WENCHE DYSTE AMLIE

Født 1962 (53 år). Bosatt på 2847 KOLBU i Østre Toten kommune (Oppland).

  • 676.423 i inntekt
  • 1.220.219 i formue
  • 279.992 i skatt

WENCHE DYSTE AMLIE tjente 502.154 kroner mer enn naboene på 2847 KOLBU, og hadde 923.826 kroner mer i formue. Inntekten var 447.291 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Østre Toten kommune og 509.667 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til WENCHE DYSTE AMLIE er 824.501 kroner mer enn snittet blant menn i Østre Toten, og 983.403 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 676.423
Formuesøyle 1.220.219
Norske menn Norske kvinner WENCHE DYSTE AMLIE
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 676.423 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 1.220.219 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 279.992 kr

2847 KOLBU

Toppliste for 1962-kullet på 2847 KOLBU
Navn Inntekt Formue Skatt
ROGER UNDLI 690.992 559.212 284.532
WENCHE DYSTE AMLIE 676.423 1.220.219 279.992
EDWARD HENRY JOHN HIRST 554.041 0 214.043
ODD ERIK BAKKE 539.336 455.011 200.377
PER HÅKON ØVERSETH 466.406 5.795.572 205.465
VIGDIS LYNNE 460.389 616.747 165.771
ANNE LUNDHAGEBAKKEN 410.694 0 162.161
METTE GJESTVANG ØVERSETH 393.825 209.114 133.312
KRISTIAN A KRISTIANSEN 384.851 0 149.757
TERJE VESTLI 361.341 279.887 134.295

Gjennomsnitt for poststedet 2847 KOLBU

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn AMLIE Alder
Inntektssøyle 150.613
Formuesøyle 216.350
Inntektssøyle 208.058
Formuesøyle 395.546
Inntektssøyle 241.981
Formuesøyle 188.642
Inntektssøyle 286.474
Formuesøyle 665.810
Inntektssøyle 393.170
Formuesøyle 509.753
Inntektssøyle 226.177
Formuesøyle 451.058
Inntekt Formue
Inntektssøyle 138.620
over 80
Formuesøyle 559.530
Inntektssøyle 176.054
70 - 79
Formuesøyle 686.382
Inntektssøyle 217.458
60 - 69
Formuesøyle 590.428
Inntektssøyle 240.909
50 - 59
Formuesøyle 342.328
Inntektssøyle 229.734
40 - 49
Formuesøyle 221.864
Inntektssøyle 154.413
30 - 39
Formuesøyle 73.686
Inntektssøyle 88.681
20 - 29
Formuesøyle 36.091
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 121

Østre Toten kommune

Toppliste for 1962-kullet i Østre Toten kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
KAI STENSBERG 979.702 2.513.060 441.596
ROGER UNDLI 690.992 559.212 284.532
BENTE SANDBERG 684.200 0 282.683
WENCHE DYSTE AMLIE 676.423 1.220.219 279.992
SVEIN OLE OWREN 639.120 0 232.428
HANS-MORTEN BLIKSETH 571.897 1.362.176 224.083
SVEIN LØKKEBAKKEN 571.201 851.611 221.001
ERLAND BERG 571.071 1.377.066 235.013
EDWARD HENRY JOHN HIRST 554.041 0 214.043
ODD ERIK BAKKE 539.336 455.011 200.377

Gjennomsnitt for Østre Toten kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn AMLIE Alder
Inntektssøyle 166.756
Formuesøyle 236.816
Inntektssøyle 229.132
Formuesøyle 395.718
Inntektssøyle 220.066
Formuesøyle 179.760
Inntektssøyle 269.029
Formuesøyle 392.113
Inntektssøyle 285.676
Formuesøyle 374.146
Inntektssøyle 252.098
Formuesøyle 522.792
Inntekt Formue
Inntektssøyle 137.882
over 80
Formuesøyle 549.763
Inntektssøyle 181.792
70 - 79
Formuesøyle 677.326
Inntektssøyle 238.956
60 - 69
Formuesøyle 593.717
Inntektssøyle 260.101
50 - 59
Formuesøyle 372.709
Inntektssøyle 253.567
40 - 49
Formuesøyle 218.248
Inntektssøyle 194.496
30 - 39
Formuesøyle 67.693
Inntektssøyle 97.600
20 - 29
Formuesøyle 30.477
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 63

Oppland fylke

Toppliste for 1962-kullet i Oppland
Navn Inntekt Formue Skatt
MORTEN MIDTSKOG 6.937.435 15.011.385 4.096.683
SIRI LEINE GRANLIE 5.468.282 10.707.798 1.717.061
HANS RINDAL 2.864.987 22.456.054 1.462.635
JENS GILBERT GRINI 2.221.753 91.042 1.066.479
OLAV VELURE 2.093.464 6.515.401 930.072
OLIVER DENK 2.007.694 3.328.109 756.497
AASMUND DROLSUM 1.946.941 2.395.461 598.806
PER HENRIK HJARTØY HAUG 1.775.927 2.092.558 670.692
TORLEIV KRISTOFFER RINGERUD 1.417.999 4.410.902 615.321
STEIN GIÆVER 1.416.050 3.415.576 527.584

Gjennomsnitt for Oppland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn AMLIE Alder
Inntektssøyle 170.570
Formuesøyle 257.794
Inntektssøyle 236.495
Formuesøyle 442.130
Inntektssøyle 240.794
Formuesøyle 229.759
Inntektssøyle 307.187
Formuesøyle 448.011
Inntektssøyle 205.065
Formuesøyle 223.686
Inntektssøyle 243.529
Formuesøyle 400.399
Inntekt Formue
Inntektssøyle 141.432
over 80
Formuesøyle 567.848
Inntektssøyle 180.524
70 - 79
Formuesøyle 659.084
Inntektssøyle 236.580
60 - 69
Formuesøyle 628.472
Inntektssøyle 270.391
50 - 59
Formuesøyle 436.221
Inntektssøyle 258.919
40 - 49
Formuesøyle 255.372
Inntektssøyle 208.199
30 - 39
Formuesøyle 107.300
Inntektssøyle 102.903
20 - 29
Formuesøyle 47.640
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 51

Norge

Toppliste for 1962-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
PETTER ANKER STORDALEN 58.658.443 105.926.285 17.583.587
MADS IVERSEN 33.974.369 61.310.752 10.296.340
TARJEI THORKILDSEN 18.167.475 9.929.246 5.320.780
AUGUST FREDRIK GUSTAF CAPPELEN 18.088.935 49.823.560 8.486.051
EIRIK DANIEL HANSEN 15.668.576 44.544.481 5.014.720
GEIR STORMORKEN 15.500.515 20.225.369 4.881.225
TOM FEDOG 14.015.485 82.683.261 5.010.899
PER OLAV BJERKLI 13.566.878 32.439.388 4.213.695
ROGER BARLIE 12.634.216 22.434.292 3.831.897
PÅL LIEUNGH 11.157.144 2.840.636 3.445.326

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn AMLIE Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 262.420
Formuesøyle 270.273
Inntektssøyle 386.964
Formuesøyle 574.255
Inntektssøyle 299.822
Formuesøyle 372.671
Inntektssøyle 434.675
Formuesøyle 472.728
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55