TERJE SIGVALD LILLELAND

Født 1951 (64 år). Bosatt på 5542 KARMSUND i Karmøy kommune (Rogaland).

  • 3.512.154 i inntekt
  • 6.288.289 i formue
  • 1.105.627 i skatt

TERJE SIGVALD LILLELAND tjente 3.244.832 kroner mer enn naboene på 5542 KARMSUND, og hadde 5.782.370 kroner mer i formue. Inntekten var 3.195.623 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Karmøy kommune og 3.345.861 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til TERJE SIGVALD LILLELAND er 5.802.066 kroner mer enn snittet blant menn i Karmøy, og 6.038.034 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 3.512.154
Formuesøyle 6.288.289
Norske menn Norske kvinner TERJE SIGVALD LILLELAND
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 3.512.154 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 6.288.289 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 1.105.627 kr

5542 KARMSUND

Toppliste for 1951-kullet på 5542 KARMSUND
Navn Inntekt Formue Skatt
TERJE SIGVALD LILLELAND 3.512.154 6.288.289 1.105.627
BJØRN ARVE UTSETH 2.220.456 6.712.848 743.979
REIDAR JOHANNES BRÅTVEIT 561.586 0 220.424
KARI NETLAND SIMONSEN 543.793 0 206.538
GEIR RAGNAR INGEBRIGTSEN 530.894 0 228.376
ROY WILLIAM ALCOTT 395.640 791.694 138.262
SIGRUN KARIN HAUGLAND HOP 373.680 0 142.928
PER ARNE STEINSTØ 372.071 1.172.191 137.533
ODDRUN KARIN HOLLUND HJERTAAS 358.141 0 130.681
TOR-HELGE LUNDÉN 330.618 595.243 101.666

Gjennomsnitt for poststedet 5542 KARMSUND

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1951 Etternavn LILLELAND Alder
Inntektssøyle 187.437
Formuesøyle 271.554
Inntektssøyle 351.012
Formuesøyle 755.593
Inntektssøyle 234.888
Formuesøyle 242.176
Inntektssøyle 886.580
Formuesøyle 1.556.027
Inntektssøyle 130.115
Formuesøyle 240.141
Inntektssøyle 1.477.329
Formuesøyle 2.525.050
Inntekt Formue
Inntektssøyle 171.346
over 80
Formuesøyle 596.695
Inntektssøyle 189.649
70 - 79
Formuesøyle 532.441
Inntektssøyle 320.803
60 - 69
Formuesøyle 839.727
Inntektssøyle 393.091
50 - 59
Formuesøyle 1.364.165
Inntektssøyle 366.848
40 - 49
Formuesøyle 265.380
Inntektssøyle 261.956
30 - 39
Formuesøyle 53.539
Inntektssøyle 133.464
20 - 29
Formuesøyle 51.647
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 20

Karmøy kommune

Toppliste for 1951-kullet i Karmøy kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
GUNNAR TJØSVOLL 7.237.872 5.259.002 2.067.270
TERJE SIGVALD LILLELAND 3.512.154 6.288.289 1.105.627
ØYSTEIN RONG 2.263.196 17.863.462 930.522
BJØRN ARVE UTSETH 2.220.456 6.712.848 743.979
LEIF OWEN AUSTEVIK 1.896.529 1.958.145 544.079
PETTER JOHAN RASMUSSEN 1.711.436 5.068.234 625.409
KÅRE HÅKONSEN 1.629.363 14.547.793 677.863
STEFFEN KRISTENSEN 1.467.535 117.593 177.467
OTTO BRANDAL 1.467.000 4.058.472 648.296
PER BRUNOVSKIS 1.262.590 49.814 433.516

Gjennomsnitt for Karmøy kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1951 Etternavn LILLELAND Alder
Inntektssøyle 166.293
Formuesøyle 250.256
Inntektssøyle 316.531
Formuesøyle 486.224
Inntektssøyle 202.559
Formuesøyle 403.015
Inntektssøyle 466.040
Formuesøyle 826.733
Inntektssøyle 184.870
Formuesøyle 60.035
Inntektssøyle 1.289.387
Formuesøyle 1.893.788
Inntekt Formue
Inntektssøyle 146.449
over 80
Formuesøyle 806.516
Inntektssøyle 186.996
70 - 79
Formuesøyle 692.520
Inntektssøyle 278.194
60 - 69
Formuesøyle 713.547
Inntektssøyle 333.350
50 - 59
Formuesøyle 481.396
Inntektssøyle 318.618
40 - 49
Formuesøyle 279.107
Inntektssøyle 252.621
30 - 39
Formuesøyle 184.430
Inntektssøyle 134.112
20 - 29
Formuesøyle 40.508
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 40

Rogaland fylke

Toppliste for 1951-kullet i Rogaland
Navn Inntekt Formue Skatt
JAKOB HATTELAND 17.388.983 655.127.689 12.121.685
JOHN-STEINAR KVITVANG 11.197.198 6.602.711 62.598
JOHANNES SØRHAUG 8.967.711 10.997.947 2.656.405
GUNNAR TJØSVOLL 7.237.872 5.259.002 2.067.270
JOHANNES FAUGSTAD 6.061.487 1.144.799 1.830.211
TRYGVE SEGLEM 5.827.786 234.986.268 4.573.442
BJØRN SAGLAND 5.769.963 12.726.939 1.782.312
JENS OLAV MYKLEBUST 5.063.025 19.882.996 1.783.530
ØYVIND ESKELAND 4.935.106 0 1.507.953
HENRY JOHAN GRUNNALEITE 4.433.147 36.449.401 1.804.496

Gjennomsnitt for Rogaland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1951 Etternavn LILLELAND Alder
Inntektssøyle 199.236
Formuesøyle 283.072
Inntektssøyle 345.027
Formuesøyle 522.703
Inntektssøyle 241.226
Formuesøyle 941.096
Inntektssøyle 485.606
Formuesøyle 1.152.591
Inntektssøyle 188.254
Formuesøyle 154.348
Inntektssøyle 386.451
Formuesøyle 272.722
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159.172
over 80
Formuesøyle 716.977
Inntektssøyle 210.943
70 - 79
Formuesøyle 810.595
Inntektssøyle 319.346
60 - 69
Formuesøyle 854.144
Inntektssøyle 386.334
50 - 59
Formuesøyle 599.648
Inntektssøyle 363.882
40 - 49
Formuesøyle 338.305
Inntektssøyle 278.186
30 - 39
Formuesøyle 146.982
Inntektssøyle 141.542
20 - 29
Formuesøyle 82.241
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 32

Norge

Toppliste for 1951-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ARILD JAN SOLHEIM 36.287.186 33.003.826 10.531.480
ODDVAR GJØMLE 28.209.271 36.625.700 8.355.381
EDWARD JOSEPH CAVAZUTI 27.045.680 0 11.567.618
JAKOB HATTELAND 17.388.983 655.127.689 12.121.685
ERIK BLAKER 14.379.803 16.302.711 4.449.175
ERLING CHRISTIANSEN 12.832.460 33.155.940 4.068.838
ØYSTEIN MELAND 12.619.107 2.498.541 3.727.917
GUNNAR KROSBY 11.718.881 592.871 3.438.320
JAN PEDERSEN 11.608.072 13.068.244 5.362.537
JOHN-STEINAR KVITVANG 11.197.198 6.602.711 62.598

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1951 Etternavn LILLELAND Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 239.206
Formuesøyle 465.358
Inntektssøyle 383.444
Formuesøyle 900.488
Inntektssøyle 195.188
Formuesøyle 145.875
Inntektssøyle 399.720
Formuesøyle 336.577
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55