SVERRE LEIRO

Født 1947 (68 år). Bosatt på 1712 GRÅLUM i Sarpsborg kommune (Østfold).

  • 14.957.701 i inntekt
  • 5.273.286 i formue
  • 7.329.410 i skatt

SVERRE LEIRO tjente 14.701.930 kroner mer enn naboene på 1712 GRÅLUM, og hadde 4.862.206 kroner mer i formue. Inntekten var 14.709.660 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Sarpsborg kommune og 14.787.620 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til SVERRE LEIRO er 4.905.204 kroner mer enn snittet blant menn i Sarpsborg, og 5.067.784 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 14.957.700
Formuesøyle 5.273.286
Norske menn Norske kvinner SVERRE LEIRO
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 14.957.700 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 5.273.286 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 7.329.410 kr

1712 GRÅLUM

Toppliste for 1947-kullet på 1712 GRÅLUM
Navn Inntekt Formue Skatt
SVERRE LEIRO 14.957.701 5.273.286 7.329.410
TORD WINSNES 822.246 1.414.211 279.337
RUDOLF KARSTEN ERVIK 787.049 0 358.276
DAG ANDERSEN 661.709 3.920.767 291.130
GERD SONJA STRØM 599.989 1.191.928 239.536
EGIL SYVERSTAD 521.607 553.509 199.673
DAG STEINAR NAVESTAD 456.549 689.766 179.902
TOM ARILD LARSEN 431.849 0 165.598
INGER-LISE OPHUS GULBRANDSEN 418.631 1.898.495 148.385
HILDE SØVIK 396.414 0 141.243

Gjennomsnitt for poststedet 1712 GRÅLUM

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1947 Etternavn LEIRO Alder
Inntektssøyle 189.186
Formuesøyle 309.967
Inntektssøyle 320.673
Formuesøyle 512.404
Inntektssøyle 228.223
Formuesøyle 775.946
Inntektssøyle 908.499
Formuesøyle 1.078.316
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 544
Inntektssøyle 14.957.700
Formuesøyle 5.273.286
Inntekt Formue
Inntektssøyle 161.109
over 80
Formuesøyle 636.210
Inntektssøyle 183.528
70 - 79
Formuesøyle 670.503
Inntektssøyle 329.941
60 - 69
Formuesøyle 841.932
Inntektssøyle 339.964
50 - 59
Formuesøyle 571.722
Inntektssøyle 330.680
40 - 49
Formuesøyle 280.787
Inntektssøyle 246.583
30 - 39
Formuesøyle 86.176
Inntektssøyle 108.217
20 - 29
Formuesøyle 38.433
Inntektssøyle 16
under 20
Formuesøyle 187

Sarpsborg kommune

Toppliste for 1947-kullet i Sarpsborg kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
SVERRE LEIRO 14.957.701 5.273.286 7.329.410
EVA NILSEN 5.411.811 9.372.269 1.620.324
PETTER MATHIAS SALOMONSEN 2.345.665 6.635.634 1.108.656
ROLF BÅSERUD 1.502.149 2.172.676 152.516
THOMAS EIVIND MAGNUSSEN 1.442.489 1.862.263 640.118
PER RAGNAR BRATTEBERG 1.359.826 0 712.058
OLE-KRISTIAN LAENGEN 1.271.834 0 546.497
THORE KRISTIAN GUNDERSEN 1.073.615 3.173.386 492.709
SAUL MANASHE 1.003.577 0 435.907
SVEIN LUDVIGSEN 991.283 2.956.791 323.986

Gjennomsnitt for Sarpsborg kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1947 Etternavn LEIRO Alder
Inntektssøyle 170.084
Formuesøyle 205.503
Inntektssøyle 248.041
Formuesøyle 368.082
Inntektssøyle 194.948
Formuesøyle 357.900
Inntektssøyle 327.149
Formuesøyle 877.395
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 544
Inntektssøyle 14.957.700
Formuesøyle 5.273.286
Inntekt Formue
Inntektssøyle 146.456
over 80
Formuesøyle 496.520
Inntektssøyle 176.277
70 - 79
Formuesøyle 506.512
Inntektssøyle 232.909
60 - 69
Formuesøyle 535.035
Inntektssøyle 267.116
50 - 59
Formuesøyle 358.644
Inntektssøyle 265.986
40 - 49
Formuesøyle 243.275
Inntektssøyle 215.896
30 - 39
Formuesøyle 83.492
Inntektssøyle 117.272
20 - 29
Formuesøyle 30.536
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 40

Østfold fylke

Toppliste for 1947-kullet i Østfold
Navn Inntekt Formue Skatt
SVERRE LEIRO 14.957.701 5.273.286 7.329.410
JØGVAN DANIEL JOENSEN 8.301.644 5.010.192 2.473.665
EVA NILSEN 5.411.811 9.372.269 1.620.324
TOVE HARRIET STENE 3.090.464 46.888 1.431.138
ARNE KAI SKAUEN 2.850.171 29.430.431 1.513.036
ANNE-KARI RUSTAD 2.680.783 3.518.385 774.574
PAAL JOHANNES HANCHE 2.561.390 4.730.274 1.007.934
PETTER MATHIAS SALOMONSEN 2.345.665 6.635.634 1.108.656
BJØRN MØRCK 2.330.394 1.579.102 996.736
ARNE TRONDSEN 1.969.047 19.244.708 966.686

Gjennomsnitt for Østfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1947 Etternavn LEIRO Alder
Inntektssøyle 172.621
Formuesøyle 231.413
Inntektssøyle 254.600
Formuesøyle 408.677
Inntektssøyle 192.908
Formuesøyle 358.239
Inntektssøyle 315.759
Formuesøyle 819.063
Inntektssøyle 121.880
Formuesøyle 171.722
Inntektssøyle 7.643.502
Formuesøyle 2.636.643
Inntekt Formue
Inntektssøyle 149.400
over 80
Formuesøyle 554.296
Inntektssøyle 184.185
70 - 79
Formuesøyle 586.880
Inntektssøyle 246.304
60 - 69
Formuesøyle 615.644
Inntektssøyle 280.850
50 - 59
Formuesøyle 409.790
Inntektssøyle 269.924
40 - 49
Formuesøyle 230.295
Inntektssøyle 216.063
30 - 39
Formuesøyle 84.899
Inntektssøyle 107.865
20 - 29
Formuesøyle 43.066
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 49

Norge

Toppliste for 1947-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
OLE GAMS STEINE 21.951.585 90.036.431 7.521.559
SVERRE LEIRO 14.957.701 5.273.286 7.329.410
TERJE HANSEN 12.351.397 7.496.617 3.631.448
LARS ÅGE KLAVENÆS 11.658.864 6.925.535 3.370.851
TORE INGEBRIGT SANDVOLD 10.228.483 10.436.967 3.692.195
INGEMAR WAAGE 9.722.380 15.852.176 2.881.994
LASSE JOHAN LASSEN 9.613.100 11.084.045 2.815.719
EIVIND LØNHEIM 9.503.822 10.485.577 2.939.213
JØGVAN DANIEL JOENSEN 8.301.644 5.010.192 2.473.665
BJØRNAR INGE ISAKSEN 7.299.144 5.906.348 2.105.979

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1947 Etternavn LEIRO Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 216.967
Formuesøyle 479.456
Inntektssøyle 358.385
Formuesøyle 987.618
Inntektssøyle 227.363
Formuesøyle 550.591
Inntektssøyle 1.734.666
Formuesøyle 804.032
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55