TORUN NORDSKAUG

Født 1965 (50 år). Bosatt på 1555 SON i Vestby kommune (Akershus). Skatter til Ås (Akershus).

  • 6.930.092 i inntekt
  • 16.971.772 i formue
  • 2.155.030 i skatt

TORUN NORDSKAUG tjente 6.633.033 kroner mer enn naboene på 1555 SON, og hadde 16.634.310 kroner mer i formue. Inntekten var 6.639.333 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Ås kommune og 6.727.312 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til TORUN NORDSKAUG er 16.555.240 kroner mer enn snittet blant menn i Ås, og 16.703.610 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 6.930.092
Formuesøyle 16.971.770
Norske menn Norske kvinner TORUN NORDSKAUG
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 6.930.092 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 16.971.770 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 2.155.030 kr

1555 SON

Toppliste for 1965-kullet på 1555 SON
Navn Inntekt Formue Skatt
TORUN NORDSKAUG 6.930.092 16.971.772 2.155.030
ESPEN JUL LARSEN 1.058.757 0 430.395
MORTEN HERREGÅRDEN 1.012.467 0 344.508
MARTIN KRISTIANSEN 851.881 373.730 364.540
KJETIL SKAALVIK 827.653 0 360.039
HANS-OLAV LUND 770.019 144.086 313.947
DAG JOHNSEN 746.716 0 260.536
HANS PETTER MALE 681.883 0 270.608
ROY ANSTENSEN 669.175 0 279.437
KETIL SMAASKJÆR 646.324 0 267.811

Gjennomsnitt for poststedet 1555 SON

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn NORDSKAUG Alder
Inntektssøyle 224.033
Formuesøyle 273.778
Inntektssøyle 373.851
Formuesøyle 405.835
Inntektssøyle 392.797
Formuesøyle 596.406
Inntektssøyle 415.282
Formuesøyle 179.167
Inntektssøyle 6.930.092
Formuesøyle 16.971.770
Inntektssøyle 457.186
Formuesøyle 1.493.912
Inntekt Formue
Inntektssøyle 177.361
over 80
Formuesøyle 869.072
Inntektssøyle 220.514
70 - 79
Formuesøyle 487.717
Inntektssøyle 323.118
60 - 69
Formuesøyle 563.233
Inntektssøyle 395.830
50 - 59
Formuesøyle 514.063
Inntektssøyle 370.795
40 - 49
Formuesøyle 191.119
Inntektssøyle 280.624
30 - 39
Formuesøyle 96.237
Inntektssøyle 104.209
20 - 29
Formuesøyle 32.385
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 103

Ås kommune

Toppliste for 1965-kullet i Ås kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
TORUN NORDSKAUG 6.930.092 16.971.772 2.155.030
RAGNHILD MOMRAK 1.198.582 35.179 416.863
INGEBORG BIHAUG 1.121.719 524.461 417.979
JARL JØRGENSEN 1.120.529 4.016.625 449.473
HÅKON YSTEHEDE 1.054.307 0 461.035
TOR ØIVIND SKOGSETH 1.021.708 0 455.526
ARCADIO N AROMIN 970.750 0 426.999
ARILD KRISTISETER 966.500 0 410.665
THOMAS WILHELM KØHL 940.838 0 404.861
LARS ERIK NYGÅRD 835.203 0 355.453

Gjennomsnitt for Ås kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn NORDSKAUG Alder
Inntektssøyle 202.780
Formuesøyle 268.166
Inntektssøyle 290.759
Formuesøyle 416.528
Inntektssøyle 339.826
Formuesøyle 271.022
Inntektssøyle 341.546
Formuesøyle 298.817
Inntektssøyle 1.148.336
Formuesøyle 2.653.163
Inntektssøyle 292.817
Formuesøyle 321.086
Inntekt Formue
Inntektssøyle 194.068
over 80
Formuesøyle 830.417
Inntektssøyle 251.285
70 - 79
Formuesøyle 844.706
Inntektssøyle 319.925
60 - 69
Formuesøyle 778.661
Inntektssøyle 346.856
50 - 59
Formuesøyle 404.614
Inntektssøyle 303.367
40 - 49
Formuesøyle 194.741
Inntektssøyle 218.529
30 - 39
Formuesøyle 86.291
Inntektssøyle 91.987
20 - 29
Formuesøyle 41.824
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 49

Akershus fylke

Toppliste for 1965-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
PER CHRISTIAN LINDSTAD 14.069.023 29.553.145 4.311.433
STEPHAN LANGE JERVELL 13.896.532 14.202.480 4.362.569
FRANK STABU 12.548.661 22.779.369 3.811.709
PER MAGNE RISTVEDT 10.550.200 0 3.085.200
INGER LISE EGELAND 10.147.486 4.651.127 4.821.984
STEIN ALFRED JACOBSEN 8.531.117 34.794.826 3.423.249
LAILA FEIRING 8.242.484 6.332.437 4.177.593
STEIN-ERIK VELLAN 7.304.294 0 586.165
TORUN NORDSKAUG 6.930.092 16.971.772 2.155.030
EINAR SIGVE SKJERVEN 5.648.956 15.886.631 1.766.805

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn NORDSKAUG Alder
Inntektssøyle 221.475
Formuesøyle 369.596
Inntektssøyle 350.658
Formuesøyle 626.530
Inntektssøyle 313.871
Formuesøyle 309.140
Inntektssøyle 469.373
Formuesøyle 863.732
Inntektssøyle 829.224
Formuesøyle 1.716.067
Inntektssøyle 343.988
Formuesøyle 240.814
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192.076
over 80
Formuesøyle 844.306
Inntektssøyle 244.945
70 - 79
Formuesøyle 978.927
Inntektssøyle 332.287
60 - 69
Formuesøyle 918.580
Inntektssøyle 399.779
50 - 59
Formuesøyle 618.840
Inntektssøyle 380.161
40 - 49
Formuesøyle 401.129
Inntektssøyle 266.611
30 - 39
Formuesøyle 192.564
Inntektssøyle 106.413
20 - 29
Formuesøyle 71.519
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 64

Norge

Toppliste for 1965-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
HUGO LUND MAURSTAD 41.784.756 61.231.245 13.013.291
STIG LORENTZ BECH 19.618.302 3.958.514 5.905.977
PÅL INGEBRETSEN LØKEN 16.795.819 87.299.006 5.641.471
NIELS GREGERS STOLT-NIELSEN 16.223.628 966.754 4.714.319
MARK PHILIP GRETTON 15.407.172 12.187.041 6.912.135
ANNE-MARIE MANUS-AASMUNDTVEIT 14.292.660 47.047.642 4.299.235
PER CHRISTIAN LINDSTAD 14.069.023 29.553.145 4.311.433
ANNE SOFIE BJØRKHOLT 13.961.498 6.583.435 4.116.579
STEPHAN LANGE JERVELL 13.896.532 14.202.480 4.362.569
FRANK STABU 12.548.661 22.779.369 3.811.709

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn NORDSKAUG Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 262.347
Formuesøyle 244.511
Inntektssøyle 375.646
Formuesøyle 466.484
Inntektssøyle 720.574
Formuesøyle 1.348.338
Inntektssøyle 370.405
Formuesøyle 160.543
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55