Vis klipp1:28

Tre-industri langs Glomma

Omhandler dato: 1982

Elven Glomma har i lange tider blitt brukt til tømmerfløting, og langs elven har tømmerindustrien, som f.eks Borregaard, slått seg ned. Tømmer blir omdannet til flis, trefjøler, cellulose og papir.

Glomma er Norges lengste elv.

Vis klipp1:43

Løstømmer-fløting

Omhandler dato: 1982

Tømmerfløting, også kalt tømmerbrøtning har pågått siden 1600-tallet. Transporten av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer ble sett på som den enkleste måten å frakte store mengder tømmer på. Fløtinga ble som regel gjennomført med vårflommen da det kreves store vannmengder for å få tømmeret nedover elva. Fløtere var de som sørget for driften nedover elva og at tømmeret kom fram.

Løstømmerfløting (enkeltstokker) er sett på som den opprinnelige fløtinga, og i 1992 ble den siste løstømmerfløtinga gjennomført i Trysilelva.

I dette klippet får du se tømmerfløtere og deres strevsomme arbeid med å holde tømmeret i drift.

Vis klipp1:44

Hardt presset industri

Omhandler dato: 1981

Norges eldste aluminiumsbedrift, Det Norske Nitridaktieselskap i Tyssedal, er hardt presset på 1980-tallet. Lokalsamfunnet med 1200 innbyggere er avhengige av denne hjørnesteinsbedriften.

Aluminiumsverket ble et fundament for industriell utvikling og velstand i Norge da bedriften startet opp i 1916.

Vis klipp0:37

Alexander Kielland senkes

Omhandler dato: 1980-03-27

27. mars 1980 velter oljeplattformen Alexander Kielland i et forrykende uvær på Ekofiskfeltet. Av de 212 menneskene som er ombord, omkommer 123. Det er en av de verste ulykkene i Norge i moderne tid.
Her får vi et inntrykk av hvordan plattformen så ut før ulykken.

Vis klipp2:09

Leteaksjonen etter Alexander Kielland-ulykken

Omhandler dato: 1980-03-27

En hektisk redningsaksjon er i gang. Oljeplattformenn Alexander Kielland har veltet og mange mennesker er savnet. Flere skip, båter og fly er med på letingen som politimester Carl Wendt forteller om her.

Vis klipp3:30

Leting etter overlevende etter Alexander Kielland

Omhandler dato: 1980-03-27

Oljeplattformen Alexander Kielland velter og det settes i gang en stor redningsaksjon. To døgn etter ulykken er 89 personer berget, 39 omkommet og 85 savnet.
Redningsaksjonen er omfattende, noe vi for å høre utfyllende detaljer om i dette klippet.

Vis klipp1:52

Tiltak for å omgå streik

Omhandler dato: 1980

Da lastebilstreiken rammet Saugbrugsforeningen i Halden i 1980 ble det satt igang tiltak som ikke var populært blant de streikende. For å opprettholde driften, ønsket Saugbrugforeningen å kjøpe inn egne kjøretøy og benytte ansatte med førerkort kl. 2 for å kjøre materialer fra opplagsplassene til fabrikken.

Lastebileierne var meget skuffet over Saugbrugsforenings initiativ for å omgå streiken.

Vis klipp4:15

Jappebobla sprekker

Omhandler dato: 1980

Jappetida er blitt et kallenavn på åra fra 1983 til november 1987. Da øker lønn og velstand, folk flest har
mye penger, og forbruket tar av.

Selve ordet japp er sannsynligvis tatt fra den engelske forkortelsen ''yap'' - ''young aspiring professionals'' - altså en ung, ambisiøs og dynamisk person (for eksempel en børsmegler eller IT-gründer, som det er mange av i jappetida).

I jappetida er det full fart i finans-, reklame-, reise- og fritidsbransjene. Aksjemarkedet blomstrer, det investeres flittig. Spesielt gror det opp mange nye databedrifter (informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT).

Men i november er 1987 er det altså slutt. Optimismen forsvinner, prisene synker, vi får den verste økonomiske nedgangsperioden siden andre verdenskrig. Staten må redde bankene fra konkurs, og mange bankfolk mister jobben.

Bedrifter legges ned og arbeidsledigheten øker.

Vis klipp2:23

Gassfunn og gassledninger

Omhandler dato: 1980

I 1979 fant borreriggen Borgny Dolphin gass på blokken som heter 31/2 på Trollfeltet. Det forventes at det skal være mellom 700 og 1500 milliarder kubikmeter gass i området. Det kommer til å ta mange tiår å pumpe opp all gassen.

Gassrørledningene fra Norge til Europa kan årlig transportere opptil 85 milliarder kubikkmeter gass. Gassrørene er helt nødvendige for å få gassen fram til forbrukerne. Groningenfeltet i Nederland har en viktig leverandør av gass på kontinentet i mange år.

Vis klipp2:14

Hemmelig gift

Omhandler dato: 1980

Gift og nedgravde kjemikalier er ikke det Industriforbundet er mest stolte av. Her får vi vite at Industriforbundet har holdt en rapport om giftig avfall hemmelig i 15 år.
Hvorfor har de gjort det mon tro?

Vis klipp5:37

Jappetiden

Omhandler dato: 1980

Japp er en betegnelse på et ungt menneske som har en utpreget karriereorientert holdning og streben etter personlig gevinst og materiell rikdom. På midten av 1980-tallet var det mange som falt under denne betegnelsen, og perioden blir gjerne kalt jappetiden. I denne perioden opplevde vi en enorm velstandsvekst, og det hele endte i boligkrakk og finanskrise.

I dette klippet intervjuer Nils Gunnar Lie journalist Geir Imset om hvordan et fenomen som jappetiden kunne oppstå.

Vis klipp20:20

Skibladner: Mjøsas hvite svane

Omhandler dato: 1978-05-20

DS Skibladner er Norges eneste hjuldamper, bygget i 1856. Hjuldamperen går i rutefart på Mjøsa; fra Eidsvoll og Gjøvik til Hamar og Lillehammer.

Men går en hjulbåt like fort som en propellbåt? Britene undret seg på det samme, og satte i gang en fartskonkurranse mellom propellbåten Rattler og hjulbåten Alecto. I dette programmet får du se hvordan det gikk.

Vis klipp4.08

Stadhavet og Kråkenes fyr

Omhandler dato: 1978

Stad er et værhardt kystområde i Sogn og Fjordane. Værvarsel om storm og høye bølger er velkjent. Kråkenes fyr på Vågsøya åpnet i 1906 og var betjent frem til 1991. Det ligg flott til på ei berghylle over Stadhavet, og har hjulpet skipstrafikken i farlige farvann gjennom mange år. I dag er fyret en automatisert værstasjon og et populært turistmål, med kafé og overnattingsrom.

Folk på Stadlandet har opplevd flere alvorlige skipsforlis. Her hører du om da hurtigruteskipet DS Sanct Svithun ble senket av britiske bombefly under andre verdskrigen i 1943. Folket på Ervik redda i land 76 personer. 47 passasjerer omkom.

Vis klipp4:23

Kjøpepress og julereklame

Omhandler dato: 1977-12-04

Julen er ikke bare kos og hygge. I dette klippet fra 1977 tar den evig aktuelle Richard Herrmann for seg reklame og kjøpepress som preger høytiden.

Vis klipp6:45

Utblåsning på Bravo-plattformen

Omhandler dato: 1977

22. april 1977 går det galt på oljeplattformen Bravo. I åtte dager står oljespruten 25 meter til værs. For å stoppe utblåsningen måtte det hentes eksperter fra Houston, Texas. Bravo-plattformen var eid av Phillips Petroleum og lå på det som kalles for Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Total rant 12 700 kubikkmeter råolje ut i havet de dagene utblåsningen varte.

Internasjonale medier var svært interessert i utblåsningen på Bravo-plattformen. Det kom mange journalister til Stavanger for å dekke hendelsen.

Vis klipp3:05

Papirindustrien sliter

Omhandler dato: 1977

Prisene på papirprodukter faller, og Norge sliter i konkurransen med utlandet. Påkjenningen på papirbedrifter og produsenter av cellulose i landet blir stadig større.

Miljøproblemer og dårlig lønnsomhet har ført til flere nedleggelser.

Direktøren ved Borregaard forteller om de vanskelige forholdene bedriften er i.
-Det er for dyrt å produsere i Norge, sier han.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen