PER SKJERWEN OLSEN

Født 1939 (76 år). Bosatt på 1251 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 146.318 i inntekt
  • 649.991 i formue
  • 25.750 i skatt

PER SKJERWEN OLSEN tjente 46.056 kroner mindre enn naboene på 1251 OSLO, og hadde 545.471 kroner mer i formue. Inntekten var 176.909 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 78.091 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til PER SKJERWEN OLSEN er 147.249 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 190.025 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 146.318
Formuesøyle 649.991
Norske menn Norske kvinner PER SKJERWEN OLSEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 146.318 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 649.991 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 25.750 kr

1251 OSLO

Toppliste for 1939-kullet på 1251 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
BERLY INGER TYNNING LARSEN 513.509 224.556 158.004
ANNE MARIE MARTINUSSEN 278.175 296.501 60.926
PER SKJERWEN OLSEN 146.318 649.991 25.750
JAN SVERRE SAXEGAARD 22.435 0 0

Gjennomsnitt for poststedet 1251 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn OLSEN Alder
Inntektssøyle 176.537
Formuesøyle 95.960
Inntektssøyle 221.015
Formuesøyle 123.273
Inntektssøyle 395.842
Formuesøyle 260.529
Inntektssøyle 84.377
Formuesøyle 324.996
Inntektssøyle 85.717
Formuesøyle 273.232
Inntektssøyle 174.901
Formuesøyle 324.996
Inntekt Formue
Inntektssøyle 148.673
over 80
Formuesøyle 280.145
Inntektssøyle 181.812
70 - 79
Formuesøyle 234.695
Inntektssøyle 233.652
60 - 69
Formuesøyle 303.236
Inntektssøyle 249.723
50 - 59
Formuesøyle 159.982
Inntektssøyle 228.209
40 - 49
Formuesøyle 70.861
Inntektssøyle 205.178
30 - 39
Formuesøyle 37.211
Inntektssøyle 98.922
20 - 29
Formuesøyle 30.845
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 30

Oslo kommune

Toppliste for 1939-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
CECILIE KATHRINE NUSTAD 6.392.389 37.317.438 2.190.692
JENS GERHARD HEIBERG 4.285.192 17.235.821 1.742.043
TORGRIM JENS CHRISTEN ROLFSEN 4.247.645 2.783.431 1.220.878
GUTTORM BREKKE 3.658.531 15.201.375 1.606.673
KIRSTI LØKEN 3.083.645 3.833.249 1.134.026
JOHAN EILERT STANG LUND 2.958.876 6.502.339 1.239.320
BERNT AABY 2.873.226 146.630.799 2.413.314
HARALD ARNKVÆRN 2.827.533 4.447.452 1.095.041
JAN WILLY HOPLAND 2.755.243 6.970.031 1.200.783
PETER OPSVIK 2.687.904 9.696.064 1.010.422

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn OLSEN Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 219.124
Formuesøyle 786.379
Inntektssøyle 336.313
Formuesøyle 1.306.195
Inntektssøyle 232.670
Formuesøyle 1.159.544
Inntektssøyle 328.879
Formuesøyle 558.627
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1939-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
CECILIE KATHRINE NUSTAD 6.392.389 37.317.438 2.190.692
JENS GERHARD HEIBERG 4.285.192 17.235.821 1.742.043
TORGRIM JENS CHRISTEN ROLFSEN 4.247.645 2.783.431 1.220.878
GUTTORM BREKKE 3.658.531 15.201.375 1.606.673
KIRSTI LØKEN 3.083.645 3.833.249 1.134.026
JOHAN EILERT STANG LUND 2.958.876 6.502.339 1.239.320
BERNT AABY 2.873.226 146.630.799 2.413.314
HARALD ARNKVÆRN 2.827.533 4.447.452 1.095.041
JAN WILLY HOPLAND 2.755.243 6.970.031 1.200.783
PETER OPSVIK 2.687.904 9.696.064 1.010.422

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn OLSEN Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 219.124
Formuesøyle 786.379
Inntektssøyle 336.313
Formuesøyle 1.306.195
Inntektssøyle 232.670
Formuesøyle 1.159.544
Inntektssøyle 328.879
Formuesøyle 558.627
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1939-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN WILHELMSEN 19.789.677 489.565.420 10.906.552
ERIK THORNE SALVESEN 8.965.017 12.518.308 3.873.031
OVE EIOLF BRUUN 6.651.980 19.255.753 2.058.888
CECILIE KATHRINE NUSTAD 6.392.389 37.317.438 2.190.692
STEFAN RICHARD ØSTEDAL NEUMAYER 5.428.310 5.152.072 1.579.163
HANS PETER WESTFAL-LARSEN 4.683.020 178.837.634 3.348.523
JOSTEIN EKORNES 4.659.000 51.413.090 1.862.443
ENGEL OLINE GJERMESTAD 4.620.552 2.194.459 1.294.140
JENS GERHARD HEIBERG 4.285.192 17.235.821 1.742.043
TORGRIM JENS CHRISTEN ROLFSEN 4.247.645 2.783.431 1.220.878

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn OLSEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 168.112
Formuesøyle 496.493
Inntektssøyle 263.807
Formuesøyle 1.032.218
Inntektssøyle 178.815
Formuesøyle 313.134
Inntektssøyle 283.730
Formuesøyle 431.691
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55