beskytte samfunnet mot lovbryteren, i tillegg til at den innsatte skal vende tilbake til samfunnet som lovlydig borger når soningen er gjennomført. Over 60 prosent av dem som slipper ut etter endt soning, er tilbake i fengsel igjen før fem år er gått.

I denne reportasjen får vi et innblikk i litt forskjellige soningsformer, der fangene har litt mer styring over livene sine enn i vanlige fengsler.

Vis klipp4:57

Åpen soning på Bastøy

Omhandler dato: 2003-11-01

- Man lærer å bli et menneske igjen, sier en av de innsatte i Bastøy fengsel.

Murer er byttet ut med vann, og den idylliske øya i Oslofjorden var i nesten hundre år et hjem for forsømte gutter og bostedsløse alkoholikere. Siden 1988 har Bastøy fungert som et lavsikringsfengsel, der de innsatte får trening i å ta ansvar, og der formålet med soningen er å gi en gradvis tilbakeføring til samfunnet.

Vis klipp4:41

En kritisk samfunnsborger

Omhandler dato: 1997

Anders Bratholm (1920-2010) var jurist og professor. Her hører du ham nevne en del saker han involverte seg i, fordi han mente at politiet og myndighetene tok kritikkverdige avgjørelser i disse sakene.

Bratholm protesterte for eksempel mot at politiet holdt fanger isolert i nakne fengselsceller (glattceller). Han etterforsket også påståtte tilfeller av politivold, og han engasjerte seg i en sak om en tidligere terrorist som først fikk asyl i Norge, men som senere ble utvist.

Anders Bratholm var omstridt. Ikke alle var enige med ham i hans konklusjoner, men han minner oss om at vi ikke bør ta demokratiet for gitt. Alle har et ansvar for at rettssystemet og folkestyret skal fungere best mulig.

Vis klipp6:35

Europas første doble justismord - i Norge

Omhandler dato: 1970-2008

Tenk deg å sitte 18 år i fengsel for en straff du ikke har begått? Det gjorde norske funksjonshemmede Fritz Moen. Han ble dømt for drap på to jenter, men det viste seg at han var uskyldig.

Når en person dømmes for en forbrytelse som vedkommende ikke har gjort, heter det justismord.

Journalist Tore Sandberg ante ugler i mosen, og begynte å etterforske saken. Se den rørende reportasjen om Europas hittil eneste tilfelle av dobbelt justismord.

Vis klipp3:24

Grove overtramp mot norske fanger

Omhandler dato: 2008

Syke fanger bindes i lærreimer og settes isolert fra de andre fangene.

- Det er en umenneskelig behandling av syke mennesker, det er i strid med de europeiske menneskerettighetene. Det sier fengselsledelsen ved Ila landsfengsel i april 2008, om behandlingen av noen alvorlig sinnslidende fanger som skulle hatt et psykiatrisk behandlingstilbud.

Derfor vil altså fengselsledelsen melde Norge inn for den europeiske torturovervåkingskomiteen, i Strasbourg.

Noen av fangene er så syke at de prøver å påføre seg alvorlige skader, eller de gjør forsøk på selvmord.

Se hvordan ledelsen er bekymret og hvordan de ansvarlige i helsemyndighetene svarer på det.

Les mer på http://www.nrk.no/nyheter/1.5488288

Vis klipp24:27

Lovens strengeste straff?

Omhandler dato: 1996

Myndighetene bruker enorme summer i kampen mot narkotika. Likevel er det mer heroin i landet enn noensinne. Virker narkotikapolitikken slik vi vil, spør fagfolkene.

Norges narkotikapolitikk kan være århundrets største feilinvestering i straff, hevder Johs Andenæs, professor i strafferett, som mener at straffenivået for narkotikalovbrudd er alt for høyt og virker mot sin hensikt.

Programmet har mange sterke scener.

Vis klipp10:35

Kritisk til narkodommer

Omhandler dato: 1996

- Mer straff og mer politi, løser ikke narkotikaproblemet, mener professor Johs. Andenæs, Norges fremste straffeerettsekspert. Flere fagfolk er enig med ham.

Det er ikke enighet om hvordan narkotikaproblemet skal håndteres i Norge.

Reportasjen har sterke scener.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen