"Oljehistorie" inngår i emnet

"Oljehistorie" er relatert til

Vis klipp2:15

Borestart på Draugen

Omhandler dato: 1993

På Haltenbanken utenfor Frøya i Møre og Romsdal finner vi Draugen. I folketroen var Draugen en sjømann som hadde druknet og som ikke fikk hvile før han kommer i en skikkelig grav. I dette tilfelle er det snakk om en oljeplattform av det moderne slaget.

Draugen er en integrert mono-sokkel plattform, der det bores, produseres og prosesseres på et og samme dekk.

Vis klipp4:37

Ekofisk utvikler seg

Omhandler dato: 1973

Fra den første start på Ekofisk med Ocean Viking på slutten av 1960-tallet utvikler Ekofiskfeltet seg stadig. Vi møter her byggingen i 1973. Store og tildels vanskelige konstruksjonsoppdrag gjennomføres langt til havs og på store dyp.

Vis klipp1:58

Snøhvit uten olje

Omhandler dato: 2005

Snøhvitfeltet inneholder både gass og olje. Tidligere har det ikke vært økonomisk lønnsomt å ta opp oljen. Nå har prisen på oljen økt og de 50 millioner fat olje som er tilgjengelig i dypet kunne vært pumpet opp. Det hadde ville resultert i en inntekt på over 20 milliarder kroner. Allikevel har Statoil ikke tenkt å pumpe opp oljen.

Vis klipp1:21

Heidrun-plattformen

Omhandler dato: 1991

Trollplattformen sies å være verdens største flyttbare byggverk. Her flyttes den ut fra Vats i Ryfylke til plassen den skal ha på Troll-feltet.

En annen plattform som også er et stort byggeprosjekt er Heidrun-plattformen. Vi er med på dåpsseremonien før plattformen taues ut i Nordsjøen.

Vis klipp2:01

Snøhvit forurenser

Omhandler dato: 2007

Snøhvitfeltet produserer naturgass i Barnetshavet. Gassen føres i land i Hammerfest for å foredles og kjøles ned. Fra Hammerfest fraktes den i flytende tilstand til mottakere over hele verden.

Noe av gassen forbrennes på Melkøya. Når det forbrennes dannes det sot, noe som inneholder det kreftfremkallende stoffet PAH. Mange av Hammerfests beboere er bekymret for sotet og om stoffer som er i sotet kan være kreftframkallende.

Vis klipp1:32

Bygging av Ekofisk-feltet

Omhandler dato: 1973

Ekofisk-feltet bygges bit for bit, bjelke for bjelke. Det råder en pionerånd over prosjektene. Verneutstyret og teknologien utvikler seg stadig til det bedre. Det legges ned mye innsats både i penger og arbeid for å få det flytende gullet opp fra havbunnen.

Ekofisk-feltet har i sin produktive fase pumpet opp olje for 1000 milliarder kroner. Ta gjerne en titt på Kulturminne Ekofisk, et lite, virtuelt museum.

Vis klipp1.15

Oljekrise og rasjonering

Omhandler dato: 1973

Høsten 1973 blir den vestlige verden rammet av energikrise. Medlemmer av OPEC, (Organisasjonen av oljeeksporterende land), innfører oljeboikott og prisøkninger som en protest mot land som støttet Israel i den såkalte Yom Kippur-krigen, eller Oktoberkrigen/ Ramadan-krigen som den kalles i de arabiske land.

De oljeeksporterende land skrur igjen oljekranen, og oljeforbruket må ned. Det blir mindre olje til de som vil kjøpe, og prisen på oljen man får tak i, øker dramatisk.

I Norge opplever vi at det blir bensinrasjonering og bilfrie søndager. Disse bilfrie søndagene blir tatt vel i mot, og folk viser stor oppfinnsomhet.

Selv om det viser seg å gå over, har oljekrisen vært en vekker for mange av de landene som er avhengig av en jevn oljetilførsel.

Vis klipp2:11

Tørr boring, lang leting

Omhandler dato: 1973

Det bores og det bores. Mange gjør en innsats langt utover det normale. Flere mennesker får skader eller mister livet. Det er tøffe tider og sikkerheten settes ikke alltid i høysete.

Vi følger livet på en av de aller første plattformene. Etter at det er boret over 30 hull er det ikke funnet noe olje som er drivverdig.

Det er faktisk like før at man gir opp og reiser hjem fra Nordsjøen vinteren 1969-70. Men så: et av de siste hullene som oljeselskapene hadde forpliktet seg til å bore, gir ønskede resultater.

I dag vet vi jo hvordan det gikk, men det var et sjansespill med høy innsats, både menneskelig og økonomisk, det første 10-året det ble lett etter olje i Nordsjøen.

Vis klipp2:17

Olje på sokkelen?

Omhandler dato: 1960

Tidlig på 60-tallet ble det funnet gass, olje og kull flere steder i Europa. Norske geologer kjente en del til forholdene på Svalbard og litt mindre til hva som befant seg på havbunnen. I dette klippet møter vi universitetslektor Inge Brynhi som forteller om bakgrunnen for å lete etter olje Nordsjøen.

I 1958 hadde Norges geologiske undersøkelser redegjort for hva man kunne vente og finne i Nordsjøen, eller rettere sagt ikke finne. De mente da at:
- Man kan se bort fra muligheten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst. (Brev fra Norges geologiske undersøkelse til Utenriksdepartementet i 1958).

Utsagnet har blitt hengt ut til spott og spe mer enn en gang de siste 40 årene.

Vis klipp1:33

Oljeborer om Nordsjøen

Omhandler dato: 1960

For å komme i gang med oljeboringen i Nordsjøen trengtes det kompetanse fra langt utenfor Norges grenser. En av dem som ble bedt om å komme til Nordsjøen for å bore hull i havbunnen var Ed Crump. Han var amerikaner, men boret hull i Nord-Afrika da han ble spurt om å reise til havs etter olje.

Vis klipp3:27

Oljesøl i gamledager

Omhandler dato: 1960

Olje og gasstransport har foregått langs norskekysten i mange år. Her er en reportasje fra en ulykke i Tønsbergskjærgården på 1960-tallet, der en tankbåt gikk på grunn.

Vis klipp2:02

Oljenasjonen vokser frem

Omhandler dato: 1960

I 1968 delte staten ut nye konsesjoner for boring i Nordsjøen. Det var mange av de samme oljeselskapene som hadde vært med på letingen i første runde som ville være med videre. Det ble stilt strengere krav i denne runden og oljeselskapene måtte yte mer for å kunne delta.

I denne perioden ble det gjort funn på Cod-feltet som var svært lovende og i julen 1969 ledet funnene der til det som senere ble kjent som Ekofisk-feltet. Med det var Norge virkelig blitt en oljenasjon.

Vis klipp2:02

Raffineriet på Sola

Omhandler dato: 1960

Dette er fra begynnelse av prosessen med å lage oljeraffineri på Sola utenfor Stavanger. Shell begynte i 1965 å bygge anlegget som skulle forsyne det norske markedet med olje i mange år framover.

Raffineriet var i bruk til år 2000 da det ble lagt ned, se eget klipp om nedleggelsen.

Vis klipp4:07

Kunsten å lete etter olje

Omhandler dato: 1970

Med litt flaks kan man finne olje. Men det er ikke med flaks mesteparten av oljen finnes, det gjøres med hardt arbeid og mange tekniske og fysiske finurligheter.

Seismikk er en geofysisk måte å undersøke hvordan det er ned i bakken. I Nordsjøen var det ikke bare bakken man måtte trenge gjennom, men også noen hundre meter med vann. I dette klippet får du se hvordan det ble jobbet med seismikk.

Oljen de leter etter i dette klippet befant seg på store dyp på det som skulle bli Statfjord-feltet. Selv om det var et lovende område å bore i, var det selskaper som trakk seg fra prosjektet. Senere er det blitt pumpet opp olje for 1000 milliarder kroner fra Statfjord-feltet!

Vis klipp12:23

Byggingen av Statfjord A

Omhandler dato: 1970

Det var store dimensjoner over det meste som hadde med Statfjordfeltet å gjøre. Statfjord A-plattformen veide 600 000 tonn og var 270 meter høy. Mye kunne gå galt i prosessen med å lage giganten og noe gikk litt på skeiva. Her kan du få et innblikk i prosessen med å skape den.

Statfjordfeltet har pumpet opp over 1000 milliarder kroner og er i 2008 i ferd med å bli omdannet til et gassfelt.


Deler av innslaget er på engelsk.

Vis klipp2:01

Livet i Nordsjøen på 70-tallet

Omhandler dato: 1970

Det var spennende og utfordrende å jobbe i Nordsjøen på 1970-tallet. Det ble rekruttert folk fra hele Norge, men særlig fra områdene rundt Stavanger reise mange ut for å jobbe. Spesielt bønder, fiskere og sjømenn var interessert i å arbeide på oljeriggene.

I dette klippet treffer vi en av dem som var tidlig ute på plattformen. Ikke alt han opplevde var like bra og særlig ulykkene gjorde inntrykk på ham.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen