"Kriminalitet" inngår i emnet

"Kriminalitet" inneholder flere emner

"Kriminalitet" er relatert til

Artikler om "Kriminalitet"

Vis klipp2:17

Gjeldstynget islandsk folk

Omhandler dato: 2010

Det islandske bankvesenet falt sammen i den internasjonale finanskrisa i 2008. Et stort antall bankkunder i Nederland og Storbritannia mistet pengene de hadde satt inn i den islandske nettbanken Icesave.

Det den islandske presidenten sa nei til, var den såkalte Icesave-avtalen, som innebar at Island skulle låne nærmere 4 milliarder euro, for å kunne betale erstatning til disse bankkundene.

6. mars 2010 ble det holdt folkeavstemning om Icesave-avtalen, og over 90% av islendingene sa nei. Senere er det inngått en gunstigere avtale.

Våren 2010 blir flere ledere i banken Kaupthing arrestert mistenkt for økonomisk svindel, og tidligere aksjonærer og ledelse i banken Glitnir blir saksøkt etter konkursene.

Beskyldningene går ut på at ledelsen i bankene Glitnir, Kaupthing og Landsbanki tok altfor høy risiko, og lånte ut for mange penger uten å ha sikring for midlene.

Vis klipp2.02

Legaliserer ikke narkotikabruk

Omhandler dato: 2008

Det skal fortsatt være straffbart å bruke narkotiske stoffer i Norge. Justisminister Knut Storberget vil ikke følge lovforslag om å avkriminalisere bruk av narkotika i 2008.

Vis klipp24:27

Lovens strengeste straff?

Omhandler dato: 1996

Myndighetene bruker enorme summer i kampen mot narkotika. Likevel er det mer heroin i landet enn noensinne. Virker narkotikapolitikken slik vi vil, spør fagfolkene.

Norges narkotikapolitikk kan være århundrets største feilinvestering i straff, hevder Johs Andenæs, professor i strafferett, som mener at straffenivået for narkotikalovbrudd er alt for høyt og virker mot sin hensikt.

Programmet har mange sterke scener.

Vis klipp10:32

Er utlendinger mer voldelige?

Omhandler dato: 1992

Politiet i Oslo har lagt frem tall som viser at det er mange utenlandske statsborgere i statistikken over voldsutøvere i hovedstaden. Dermed stiller Dagsrevyen spørsmålet: ''Er utlendinger mer voldelige enn nordmenn?''.

Det er ulike meninger om hvorvidt politiets tall gir et riktig bilde av situasjonen, og om dette bidrar til å stemple alle utlendinger og innvandrere som voldsmenn. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) tar til orde for å sende utlendinger som voldtar eller stikker med kniv ut av landet.

Denne problemstillingen diskuteres videre i studio mellom Jan Simonsen fra FrP og Odd Einar Dørum fra Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene.

Vis klipp7:49

FrP-Carl og AP-Jens om kriminalpolitikk

Omhandler dato: 2000

Fremskrittspartiet har helt fra begynnelsen i 1977 gått sterkt inn for en strengere kriminalpolitikk.
Carl I. Hagen er en ivrig talsmann for lengre fengselsstraffer, økt vekt på lov og orden, og mer penger til politi i Norge.

FrP-formannen viser ofte til at enkelte grupper innvandrere dominerer deler av kriminalstatistikken de senere åra. Han bruker gjerne slike fakta til å underbygge kravet om at Norge skal ta imot færre flyktninger og asylsøkere.

Mange mener at de andre politiske partiene, og kanskje særlig Arbeiderpartiet, har kommet Carl I. Hagens politiske standpunkter i møte. I 2008 har den Rød-grønne regjeringen i hverfall innført en strengere innvandringspolitikk.

Vis klipp2:53

Reaksjon på skyting mot synagoge

Omhandler dato: 2006

Natt til 17. september 2006 blir det avfyrt flere skudd mot Den jødiske menighetens synagoge i Bergstien i Oslo. Den jødiske ambassadøren, Miryam Shumrat, mener det er jødefiendtlig terrorisme.

Store deler av det offisielle Norge og mange enkeltpersoner markerer avsky over angrepet. Men ambassadøren er likevel skuffet over at ikke Kongen går offentlig ut med en støtteerklæring til Det mosaiske trossamfunnet i Oslo.

19. september blir Arfan Qhadeer Bhatti pågrepet, og senere tiltalt for terror mot synagogen.
3.juni 2008 dømmes han til forvaring i 8 år. Dommen er for grovt skadeverk, men Bhatti frikjennes
for tiltalen om terror.

Vis klipp3.01

Stopp vold

Omhandler dato: 1995

Mobbing og voldsbruk er ett av de mest aktuelle problemene i samfunnsdebatten. Statistikk tyder på at volden øker.

Samtidig forskes det mer på dette nå enn før. Gjeng-vold, familievold og voldtekter er områder som politiet får i oppdrag å bruke mer ressurser på.

Mange frivillige organisasjoner tar initiativ til aksjoner mot vold.
I 2002 går Regjeringen Bondevik i spissen for en holdningskampanje mot mobbing i skolen.

I dette innslaget møter du et voldsoffer som har fått livet ødelagt. Siste del av reportasjen er en dramatisert situasjon i skolegården ved Åsheim ungdomsskole, ikke en virkelig hendelse.

Vis klipp5:13

Barnemishandling

Omhandler dato: 1990

Barnemishandling er en stor ulykke for hele familien som rammes, også for den som slår.

Det er dessverre umulig å skaffe pålitelig oversikt over omfanget av vold mot barn i deres eget hjem. Barnemishandlerne holder gjerne tett om overgrepene, og ofrene tier helst av angst og skam på vegne av familien sin.

Men i følge Aftenposten 14. november 2006 tror justisminister Knut Storberget at minst 100 000 barn opplever vold i sitt eget hjem.

Samtidig har barn som rammes i dag flere muligheter enn før til å få hjelp. Alle voksne i barnehager og skoler, alle naboer, slektninger og andre har plikt til å melde fra til barnevernet ved mistanke om at barn blir utsatt for fysisk eller psykisk vold.

Røde Kors har en nødtelefon for barn. Den heter ''Barn og unges kontakttelefon'' og har gratis nummer:
800 33 321.

Ellers er det offentlige krisesentre i kommunene, og et Barneombud for alle barn i landet. Noen få steder i Norge finnes det også behandlingstilbud for menn som slår barna sine eller andre familiemedlemmer. Regjeringen arbeider for å opprette flere slike tilbud.

Vis klipp5:33

Blottere

Omhandler dato: 1989

Noen få mennesker blant oss blir seksuelt opphisset av å vise fram tissen sin til ukjente og uforberedte personer. Dette er en sosialt uakseptabel oppførsel - det vi kaller et overgrep.

Folk flest blir sinte og skremte når de møter en blotter. Særlig alvorlig er det når blottere viser seg fram for barn. Dette TV-klippet handler om slike personer og om noen som har blitt utsatt for dem.

Vis klipp3:38

Bok om ecstacy

Omhandler dato: 1997

Harald Haave har skrevet en kunnskaps- og debattbok om rusmiddelet ecstacy, og vil på denne måten få de som bruker ecstacy og de som ikke gjør det til å forstå mer om stoffet.

Haave mener ecstacy er et såkalt bevissthetsutvidende stoff, som ikke bare har negative konsekvenser.

Vis klipp5:36

Russerhorer i Finnmark

Omhandler dato: 1997

Lengst øst i Norge ligger den lille bygda Skiippagurra i Tana kommune. Etter at grensen til Russland ble åpnet på 90-tallet kom det etter hvert mange russiske prostituerte kvinner hit. De tok inn på campingplassen og fikk besøk av mange lokale menn.

Virksomheten ble lagt merke til og kjent over hele landet. Mange i bygda ble berørt og familier gikk i oppløsning.

I 2000 vedtok kommunen å stenge campingplassen av hensyn til smittefare. Lokalsamfunnet tok et oppgjør med prostitusjonen, og flere ansvarlige bakmenn ble dømt for hallikvirksomhet.

Vi beklager noe båndfeil på innslaget.

Vis klipp5:09

Dårlig datasikkerhet

Omhandler dato: 2000

Gjennom utbredelsen av Internett åpnet det seg mange muligheter til å begå datakriminalitet gjennom såkalt hacking, som betyr å bryte seg inn i datanettverk og hente ut informasjon.

En beryktet hacker forteller her hvordan norske bedrifter bør satse på datasikkerhet for å unngå angrep fra andre hackere.

Vis klipp2:19

Far til voldsoffer bekjemper fordommer

Omhandler dato: 2002

I april 2002 ble to dørvakter stukket ned og drept på et utested i Moss.

Tre unge innvandrere ble siktet, og en av dem dømt til 16 års fengsel for drapene. Ugjerningen utløste en samfunnsdebatt om forholdet mellom innvandringspolitikk og kriminalitet i Norge.

Faren til ett av ofrene, Stein B. Morisse, ble intervjuet i Dagsrevyen om sitt syn på reaksjonene etter dobbeltdrapet.

Vis klipp4:40

Barnekriminalitet

Omhandler dato: 1998

Dagsrevyen setter søkelyset på at unge lovbrytere begår mer kriminalitet. I rettssalen er advokaten til en tiltalt 19-åring kritisk til manglende oppfølging i oppveksten til sin klient. En forsker peker på at kriminalitet gir status i visse ungdomsmiljø.

Rivaliserende kriminelle gjenger er et annet aspekt til denne problemstillingen. Det er særlig ungdom med flerkulturell bakgrunn som utgjør gjengene kjent som A- og B-gjengen.

Carl I. Hagen møter opp i rettssalen for å signalisere at han tar denne utviklingen alvorlig.

Vis klipp1:42

Økt bruk av motedopet rohypnol

Omhandler dato: 2002

Flere av de narkomane som har overlevd mange år på kjøret, og som nå ønsker å slutte med narkotika, kommer til Evangeliesenteret i Oslo. Den daglige lederen ved Evangeliesenteret sier han ser jenter og gutter helt ned i 12-13 års alderen på ''Plata'', som plassen ved siden av Oslo Sentralbanestasjon, hovedjernbanestasjonen i Oslo, blir kalt.

Varmestua i Moss har også et økende besøk av narkomane. De som driver Varmestua tilbyr samtale og deler ut klær, mat og rene sprøytespisser.

Vis klipp2:38

Drapet på Benjamin Hermansen

Omhandler dato: 2001

Her er noen reaksjoner etter drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen, som hadde norsk mor og afrikansk far. Politiet leter etter spor på åstedet ved Dyretråkket borettslag på Holmlia i Oslo. Drapet utløste store antirasistiske demonstrasjoner og fakkeltog.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen