TOVE KLUFTEN

Født 1946 (69 år). Bosatt på 2680 VÅGÅ i Vågå kommune (Oppland).

  • 278.914 i inntekt
  • 612.221 i formue
  • 97.685 i skatt

TOVE KLUFTEN tjente 82.196 kroner mer enn naboene på 2680 VÅGÅ, og hadde 212.621 kroner mer i formue. Inntekten var 63.814 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Vågå kommune og 125.192 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til TOVE KLUFTEN er 159.271 kroner mer enn snittet blant menn i Vågå, og 365.220 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 278.914
Formuesøyle 612.221
Norske menn Norske kvinner TOVE KLUFTEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 278.914 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 612.221 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 97.685 kr

2680 VÅGÅ

Toppliste for 1946-kullet på 2680 VÅGÅ
Navn Inntekt Formue Skatt
RAGNAR BJERTNÆS 414.224 1.789.162 148.861
KÅRE JØNDAL 398.409 715.756 138.978
FRØYDIS ELISABET AXE ØVSTENG 379.978 742.440 132.977
KNUT BERG 348.431 1.201.303 117.394
ELSA HÅNSNAR STEINE 338.417 1.120.744 115.768
TOR SANDBU 331.917 2.762.236 134.641
ROLF ØISTEIN FJØSNE 331.851 832.505 116.471
HELGE AUKRUSTTRÆDET 327.701 1.251.561 123.188
JAN HELGE SKOGEN 309.270 79.347 77.043
TOVE KLUFTEN 278.914 612.221 97.685

Gjennomsnitt for poststedet 2680 VÅGÅ

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1946 Etternavn KLUFTEN Alder
Inntektssøyle 164.572
Formuesøyle 286.439
Inntektssøyle 227.207
Formuesøyle 506.190
Inntektssøyle 159.303
Formuesøyle 397.851
Inntektssøyle 211.510
Formuesøyle 868.981
Inntektssøyle 151.081
Formuesøyle 191.291
Inntektssøyle 167.195
Formuesøyle 550.849
Inntekt Formue
Inntektssøyle 139.845
over 80
Formuesøyle 593.341
Inntektssøyle 167.670
70 - 79
Formuesøyle 620.457
Inntektssøyle 217.260
60 - 69
Formuesøyle 619.541
Inntektssøyle 237.665
50 - 59
Formuesøyle 444.905
Inntektssøyle 256.138
40 - 49
Formuesøyle 280.097
Inntektssøyle 223.261
30 - 39
Formuesøyle 161.603
Inntektssøyle 117.601
20 - 29
Formuesøyle 64.349
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 74

Vågå kommune

Toppliste for 1946-kullet i Vågå kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
KAI TORSTEIN MELBY 501.463 0 173.382
STEINAR JARLEIF BOLSTAD 423.291 5.151.939 193.795
RAGNAR BJERTNÆS 414.224 1.789.162 148.861
MAGNAR SKOGUM 413.023 0 154.928
KÅRE JØNDAL 398.409 715.756 138.978
FRØYDIS ELISABET AXE ØVSTENG 379.978 742.440 132.977
ELDRI VETLESETER VISDAL 379.575 96.636 133.346
HELGE MAGNAR VISTEKLEIVEN 352.746 3.450.738 126.489
KNUT BERG 348.431 1.201.303 117.394
ELSA HÅNSNAR STEINE 338.417 1.120.744 115.768

Gjennomsnitt for Vågå kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1946 Etternavn KLUFTEN Alder
Inntektssøyle 153.723
Formuesøyle 247.001
Inntektssøyle 215.100
Formuesøyle 452.950
Inntektssøyle 159.213
Formuesøyle 338.125
Inntektssøyle 229.648
Formuesøyle 943.885
Inntektssøyle 151.081
Formuesøyle 191.291
Inntektssøyle 216.098
Formuesøyle 555.633
Inntekt Formue
Inntektssøyle 132.694
over 80
Formuesøyle 563.162
Inntektssøyle 159.075
70 - 79
Formuesøyle 567.739
Inntektssøyle 205.482
60 - 69
Formuesøyle 567.180
Inntektssøyle 232.013
50 - 59
Formuesøyle 410.367
Inntektssøyle 240.277
40 - 49
Formuesøyle 243.121
Inntektssøyle 203.423
30 - 39
Formuesøyle 149.551
Inntektssøyle 113.482
20 - 29
Formuesøyle 50.165
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 84

Oppland fylke

Toppliste for 1946-kullet i Oppland
Navn Inntekt Formue Skatt
ESBEN HVEEM 5.403.836 8.431.344 1.616.629
GEIR-IVAR FJERDUMSMOEN 4.798.693 4.414.955 1.511.474
ODDVAR HAGER 3.488.521 8.783.550 1.357.837
STEIN WORREN 2.465.950 15.677.103 888.651
OLE MAGNUS ENGH 2.194.734 881.077 974.684
KRISTIAN TROSVIK 1.989.617 0 655.589
TERJE ARNOLD JOHANSEN 1.854.358 0 844.571
SIDSEL JULIE BERNTSEN SØNES 1.784.860 934.737 839.900
LEIF MAGNE KRISTIANSEN 1.749.923 231.914 727.703
SIGMUND ODDGEIR HOVRUD 1.600.219 28.726.693 818.554

Gjennomsnitt for Oppland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1946 Etternavn KLUFTEN Alder
Inntektssøyle 170.570
Formuesøyle 257.794
Inntektssøyle 236.495
Formuesøyle 442.130
Inntektssøyle 179.904
Formuesøyle 377.053
Inntektssøyle 283.073
Formuesøyle 839.165
Inntektssøyle 191.226
Formuesøyle 145.742
Inntektssøyle 194.626
Formuesøyle 259.872
Inntekt Formue
Inntektssøyle 141.432
over 80
Formuesøyle 567.848
Inntektssøyle 180.524
70 - 79
Formuesøyle 659.084
Inntektssøyle 236.580
60 - 69
Formuesøyle 628.472
Inntektssøyle 270.391
50 - 59
Formuesøyle 436.221
Inntektssøyle 258.919
40 - 49
Formuesøyle 255.372
Inntektssøyle 208.199
30 - 39
Formuesøyle 107.300
Inntektssøyle 102.903
20 - 29
Formuesøyle 47.640
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 51

Norge

Toppliste for 1946-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
PER THORSTENSEN 39.718.055 42.964.094 19.320.536
EYSTEIN HØEGH KROHN DALE 21.588.620 69.315.738 6.978.693
GUNHILD MARIE AASEN 14.419.742 12.756.222 4.263.247
CHRISTIAN ATLE LUNDSTRØM SELMER 12.236.628 7.970.507 3.646.756
SVEIN JON TRYGGESTAD 11.260.351 21.394.499 3.600.541
TRULS LEIKVANG 11.047.490 0 3.380.490
JARLE ERIK SANDVIK 10.760.842 10.122.089 3.286.893
MALMFRID CRISTIN RÅMUNDDAL 10.417.991 19.247.192 3.145.973
ÅGE KORSVOLD 9.764.127 6.343.247 4.648.277
STEIN-ERIK VON HIRSCH 9.502.403 11.989.709 3.039.966

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1946 Etternavn KLUFTEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 206.360
Formuesøyle 521.342
Inntektssøyle 343.752
Formuesøyle 1.005.837
Inntektssøyle 231.702
Formuesøyle 120.058
Inntektssøyle 244.244
Formuesøyle 233.023
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55