SVERRE KOJEDAL

Født 1959 (56 år). Bosatt på 7014 TRONDHEIM i Trondheim kommune (Sør-Trøndelag). Skatter til Hammerfest (Finnmark).

  • 1.531.453 i inntekt
  • 0 i formue
  • 629.839 i skatt

SVERRE KOJEDAL tjente 1.304.678 kroner mer enn naboene på 7014 TRONDHEIM, og hadde 330.023 kroner mindre i formue. Inntekten var 1.337.175 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Hammerfest kommune og 1.332.669 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til SVERRE KOJEDAL er 140.403 kroner mindre enn snittet blant menn i Hammerfest, og 135.739 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 1.531.453
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner SVERRE KOJEDAL
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 1.531.453 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 629.839 kr

7014 TRONDHEIM

Toppliste for 1959-kullet på 7014 TRONDHEIM
Navn Inntekt Formue Skatt
SVERRE KOJEDAL 1.531.453 0 629.839
TOR MARTIN DIDRIKSEN 1.505.812 0 665.963
TOR ULLEBERG 1.487.336 0 691.144
ØYSTEIN ROAR ECK-OLSEN 947.581 380.012 395.742
LARS FOLVIK 799.620 0 341.557
OLE JAKOB ARNTZEN 786.334 0 328.088
BJØRN STEINAR MIDTSAND 774.922 0 328.755
LARS CHRISTIAN HVIDSTEN 750.754 0 314.426
ROLF ROGNES 638.428 743.975 263.751
HANS PETER ASPHAUG 604.829 0 243.602

Gjennomsnitt for poststedet 7014 TRONDHEIM

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1959 Etternavn KOJEDAL Alder
Inntektssøyle 184.931
Formuesøyle 261.933
Inntektssøyle 264.527
Formuesøyle 400.104
Inntektssøyle 281.095
Formuesøyle 105.544
Inntektssøyle 481.617
Formuesøyle 84.265
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1.531.453
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 208.579
over 80
Formuesøyle 1.021.710
Inntektssøyle 259.487
70 - 79
Formuesøyle 728.680
Inntektssøyle 347.620
60 - 69
Formuesøyle 952.906
Inntektssøyle 382.111
50 - 59
Formuesøyle 415.110
Inntektssøyle 336.564
40 - 49
Formuesøyle 252.819
Inntektssøyle 249.510
30 - 39
Formuesøyle 185.048
Inntektssøyle 108.420
20 - 29
Formuesøyle 125.796
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 72

Hammerfest kommune

Toppliste for 1959-kullet i Hammerfest kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
SVERRE KOJEDAL 1.531.453 0 629.839
PAL VALTER IVAN 1.409.372 2.614.686 585.514
THORALF ENGE 1.378.894 0 570.019
ØYVIND MOLLAND 1.280.896 0 508.477
SVEIN PEDERSEN 893.293 0 241.441
ROGER POHLEN 853.197 4.022 311.523
JOHNNY OLSEN 771.546 380.350 292.468
ANNIE KRISTINE JENSEN 747.480 857.715 266.562
FRANK ROAR JAKOBSEN 728.798 0 267.810
JACK FREDRIKSEN 681.211 0 255.898

Gjennomsnitt for Hammerfest kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1959 Etternavn KOJEDAL Alder
Inntektssøyle 198.784
Formuesøyle 135.739
Inntektssøyle 194.279
Formuesøyle 140.403
Inntektssøyle 241.933
Formuesøyle 61.411
Inntektssøyle 209.874
Formuesøyle 63.276
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1.531.453
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142.350
over 80
Formuesøyle 446.685
Inntektssøyle 177.731
70 - 79
Formuesøyle 409.942
Inntektssøyle 225.694
60 - 69
Formuesøyle 316.983
Inntektssøyle 221.422
50 - 59
Formuesøyle 132.940
Inntektssøyle 230.309
40 - 49
Formuesøyle 78.349
Inntektssøyle 189.801
30 - 39
Formuesøyle 39.358
Inntektssøyle 121.433
20 - 29
Formuesøyle 20.186
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 17

Finnmark fylke

Toppliste for 1959-kullet i Finnmark
Navn Inntekt Formue Skatt
SVERRE KOJEDAL 1.531.453 0 629.839
PAL VALTER IVAN 1.409.372 2.614.686 585.514
THORALF ENGE 1.378.894 0 570.019
ØYVIND MOLLAND 1.280.896 0 508.477
ANNA GRAZYNA OPDØHL 1.250.454 44.078 518.511
DAVID JOHN GORNALLE 1.127.622 0 362.435
ROY EINAR STEFFENSEN 1.055.574 2.558.261 388.303
JAN KYRRE PEDERSEN 1.042.752 2.681.865 386.403
KARL EIRIK SCHJØTT-PEDERSEN 991.673 0 396.044
TROND JOHANSEN 987.355 7.893.146 353.132

Gjennomsnitt for Finnmark fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1959 Etternavn KOJEDAL Alder
Inntektssøyle 185.029
Formuesøyle 176.828
Inntektssøyle 224.122
Formuesøyle 261.738
Inntektssøyle 243.508
Formuesøyle 135.707
Inntektssøyle 276.573
Formuesøyle 250.386
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1.531.453
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 137.814
over 80
Formuesøyle 443.917
Inntektssøyle 177.604
70 - 79
Formuesøyle 521.755
Inntektssøyle 230.198
60 - 69
Formuesøyle 443.005
Inntektssøyle 254.999
50 - 59
Formuesøyle 247.270
Inntektssøyle 258.931
40 - 49
Formuesøyle 156.449
Inntektssøyle 213.426
30 - 39
Formuesøyle 64.874
Inntektssøyle 116.162
20 - 29
Formuesøyle 28.615
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 21

Norge

Toppliste for 1959-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ARNE VAAGEN 25.593.179 70.637.132 8.056.624
EVEN WINJE 20.178.691 20.107.817 6.116.508
DAG JAKOB OPEDAL 18.589.242 7.099.269 8.740.352
PER ÅGE HAUGE 17.732.222 150.440.019 6.866.365
NINA BREDAL 14.845.352 32.265.355 4.575.327
EDD TVEIT 14.732.006 63.138.668 4.886.489
EGIL OLAF GLØRSTAD 12.513.793 51.339.457 4.054.804
ELI TJOMSLAND AASHEIM 12.283.167 10.696.428 3.811.075
MAGNUS HELLESYLT 12.039.409 18.112.572 3.813.303
TORLEIF PEDER DAHL 9.365.205 9.484.969 2.829.048

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1959 Etternavn KOJEDAL Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 260.277
Formuesøyle 310.735
Inntektssøyle 390.504
Formuesøyle 595.238
Inntektssøyle 167.598
Formuesøyle 244.342
Inntektssøyle 317.037
Formuesøyle 528.951
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55