PETER SUDMANN

Født 1939 (76 år). Bosatt på 9007 TROMSØ i Tromsø kommune (Troms).

  • 610.273 i inntekt
  • 2.293.410 i formue
  • 185.062 i skatt

PETER SUDMANN tjente 355.568 kroner mer enn naboene på 9007 TROMSØ, og hadde 1.987.954 kroner mer i formue. Inntekten var 343.328 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Tromsø kommune og 408.977 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til PETER SUDMANN er 1.984.283 kroner mer enn snittet blant menn i Tromsø, og 2.079.515 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 610.273
Formuesøyle 2.293.410
Norske menn Norske kvinner PETER SUDMANN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 610.273 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 2.293.410 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 185.062 kr

9007 TROMSØ

Toppliste for 1939-kullet på 9007 TROMSØ
Navn Inntekt Formue Skatt
JON VOLD 1.968.148 5.844.666 813.233
ODD ANDREAS HALDORSEN 857.255 1.240.836 306.965
PETER SUDMANN 610.273 2.293.410 185.062
ARNE HALVOR ALBRIKTSEN 402.495 1.213.139 120.483
BJØRN ERIK OLSEN 371.716 0 108.850
ANNE ELISABETH JOHANNESSEN 369.084 4.172.230 129.376
EMILIE SOFIE HEGGELUND 263.785 1.939.057 82.113
ARNOLD JOHAN ANGELSEN 258.787 50.991 65.584
KJELL STEINAR KRISTOFFERSEN 249.870 0 67.771
JAN GUSTAV MEDBY 247.388 0 62.658

Gjennomsnitt for poststedet 9007 TROMSØ

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn SUDMANN Alder
Inntektssøyle 212.202
Formuesøyle 205.626
Inntektssøyle 298.260
Formuesøyle 409.036
Inntektssøyle 225.768
Formuesøyle 1.378.878
Inntektssøyle 498.883
Formuesøyle 1.050.103
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 610.273
Formuesøyle 2.293.410
Inntekt Formue
Inntektssøyle 182.625
over 80
Formuesøyle 652.020
Inntektssøyle 257.463
70 - 79
Formuesøyle 714.634
Inntektssøyle 341.915
60 - 69
Formuesøyle 980.492
Inntektssøyle 341.495
50 - 59
Formuesøyle 240.985
Inntektssøyle 330.889
40 - 49
Formuesøyle 298.775
Inntektssøyle 291.922
30 - 39
Formuesøyle 68.571
Inntektssøyle 121.462
20 - 29
Formuesøyle 42.160
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 38

Tromsø kommune

Toppliste for 1939-kullet i Tromsø kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
HANS HENRIK MYDLAND 3.100.505 6.709.331 926.831
JON VOLD 1.968.148 5.844.666 813.233
INGER DAGNY RØNNE 1.339.252 7.334.257 442.298
PER OSCAR NILSSEN 970.955 3.566.201 371.454
ODD ANDREAS HALDORSEN 857.255 1.240.836 306.965
OLE DANBOLT MJØS 780.361 767.322 274.165
RANDI RØNNING BALSVIK 743.284 2.167.252 264.551
JAN ALF BRODAL 627.611 506.816 199.898
ESTER MARIE FJELLHEIM 623.083 2.020.716 219.091
PETER SUDMANN 610.273 2.293.410 185.062

Gjennomsnitt for Tromsø kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn SUDMANN Alder
Inntektssøyle 201.296
Formuesøyle 213.895
Inntektssøyle 266.945
Formuesøyle 309.127
Inntektssøyle 186.673
Formuesøyle 563.675
Inntektssøyle 271.919
Formuesøyle 870.970
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 510.638
Formuesøyle 1.235.659
Inntekt Formue
Inntektssøyle 153.971
over 80
Formuesøyle 587.030
Inntektssøyle 212.041
70 - 79
Formuesøyle 704.964
Inntektssøyle 285.519
60 - 69
Formuesøyle 643.038
Inntektssøyle 310.169
50 - 59
Formuesøyle 304.516
Inntektssøyle 292.049
40 - 49
Formuesøyle 155.405
Inntektssøyle 233.996
30 - 39
Formuesøyle 77.366
Inntektssøyle 112.261
20 - 29
Formuesøyle 52.601
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 46

Troms fylke

Toppliste for 1939-kullet i Troms
Navn Inntekt Formue Skatt
MARTIN NILSEN 3.134.530 6.884.493 940.310
HANS HENRIK MYDLAND 3.100.505 6.709.331 926.831
JON VOLD 1.968.148 5.844.666 813.233
ARNOLD VALDEMAR SOLLUND 1.914.878 21.263.006 688.515
INGER DAGNY RØNNE 1.339.252 7.334.257 442.298
ODDVAR LEON IVERSEN 1.327.584 2.785.066 386.976
PER OSCAR NILSSEN 970.955 3.566.201 371.454
BJØRN SEBERGSEN 863.236 7.099.602 305.299
ODD ANDREAS HALDORSEN 857.255 1.240.836 306.965
OLE DANBOLT MJØS 780.361 767.322 274.165

Gjennomsnitt for Troms fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn SUDMANN Alder
Inntektssøyle 185.855
Formuesøyle 212.040
Inntektssøyle 251.589
Formuesøyle 342.559
Inntektssøyle 161.741
Formuesøyle 442.879
Inntektssøyle 231.994
Formuesøyle 714.868
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 510.638
Formuesøyle 1.235.659
Inntekt Formue
Inntektssøyle 138.633
over 80
Formuesøyle 481.089
Inntektssøyle 185.378
70 - 79
Formuesøyle 568.006
Inntektssøyle 250.684
60 - 69
Formuesøyle 558.185
Inntektssøyle 288.879
50 - 59
Formuesøyle 341.262
Inntektssøyle 279.518
40 - 49
Formuesøyle 179.097
Inntektssøyle 229.572
30 - 39
Formuesøyle 80.453
Inntektssøyle 115.912
20 - 29
Formuesøyle 48.760
Inntektssøyle 4
under 20
Formuesøyle 62

Norge

Toppliste for 1939-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN WILHELMSEN 19.789.677 489.565.420 10.906.552
ERIK THORNE SALVESEN 8.965.017 12.518.308 3.873.031
OVE EIOLF BRUUN 6.651.980 19.255.753 2.058.888
CECILIE KATHRINE NUSTAD 6.392.389 37.317.438 2.190.692
STEFAN RICHARD ØSTEDAL NEUMAYER 5.428.310 5.152.072 1.579.163
HANS PETER WESTFAL-LARSEN 4.683.020 178.837.634 3.348.523
JOSTEIN EKORNES 4.659.000 51.413.090 1.862.443
ENGEL OLINE GJERMESTAD 4.620.552 2.194.459 1.294.140
JENS GERHARD HEIBERG 4.285.192 17.235.821 1.742.043
TORGRIM JENS CHRISTEN ROLFSEN 4.247.645 2.783.431 1.220.878

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn SUDMANN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 168.112
Formuesøyle 496.493
Inntektssøyle 263.807
Formuesøyle 1.032.218
Inntektssøyle 234.693
Formuesøyle 269.448
Inntektssøyle 395.215
Formuesøyle 524.121
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55