Vis klipp12:36

Finanskrisa i 1987

Omhandler dato: 1987-11-12

Her hører du om det såkalte børsraset i 1987. Børsras er når de som selger og kjøper aksjer blir så redde for å tape penger at alle vil selge aksjene sine samtidig. Da blir det panikk på børsen.

Aksjer er delvis eierskap i verdier i næringslivet, i eiendom, naturressurser og selskaper over hele verden.

Som du hører her fører børsras ofte til store problemer for vanlige mennesker som ikke har noe med børsen å gjøre. Finanskriser ender ofte med økt arbeidsløshet, dyrere boliglån og økte levekostnader.

Vis klipp1:46

Kortbaneflyplass åpnet i Vardø

Omhandler dato: 1987-04-06

Vardø flyplass, Svartnes, ble åpnet 6. april 1987. Med tanke på fremtidig oljeutvinning i Barentshavet ble stripa bygget ekstra lang. Ordfører Tor Andreas Kofoed (bildet) var meget optimistisk med henblikk på flyplassens betydning for utviklingen av næringslivet i Vardø.

Vis klipp0:46

Gass i nord

Omhandler dato: 1987

Til tross for stor motstand i befolkningen ønsker oljeselskapene å utvinne olje og gass utenfor Nord-Norge.

Her er et lite klipp fra den dagen det ble klart at det var forekomster av gass som man kunne tjene penger på utenfor Nord-Norge. Snøhvitfeltet er kommet til som et resultat av denne prosessen.

Vis klipp6:29

I videosjappa til Mushtaq Ahmed

Omhandler dato: 1987

Vi møter en innvandrer fra Pakistan som har gjort suksess som gründer i Norge. Mushtaq Ahmed eier og driver flere videobutikker i Oslo, og forteller her sin historie.

Han jobber selv i butikken, og har lange dager. I tillegg tar han utdannelse innen bedriftsøkonomi. Og i motsetning til mange andre innvandrere satser han på norsk arbeidskraft når han ansetter folk. Husk i forhold til kommentar og intro til denne reportasjen at dette er tidlig 80-tall.

Vis klipp2:17

Jøssingfjorden full av gift

Omhandler dato: 1985

Avfall etter industri går rett ut i Jøssingfjorden i Rogaland. Naturvernere og fiskere vil ha avfallet på land, for å redde sjøen fra forurensning.

Vis klipp3:16

Tungmetaller i vannet ved Odda

Omhandler dato: 1985

I industristedet Odda bygges fjellhaller hvor farlige stoffer fra industrien skal oppbevares. Målet er at Sørfjorden ikke skal forurenses. Fjorden er en av verdens mest forurensede når det gjelder tungmetaller.

Vis klipp3:17

Forurenset Glomma

Omhandler dato: 1985

Industriavfall ved Glomma og Fredrikstad har forurenset vannet.

Unge naturvernere graver opp tønner fra Unger fabrikker ved Fredrikstad. Tønnene er fylt med industriavfall.

Kloakk og industriavfall ødelegger norske fjorder. I Halden er det store problemet Saugbruksforeningen, som tømmer ut avfall i elven Tista.

Vis klipp1.41

Norske redere fraktet olje til apartheidregimet

Omhandler dato: 1985

Sjøl om FN iverksatte oljeboikott av Sør-Afrika i 1975, leverte norske skipsredere flere hundre oljeleveranser til Sør-Afrika mens landet hadde et ekstremt rasistisk regime, det hvite apartheidregimet som først ble avviklet i 1993. Norske redere dekket mellom 25 og 40 prosent av Sør-Afrikas oljebehov i perioden 1979-1987. I denne reportasjen fra 1985 kan du se mer om dette.

Vis klipp4:16

Siste tømmerfløting

Omhandler dato: 1984

Det er blitt for kostbart å fløte tømmer på sjøen, og nå blir det slutt på å frakte trestokker på denne måten. Fløtere langs elven Glomma synes fremtiden virker usikker, og tror de vil savne arbeidsplassen sin.

Fløterne må nå sørge for at tømmeret kommer raskere frem med bil og tog til treforedlingsbedriften Borregaard, som ligger langs elven.

Skog- og landarbeiderforbundet har et eget minnesmerke i Julussdalen ved Elverum.

Vis klipp4:17

Husdyr på savannen

Omhandler dato: 1983

På savannen i Sør-Sudan er det mennenes jobb å passe kveget. Mennene tapper blod fra en ku, fordi blod er næringsrikt for menneskene. I tørketiden er det spesielt vanskelig å skaffe nok mat til familien. Menneskene som bor her i denne stammen kalles toposaer.

Når regntiden starter blir det grønt og frodig, og mer mat til både dyr og mennesker.

Vis klipp7:34

Dagligliv på savannen

Omhandler dato: 1983

Stammen Toposa holder til på savannen i Sør-Sudan. I 1983 er det vanskelig å skaffe nok vann til familien, og kvinnene har jobben med å hente vannet.

Kvinnene har også ansvar for å skaffe ved, og i landsbyen Mogos oppbevarer de maten i stabbur som står på høye påler. Mens kvinnene arbeider, slapper mennene av i skyggen!

Sudan er det største landet i Afrika, og ble uavhengig i 1956. På 1960-tallet brøt det ut borgerkrig i den sørlige delen av landet. Siden da er mange mennesker drept i krigshandlinger. En ustabil politisk situasjon har ført til hungersnød og store flyktningestrømmer. Naturkatastrofer har også vært et problem. Ved årtusenskiftet begynte Sudan å eksportere olje.

Siden januar 2008 har fredsbevarende styrker fra FN og Den afrikanske union forsøkt å løse den alvorlige og fastlåste konflikten i Darfu-regionen sør i landet.

Vis klipp1:43

Løstømmer-fløting

Omhandler dato: 1982

Tømmerfløting, også kalt tømmerbrøtning har pågått siden 1600-tallet. Transporten av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer ble sett på som den enkleste måten å frakte store mengder tømmer på. Fløtinga ble som regel gjennomført med vårflommen da det kreves store vannmengder for å få tømmeret nedover elva. Fløtere var de som sørget for driften nedover elva og at tømmeret kom fram.

Løstømmerfløting (enkeltstokker) er sett på som den opprinnelige fløtinga, og i 1992 ble den siste løstømmerfløtinga gjennomført i Trysilelva.

I dette klippet får du se tømmerfløtere og deres strevsomme arbeid med å holde tømmeret i drift.

Vis klipp1.28

Tre-industri langs Glomma

Omhandler dato: 1982

Elven Glomma har i lange tider blitt brukt til tømmerfløting, og langs elven har tømmerindustrien, som f.eks Borregaard, slått seg ned. Tømmer blir omdannet til flis, trefjøler, cellulose og papir.

Glomma er Norges lengste elv.

Vis klipp1:44

Hardt presset industri

Omhandler dato: 1981

Norges eldste aluminiumsbedrift, Det Norske Nitridaktieselskap i Tyssedal, er hardt presset på 1980-tallet. Lokalsamfunnet med 1200 innbyggere er avhengige av denne hjørnesteinsbedriften.

Aluminiumsverket ble et fundament for industriell utvikling og velstand i Norge da bedriften startet opp i 1916.

Vis klipp0:37

Alexander Kielland senkes

Omhandler dato: 1980-03-27

27. mars 1980 velter oljeplattformen Alexander Kielland i et forrykende uvær på Ekofiskfeltet. Av de 212 menneskene som er ombord, omkommer 123. Det er en av de verste ulykkene i Norge i moderne tid.
Her får vi et inntrykk av hvordan plattformen så ut før ulykken.

Vis klipp2:09

Leteaksjonen etter Alexander Kielland-ulykken

Omhandler dato: 1980-03-27

En hektisk redningsaksjon er i gang. Oljeplattformenn Alexander Kielland har veltet og mange mennesker er savnet. Flere skip, båter og fly er med på letingen som politimester Carl Wendt forteller om her.

Opphavsrett NRK © 2009–2015 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen