PÅL GUNNAR NORD

Født 1956 (59 år). Bosatt på 3142 VESTSKOGEN i Nøtterøy kommune (Vestfold).

  • 2.439.407 i inntekt
  • 0 i formue
  • 1.125.212 i skatt

PÅL GUNNAR NORD tjente 2.198.565 kroner mer enn naboene på 3142 VESTSKOGEN, og hadde 408.001 kroner mindre i formue. Inntekten var 2.126.471 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Nøtterøy kommune og 2.253.719 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til PÅL GUNNAR NORD er 596.812 kroner mindre enn snittet blant menn i Nøtterøy, og 334.180 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 2.439.407
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner PÅL GUNNAR NORD
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 2.439.407 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 1.125.212 kr

3142 VESTSKOGEN

Toppliste for 1956-kullet på 3142 VESTSKOGEN
Navn Inntekt Formue Skatt
PÅL GUNNAR NORD 2.439.407 0 1.125.212
ROAR LANGVED 807.235 2.757.175 310.615
BERNTH OLAV KORNELIUSSEN 785.366 2.211.540 335.889
HARALD ARNE KROHN 721.156 3.111.708 297.364
LEIF HARALD BREVIG 714.944 1.731.755 287.932
TOM HESTAD 576.440 0 232.852
GUNNAR HAMMER 525.761 971.693 216.589
MERETE DAHL 502.780 1.586.638 195.018
BENTE MEHAMMER 440.073 0 158.632
BENT HANSEN 413.520 0 159.617

Gjennomsnitt for poststedet 3142 VESTSKOGEN

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1956 Etternavn NORD Alder
Inntektssøyle 184.850
Formuesøyle 303.303
Inntektssøyle 300.227
Formuesøyle 521.155
Inntektssøyle 209.335
Formuesøyle 202.812
Inntektssøyle 516.515
Formuesøyle 680.232
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1.232.065
Formuesøyle 67.019
Inntekt Formue
Inntektssøyle 167.657
over 80
Formuesøyle 762.321
Inntektssøyle 223.285
70 - 79
Formuesøyle 798.342
Inntektssøyle 289.167
60 - 69
Formuesøyle 658.933
Inntektssøyle 337.239
50 - 59
Formuesøyle 370.357
Inntektssøyle 300.205
40 - 49
Formuesøyle 224.442
Inntektssøyle 254.879
30 - 39
Formuesøyle 163.985
Inntektssøyle 94.896
20 - 29
Formuesøyle 35.820
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 105

Nøtterøy kommune

Toppliste for 1956-kullet i Nøtterøy kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
PETTER FINN HOLLAND 6.063.688 5.141.896 3.112.685
PÅL TORLEIF RAAUM 4.001.892 0 1.566.225
PÅL GUNNAR NORD 2.439.407 0 1.125.212
HÅKON LANDSRØD 1.885.539 3.077.182 572.724
JAN PETTER RØD 1.769.826 2.053.193 819.645
STEINAR GUNDERSEN 1.351.718 0 620.124
TOR FOYN HERMANSEN 1.284.984 4.627.237 469.483
PÅL HOTVEDT 1.165.885 2.159.272 547.161
GEIR MARTHINSEN 1.158.794 3.160.128 502.242
ERIK ARNFINN LINDAHL 1.155.916 836.070 378.065

Gjennomsnitt for Nøtterøy kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1956 Etternavn NORD Alder
Inntektssøyle 185.689
Formuesøyle 334.180
Inntektssøyle 312.936
Formuesøyle 596.812
Inntektssøyle 236.105
Formuesøyle 278.881
Inntektssøyle 491.434
Formuesøyle 1.664.901
Inntektssøyle 188.172
Formuesøyle 18.413
Inntektssøyle 1.023.201
Formuesøyle 315.422
Inntekt Formue
Inntektssøyle 168.700
over 80
Formuesøyle 761.663
Inntektssøyle 217.538
70 - 79
Formuesøyle 961.712
Inntektssøyle 305.339
60 - 69
Formuesøyle 933.541
Inntektssøyle 365.540
50 - 59
Formuesøyle 532.186
Inntektssøyle 317.144
40 - 49
Formuesøyle 324.879
Inntektssøyle 226.786
30 - 39
Formuesøyle 119.637
Inntektssøyle 89.753
20 - 29
Formuesøyle 43.568
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 52

Vestfold fylke

Toppliste for 1956-kullet i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
PETTER FINN HOLLAND 6.063.688 5.141.896 3.112.685
PÅL TORLEIF RAAUM 4.001.892 0 1.566.225
JAN HEIMSTAD 3.719.515 5.305.218 1.158.151
KJETIL VANGSNES 3.647.281 0 1.729.992
EGIL ROVE 3.343.090 34.000.344 1.313.819
KÅRE HORNTVEDT 3.203.732 10.006.905 994.221
BENT HAMER 2.439.543 2.905.303 897.070
PÅL GUNNAR NORD 2.439.407 0 1.125.212
KNUT BERGERSEN 2.367.064 83.854 847.876
HJALMAR RUNEBERG BROCH 2.233.856 0 1.086.144

Gjennomsnitt for Vestfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1956 Etternavn NORD Alder
Inntektssøyle 176.842
Formuesøyle 287.420
Inntektssøyle 279.651
Formuesøyle 476.419
Inntektssøyle 230.364
Formuesøyle 318.414
Inntektssøyle 376.530
Formuesøyle 729.822
Inntektssøyle 191.000
Formuesøyle 638.705
Inntektssøyle 476.281
Formuesøyle 263.553
Inntekt Formue
Inntektssøyle 161.810
over 80
Formuesøyle 677.676
Inntektssøyle 204.969
70 - 79
Formuesøyle 757.002
Inntektssøyle 271.879
60 - 69
Formuesøyle 710.903
Inntektssøyle 311.827
50 - 59
Formuesøyle 499.806
Inntektssøyle 290.385
40 - 49
Formuesøyle 264.428
Inntektssøyle 224.534
30 - 39
Formuesøyle 95.396
Inntektssøyle 104.404
20 - 29
Formuesøyle 48.075
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 45

Norge

Toppliste for 1956-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
BJØRN RUNE GJELSTEN 29.929.841 148.812.917 9.997.554
TRYGVE BJERKE 23.529.278 0 6.600.215
KLAUS PETER TOLLEFSEN 23.178.472 29.711.560 6.852.359
JAN EYVIN WANG 19.452.311 10.201.924 1.117.410
KNUT FRØYSTAD 16.930.333 33.152.788 6.762.326
BJØRN ANSGAR FAST WAAGE 16.415.773 30.209.505 5.090.331
JO RODIN 15.677.989 14.189.351 5.715.417
ERIK THORSEN 15.184.757 30.277.535 6.261.077
TERJE HOFFMANN 14.105.398 14.138.109 4.348.781
ANETTE SOFIE OLSEN 14.095.561 303.879.199 8.028.510

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1956 Etternavn NORD Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 253.747
Formuesøyle 326.455
Inntektssøyle 396.598
Formuesøyle 705.228
Inntektssøyle 191.051
Formuesøyle 373.079
Inntektssøyle 324.876
Formuesøyle 809.211
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55