ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN

Født 1936 (79 år). Bosatt på 3474 ÅROS i Røyken kommune (Buskerud).

  • 622.882 i inntekt
  • 8.778.882 i formue
  • 288.044 i skatt

ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN tjente 357.891 kroner mer enn naboene på 3474 ÅROS, og hadde 8.563.903 kroner mer i formue. Inntekten var 294.008 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Røyken kommune og 413.609 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN er 8.368.477 kroner mer enn snittet blant menn i Røyken, og 8.522.192 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 622.882
Formuesøyle 8.778.882
Norske menn Norske kvinner ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 622.882 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 8.778.882 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 288.044 kr

3474 ÅROS

Toppliste for 1936-kullet på 3474 ÅROS
Navn Inntekt Formue Skatt
ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN 622.882 8.778.882 288.044
ROY VIDAR LARSEN 494.238 3.304.389 170.415
ODD SAGBAKKEN 340.844 730.438 94.154
JARL PEDER JOHANSEN 188.655 983.836 50.197
THORBJØRN EKLUND 174.471 374.441 35.599
MARIT NILSEN 85.202 71.348 10.156
BJØRG GULBRANDSEN 84.941 20.107 5.375
INGRID HANSEN 84.715 27.000 5.862

Gjennomsnitt for poststedet 3474 ÅROS

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1936 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 202.244
Formuesøyle 183.698
Inntektssøyle 322.809
Formuesøyle 248.324
Inntektssøyle 84.953
Formuesøyle 39.485
Inntektssøyle 364.218
Formuesøyle 2.834.397
Inntektssøyle 160.167
Formuesøyle 238.578
Inntektssøyle 429.511
Formuesøyle 2.926.294
Inntekt Formue
Inntektssøyle 154.975
over 80
Formuesøyle 445.649
Inntektssøyle 223.019
70 - 79
Formuesøyle 617.127
Inntektssøyle 287.205
60 - 69
Formuesøyle 453.761
Inntektssøyle 369.928
50 - 59
Formuesøyle 227.207
Inntektssøyle 308.815
40 - 49
Formuesøyle 172.955
Inntektssøyle 242.225
30 - 39
Formuesøyle 67.310
Inntektssøyle 128.804
20 - 29
Formuesøyle 33.081
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 19

Røyken kommune

Toppliste for 1936-kullet i Røyken kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
GIERT FREDRIK GIERTSEN 1.127.793 1.711.153 421.977
ERLING KARLSEN 839.671 2.147.119 255.865
PAUL WAAKTAAR 800.567 801.481 280.159
ODDBJØRN JENSEN 774.072 5.463.004 290.533
ARNE NORMANN SYVERSEN 652.656 2.459.845 218.012
ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN 622.882 8.778.882 288.044
JAN HELSING 495.804 0 147.692
ROY VIDAR LARSEN 494.238 3.304.389 170.415
THORA MATHEA HAGEN 451.153 1.346.960 139.905
WILLY BIRKELAND 447.767 2.021.927 138.020

Gjennomsnitt for Røyken kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1936 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 209.274
Formuesøyle 256.690
Inntektssøyle 328.874
Formuesøyle 410.405
Inntektssøyle 152.198
Formuesøyle 503.674
Inntektssøyle 284.921
Formuesøyle 1.012.813
Inntektssøyle 205.701
Formuesøyle 236.897
Inntektssøyle 370.627
Formuesøyle 955.530
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159.358
over 80
Formuesøyle 581.169
Inntektssøyle 226.300
70 - 79
Formuesøyle 838.940
Inntektssøyle 311.057
60 - 69
Formuesøyle 743.179
Inntektssøyle 355.713
50 - 59
Formuesøyle 377.885
Inntektssøyle 345.778
40 - 49
Formuesøyle 205.752
Inntektssøyle 266.996
30 - 39
Formuesøyle 76.692
Inntektssøyle 107.763
20 - 29
Formuesøyle 48.114
Inntektssøyle 4
under 20
Formuesøyle 70

Buskerud fylke

Toppliste for 1936-kullet i Buskerud
Navn Inntekt Formue Skatt
BIRGER NESTVANG 3.734.523 23.821.486 1.548.217
ØIVIN FJELDSTAD 1.663.075 7.642.319 696.576
KJELL ÅBØ 1.238.192 15.285.803 512.733
MÅLFRID INGEBJØRG STEINDE ALMQUIST 1.217.502 13.523.843 518.042
NORVALD LANGELAND 1.200.408 0 457.068
KJELL OLAV JORDAN 1.192.481 410.123 329.716
GIERT FREDRIK GIERTSEN 1.127.793 1.711.153 421.977
BERTEL KAPSTAD 1.054.083 5.447.586 372.517
HELGE SKARE 972.367 16.243.357 443.241
EINAR MELBYE 907.488 39.153.516 680.421

Gjennomsnitt for Buskerud fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1936 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 186.843
Formuesøyle 284.924
Inntektssøyle 289.298
Formuesøyle 555.329
Inntektssøyle 157.500
Formuesøyle 535.561
Inntektssøyle 241.125
Formuesøyle 966.183
Inntektssøyle 190.304
Formuesøyle 196.137
Inntektssøyle 322.661
Formuesøyle 482.150
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.444
over 80
Formuesøyle 996.407
Inntektssøyle 204.836
70 - 79
Formuesøyle 758.039
Inntektssøyle 276.852
60 - 69
Formuesøyle 759.955
Inntektssøyle 317.948
50 - 59
Formuesøyle 485.198
Inntektssøyle 308.945
40 - 49
Formuesøyle 295.004
Inntektssøyle 240.716
30 - 39
Formuesøyle 136.919
Inntektssøyle 112.560
20 - 29
Formuesøyle 72.703
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 60

Norge

Toppliste for 1936-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
SVEN OLAF CARLSEN 11.551.332 14.361.646 3.381.886
ODD KRISTIAN TORRISSEN 10.581.854 27.467.860 3.252.447
PER JOAR KILLINGBERG 9.639.542 10.074.708 2.796.861
KIRSTEN KERVEL 6.145.560 65.638.922 2.423.416
WILLY DREESSEN 6.077.419 5.604.832 1.749.600
EINAR EDH 5.498.123 46.703.229 2.038.107
ANDERS KRISTIAN JARMUND 4.440.956 45.034.951 1.737.994
ARNSTEIN ROSSNES 4.154.755 3.511.658 1.186.422
BIRGER NESTVANG 3.734.523 23.821.486 1.548.217
BJARNE RIEBER 3.649.943 198.062.849 3.466.605

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1936 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 158.781
Formuesøyle 536.048
Inntektssøyle 239.360
Formuesøyle 947.110
Inntektssøyle 187.930
Formuesøyle 247.777
Inntektssøyle 292.450
Formuesøyle 434.157
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55