PETTER GRAM

Født 1974 (41 år). Bosatt på 3280 TJODALYNG i Larvik kommune (Vestfold).

  • 709.819 i inntekt
  • 473.308 i formue
  • 271.267 i skatt

PETTER GRAM tjente 470.653 kroner mer enn naboene på 3280 TJODALYNG, og hadde 91.907 kroner mindre i formue. Inntekten var 443.041 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Larvik kommune og 539.665 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til PETTER GRAM er 12.420 kroner mindre enn snittet blant menn i Larvik, og 129.117 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 709.819
Formuesøyle 473.308
Norske menn Norske kvinner PETTER GRAM
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 709.819 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 473.308 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 271.267 kr

3280 TJODALYNG

Toppliste for 1974-kullet på 3280 TJODALYNG
Navn Inntekt Formue Skatt
PETTER AURSNES 1.107.178 0 497.872
RICHARD SCOTT CARTWRIGHT 1.003.167 0 396.358
PETTER GRAM 709.819 473.308 271.267
FREDRIK ASKEVOLD OLSEN 550.587 0 217.922
JOHN KNUTSEN 527.929 0 249.656
JARLE MICHAEL GOGSTAD 510.952 0 200.608
ØYVIND WILLUMSEN HAUGÅ 474.815 0 192.807
HANNE LYNGRA 453.199 174.889 171.366
GEIR MATHISEN 451.690 222.402 162.989
RAYMOND HANSEN 443.587 0 180.587

Gjennomsnitt for poststedet 3280 TJODALYNG

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1974 Etternavn GRAM Alder
Inntektssøyle 181.422
Formuesøyle 565.399
Inntektssøyle 293.287
Formuesøyle 574.990
Inntektssøyle 215.006
Formuesøyle 164.436
Inntektssøyle 386.925
Formuesøyle 54.632
Inntektssøyle 65.700
Formuesøyle 352.080
Inntektssøyle 709.819
Formuesøyle 473.308
Inntekt Formue
Inntektssøyle 154.899
over 80
Formuesøyle 623.773
Inntektssøyle 217.717
70 - 79
Formuesøyle 657.471
Inntektssøyle 281.101
60 - 69
Formuesøyle 832.266
Inntektssøyle 303.644
50 - 59
Formuesøyle 1.256.466
Inntektssøyle 289.153
40 - 49
Formuesøyle 256.698
Inntektssøyle 245.299
30 - 39
Formuesøyle 211.208
Inntektssøyle 131.774
20 - 29
Formuesøyle 204.656
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 24

Larvik kommune

Toppliste for 1974-kullet i Larvik kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ELIN VERMELID THORSEN 1.219.360 0 549.100
PETTER AURSNES 1.107.178 0 497.872
LARS ARNE BRØTTEM 810.811 0 358.345
OLE HENRY BRATHAGEN 754.290 2.518.694 346.960
NILS EGIL NORDKVELDE 748.088 0 313.543
STIAN FJELDSKÅR 745.187 0 313.921
INGE JONSKÅS 739.531 1.914.421 308.933
JON BIGSETH 724.319 0 308.132
CECILIE GJERKEN RAKKE 721.474 279.049 298.501
PETTER GRAM 709.819 473.308 271.267

Gjennomsnitt for Larvik kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1974 Etternavn GRAM Alder
Inntektssøyle 170.154
Formuesøyle 344.192
Inntektssøyle 266.778
Formuesøyle 485.728
Inntektssøyle 201.580
Formuesøyle 109.638
Inntektssøyle 275.776
Formuesøyle 72.293
Inntektssøyle 174.978
Formuesøyle 229.034
Inntektssøyle 313.638
Formuesøyle 265.213
Inntekt Formue
Inntektssøyle 156.316
over 80
Formuesøyle 615.665
Inntektssøyle 198.341
70 - 79
Formuesøyle 638.047
Inntektssøyle 263.330
60 - 69
Formuesøyle 684.641
Inntektssøyle 290.404
50 - 59
Formuesøyle 681.376
Inntektssøyle 278.374
40 - 49
Formuesøyle 270.220
Inntektssøyle 215.129
30 - 39
Formuesøyle 100.791
Inntektssøyle 105.029
20 - 29
Formuesøyle 79.810
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 45

Vestfold fylke

Toppliste for 1974-kullet i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHN ARILD BØ 2.239.257 0 685.035
PER ØYVIND BOLSTAD 1.749.288 1.094.042 726.060
MORTEN BAST NESS 1.559.428 0 591.229
TOMMY SKAUG 1.494.121 0 683.226
ØYSTEIN SEIM 1.409.474 0 487.516
NILS EDGAR FREDRIKSEN 1.368.836 618.920 615.052
LASSE BU BJØLGERUD 1.330.427 0 427.286
CECILIE SKJERVEN 1.262.275 9.458.084 439.251
ELIN VERMELID THORSEN 1.219.360 0 549.100
KIM STEINSHOLT 1.213.365 844.320 403.811

Gjennomsnitt for Vestfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1974 Etternavn GRAM Alder
Inntektssøyle 176.842
Formuesøyle 287.420
Inntektssøyle 279.651
Formuesøyle 476.419
Inntektssøyle 202.048
Formuesøyle 86.718
Inntektssøyle 289.520
Formuesøyle 106.559
Inntektssøyle 161.333
Formuesøyle 127.252
Inntektssøyle 309.578
Formuesøyle 256.000
Inntekt Formue
Inntektssøyle 161.810
over 80
Formuesøyle 677.676
Inntektssøyle 204.969
70 - 79
Formuesøyle 757.002
Inntektssøyle 271.879
60 - 69
Formuesøyle 710.903
Inntektssøyle 311.827
50 - 59
Formuesøyle 499.806
Inntektssøyle 290.385
40 - 49
Formuesøyle 264.428
Inntektssøyle 224.534
30 - 39
Formuesøyle 95.396
Inntektssøyle 104.404
20 - 29
Formuesøyle 48.075
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 45

Norge

Toppliste for 1974-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
MARIANNE ULRICHSEN 22.059.247 263.785.222 9.066.268
JOHAN CHRISTOPHER SOLITAIR STENERSEN 18.410.364 70.509.092 5.979.190
ALEXANDER BORGEN 12.529.337 18.040.884 6.492.491
JOHAN BERNT MICHELSEN 12.143.971 14.555.498 6.440.031
KNUT MAGNE RISVIK 10.474.320 11.894.110 5.043.516
FRODE JOHNSEN 10.014.649 11.953.370 281.440
KLAUS HATLEBREKKE 9.216.211 2.176.890 4.352.905
ØYVIND REIERSEN 8.808.988 7.675.422 4.123.539
ESPEN BRUU-SYVERSEN 7.483.163 7.866.262 2.281.084
MORTEN JØRGENSEN 7.389.431 0 2.488.353

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1974 Etternavn GRAM Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 217.470
Formuesøyle 148.193
Inntektssøyle 304.670
Formuesøyle 198.173
Inntektssøyle 222.357
Formuesøyle 537.077
Inntektssøyle 377.555
Formuesøyle 735.482
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55