Vis klipp5:27

Hedersmann i Turistforeningen, Claus Helberg

Omhandler dato: 1989

Den Norske Turistforening ( DNT ) er en såkalt friluftsorganisasjon som ble etablert her i landet i 1868.
Den er delt opp i regionale medlemsforeninger og eier over 450 turisthytter i norske fjell og daler.

Tusenvis av voksne og barn er medlemmer av Den Norske Turistforening.

Claus Helberg er blant annet kjent for sitt engasjement for DNT gjennom hele livet. Her forteller han også om den gamle bosetningen i et høyfjellsområde som nå bare brukes av turister.

Vis klipp3:31

Torsketunger

Omhandler dato: 1989

Når denne TV-reportasjen blir laget, i 1989, er det veldig populært blant barn i Nord-Norge å tjene penger på å skjære torsketunger.

Her får du se hvordan det foregår. Deler av skreifisket faller gjerne sammen med vinterferien i februar, og da jobber mange unge i Lofoten på kaia.

I 2007 skriver lokalavisene at prisen er steget til 45 kroner kiloen for torsketungene. Dette året fiskes det opp store mengder skrei (gyteklar torsk). Derfor er målet å skjære 160 kilo tunger i løpet av ei ferieuke.

Vis klipp1:34

Miljø eller arbeid

Omhandler dato: 1988

Bellonas aktiviteter ble ikke like godt mottatt alle steder. Mange av dem som jobbet på bedriftene som Bellona tok seg inn på var redde for at arbeidsplassene deres skulle gå tapt.
Her er vi med på et møte i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforening, de er ikke veldig begeistret for Bellonas aksjoner.

Vis klipp3:14

Turismens Nordkapp

Omhandler dato: 1988

Nordkapplatået er et helårs turistmål som ligger på Magerøya i Finnmark fylke. Hvert år besøker over 200 000 senteret her.

Denne reportasjen ble laget da dagens store, moderne turistsenter var under bygging.

Vis klipp2:26

Oljesamarbeid med Sovjetunionen

Omhandler dato: 1988

En samarbeidsavtale gjør det mulig for norske og sovjetiske forskere å utveksle resultater fra undersøkelser av havbunnen i Barentshavet. Norske og sovjetiske funn fra geologiske undersøkelser vil til sammen kunne løse gåten om hvor oljen i Barentshavet befinner seg.

Vis klipp4:09

Husmødrenes muligheter

Omhandler dato: 1987-12-12

Husmødre har dårligere trygdeordninger enn kvinner som jobber utenfor hjemmet, fastslår denne reportasjen. Vi får en gjennomgang av hvilke rettigheter som gjelder for husmødre i Norge i 1987.

Vis klipp12:36

Finanskrisa i 1987

Omhandler dato: 1987-11-12

Her hører du om det såkalte børsraset i 1987. Børsras er når de som selger og kjøper aksjer blir så redde for å tape penger at alle vil selge aksjene sine samtidig. Da blir det panikk på børsen.

Aksjer er delvis eierskap i verdier i næringslivet, i eiendom, naturressurser og selskaper over hele verden.

Som du hører her fører børsras ofte til store problemer for vanlige mennesker som ikke har noe med børsen å gjøre. Finanskriser ender ofte med økt arbeidsløshet, dyrere boliglån og økte levekostnader.

Vis klipp1:46

Kortbaneflyplass åpnet i Vardø

Omhandler dato: 1987-04-06

Vardø flyplass, Svartnes, ble åpnet 6. april 1987. Med tanke på fremtidig oljeutvinning i Barentshavet ble stripa bygget ekstra lang. Ordfører Tor Andreas Kofoed (bildet) var meget optimistisk med henblikk på flyplassens betydning for utviklingen av næringslivet i Vardø.

Vis klipp6:29

I videosjappa til Mushtaq Ahmed

Omhandler dato: 1987

Vi møter en innvandrer fra Pakistan som har gjort suksess som gründer i Norge. Mushtaq Ahmed eier og driver flere videobutikker i Oslo, og forteller her sin historie.

Han jobber selv i butikken, og har lange dager. I tillegg tar han utdannelse innen bedriftsøkonomi. Og i motsetning til mange andre innvandrere satser han på norsk arbeidskraft når han ansetter folk. Husk i forhold til kommentar og intro til denne reportasjen at dette er tidlig 80-tall.

Vis klipp0:46

Gass i nord

Omhandler dato: 1987

Til tross for stor motstand i befolkningen ønsker oljeselskapene å utvinne olje og gass utenfor Nord-Norge.

Her er et lite klipp fra den dagen det ble klart at det var forekomster av gass som man kunne tjene penger på utenfor Nord-Norge. Snøhvitfeltet er kommet til som et resultat av denne prosessen.

Vis klipp1.41

Norske redere fraktet olje til apartheidregimet

Omhandler dato: 1985

Sjøl om FN iverksatte oljeboikott av Sør-Afrika i 1975, leverte norske skipsredere flere hundre oljeleveranser til Sør-Afrika mens landet hadde et ekstremt rasistisk regime, det hvite apartheidregimet som først ble avviklet i 1993. Norske redere dekket mellom 25 og 40 prosent av Sør-Afrikas oljebehov i perioden 1979-1987. I denne reportasjen fra 1985 kan du se mer om dette.

Vis klipp2:17

Jøssingfjorden full av gift

Omhandler dato: 1985

Avfall etter industri går rett ut i Jøssingfjorden i Rogaland. Naturvernere og fiskere vil ha avfallet på land, for å redde sjøen fra forurensning.

Vis klipp3:17

Forurenset Glomma

Omhandler dato: 1985

Industriavfall ved Glomma og Fredrikstad har forurenset vannet.

Unge naturvernere graver opp tønner fra Unger fabrikker ved Fredrikstad. Tønnene er fylt med industriavfall.

Kloakk og industriavfall ødelegger norske fjorder. I Halden er det store problemet Saugbruksforeningen, som tømmer ut avfall i elven Tista.

Vis klipp3:16

Tungmetaller i vannet ved Odda

Omhandler dato: 1985

I industristedet Odda bygges fjellhaller hvor farlige stoffer fra industrien skal oppbevares. Målet er at Sørfjorden ikke skal forurenses. Fjorden er en av verdens mest forurensede når det gjelder tungmetaller.

Vis klipp4:16

Siste tømmerfløting

Omhandler dato: 1984

Det er blitt for kostbart å fløte tømmer på sjøen, og nå blir det slutt på å frakte trestokker på denne måten. Fløtere langs elven Glomma synes fremtiden virker usikker, og tror de vil savne arbeidsplassen sin.

Fløterne må nå sørge for at tømmeret kommer raskere frem med bil og tog til treforedlingsbedriften Borregaard, som ligger langs elven.

Skog- og landarbeiderforbundet har et eget minnesmerke i Julussdalen ved Elverum.

Vis klipp7:34

Dagligliv på savannen

Omhandler dato: 1983

Stammen Toposa holder til på savannen i Sør-Sudan. I 1983 er det vanskelig å skaffe nok vann til familien, og kvinnene har jobben med å hente vannet.

Kvinnene har også ansvar for å skaffe ved, og i landsbyen Mogos oppbevarer de maten i stabbur som står på høye påler. Mens kvinnene arbeider, slapper mennene av i skyggen!

Sudan er det største landet i Afrika, og ble uavhengig i 1956. På 1960-tallet brøt det ut borgerkrig i den sørlige delen av landet. Siden da er mange mennesker drept i krigshandlinger. En ustabil politisk situasjon har ført til hungersnød og store flyktningestrømmer. Naturkatastrofer har også vært et problem. Ved årtusenskiftet begynte Sudan å eksportere olje.

Siden januar 2008 har fredsbevarende styrker fra FN og Den afrikanske union forsøkt å løse den alvorlige og fastlåste konflikten i Darfu-regionen sør i landet.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen