ODD WILLY HANSEN

Født 1945 (70 år). Bosatt på 1642 SALTNES i Råde kommune (Østfold).

  • 260.661 i inntekt
  • 1.315.979 i formue
  • 78.616 i skatt

ODD WILLY HANSEN tjente 6.378 kroner mer enn naboene på 1642 SALTNES, og hadde 916.475 kroner mer i formue. Inntekten var 23.793 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Råde kommune og 82.181 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ODD WILLY HANSEN er 816.335 kroner mer enn snittet blant menn i Råde, og 1.064.358 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 260.661
Formuesøyle 1.315.979
Norske menn Norske kvinner ODD WILLY HANSEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 260.661 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 1.315.979 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 78.616 kr

1642 SALTNES

Toppliste for 1945-kullet på 1642 SALTNES
Navn Inntekt Formue Skatt
HANS PETTER BRYNILDSEN 1.150.556 13.531.846 531.274
TOM SUNDE 885.427 700.749 389.072
BJØRN EINAR MALMØ 824.170 2.067.345 347.142
ØIVIND ELIAS THORVALDSEN 471.342 0 164.266
METTE-MARIE BILBERG 367.066 4.464.381 139.072
HARALD OSCAR MELBY 352.166 1.862.650 107.094
KÅRE TORSTEIN THOMASSEN 322.404 631.925 92.033
BENGT FREDRIK FRØBERG 295.697 333.310 78.795
LAILA MARIE BRÅTEN 261.667 611.920 80.617
ODD WILLY HANSEN 260.661 1.315.979 78.616

Gjennomsnitt for poststedet 1642 SALTNES

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn HANSEN Alder
Inntektssøyle 191.915
Formuesøyle 232.220
Inntektssøyle 313.848
Formuesøyle 557.093
Inntektssøyle 170.982
Formuesøyle 551.957
Inntektssøyle 405.510
Formuesøyle 1.685.959
Inntektssøyle 143.738
Formuesøyle 406.604
Inntektssøyle 289.781
Formuesøyle 503.219
Inntekt Formue
Inntektssøyle 144.854
over 80
Formuesøyle 475.006
Inntektssøyle 180.468
70 - 79
Formuesøyle 658.273
Inntektssøyle 281.084
60 - 69
Formuesøyle 689.869
Inntektssøyle 335.292
50 - 59
Formuesøyle 501.474
Inntektssøyle 326.949
40 - 49
Formuesøyle 350.473
Inntektssøyle 267.068
30 - 39
Formuesøyle 173.294
Inntektssøyle 108.030
20 - 29
Formuesøyle 35.206
Inntektssøyle 13
under 20
Formuesøyle 96

Råde kommune

Toppliste for 1945-kullet i Råde kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
HARALD MORK 1.540.679 2.722.224 445.901
HANS PETTER BRYNILDSEN 1.150.556 13.531.846 531.274
INGE HAMMERSMARK 1.088.185 0 407.942
TROND OLAV AKER 888.921 6.691.604 355.862
TOM SUNDE 885.427 700.749 389.072
BJØRN EINAR MALMØ 824.170 2.067.345 347.142
RAGNAR LERVOLD 603.527 1.602.701 192.463
SVERRE WOLD 502.780 2.180.391 211.095
KÅRE BJELLAND 494.963 268.780 250.611
EINAR HOVLAND 483.114 546.306 164.732

Gjennomsnitt for Råde kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn HANSEN Alder
Inntektssøyle 178.480
Formuesøyle 251.621
Inntektssøyle 284.454
Formuesøyle 499.645
Inntektssøyle 160.518
Formuesøyle 497.297
Inntektssøyle 389.695
Formuesøyle 1.289.516
Inntektssøyle 161.502
Formuesøyle 287.997
Inntektssøyle 267.366
Formuesøyle 450.341
Inntekt Formue
Inntektssøyle 156.859
over 80
Formuesøyle 585.518
Inntektssøyle 186.408
70 - 79
Formuesøyle 659.593
Inntektssøyle 262.162
60 - 69
Formuesøyle 678.555
Inntektssøyle 320.761
50 - 59
Formuesøyle 495.817
Inntektssøyle 286.415
40 - 49
Formuesøyle 253.235
Inntektssøyle 237.424
30 - 39
Formuesøyle 112.728
Inntektssøyle 118.871
20 - 29
Formuesøyle 49.403
Inntektssøyle 12
under 20
Formuesøyle 91

Østfold fylke

Toppliste for 1945-kullet i Østfold
Navn Inntekt Formue Skatt
SIGNE-LISE NARUM AAREFJORD 7.885.895 1.445.001 2.344.579
REIDUN OLSEN 6.180.343 6.904.835 1.784.367
JAN ANDERSEN 3.392.654 69.330.898 1.727.641
ARNE SVENN JOHANSEN 3.184.958 13.097.020 1.030.847
SVEIN DAG EGGESBØ 3.154.877 0 968.845
BJARNE ANKER TVETE 3.148.437 0 875.820
JAN ANDREAS SANNEM 2.533.444 3.683.694 864.321
HANS JOHNNY MAURITZEN 2.469.785 0 731.803
JOHN SVERRE DAHLE 2.458.328 9.689.198 1.234.457
BIRGER BRAADLAND 2.318.062 3.495.488 670.913

Gjennomsnitt for Østfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn HANSEN Alder
Inntektssøyle 172.621
Formuesøyle 231.413
Inntektssøyle 254.600
Formuesøyle 408.677
Inntektssøyle 175.677
Formuesøyle 409.307
Inntektssøyle 283.905
Formuesøyle 804.974
Inntektssøyle 164.905
Formuesøyle 209.583
Inntektssøyle 269.643
Formuesøyle 349.919
Inntekt Formue
Inntektssøyle 149.400
over 80
Formuesøyle 554.296
Inntektssøyle 184.185
70 - 79
Formuesøyle 586.880
Inntektssøyle 246.304
60 - 69
Formuesøyle 615.644
Inntektssøyle 280.850
50 - 59
Formuesøyle 409.790
Inntektssøyle 269.924
40 - 49
Formuesøyle 230.295
Inntektssøyle 216.063
30 - 39
Formuesøyle 84.899
Inntektssøyle 107.865
20 - 29
Formuesøyle 43.066
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 49

Norge

Toppliste for 1945-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
SVEIN KÅRE ROMMEN 19.867.214 15.981.264 5.794.261
ROLF WILLY NILSEN 15.739.395 30.508.872 4.811.923
ANNE TOVE NYGAARD 15.381.574 68.896.012 5.048.103
PER REIDAR SMERKERUD 10.720.539 24.204.308 3.240.737
LARS WINSLØW EIDE 9.372.995 60.215.405 3.341.738
KRISTIAN EIDESVIK 8.927.206 55.410.110 3.272.106
JOHAN MAGNUS GULBRANDSEN 8.256.731 11.496.851 2.506.779
WILLY PETTERSEN 7.994.525 142.640 2.553.196
SIGNE-LISE NARUM AAREFJORD 7.885.895 1.445.001 2.344.579
TRYGVE HONNE 7.804.584 27.345.597 2.604.546

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn HANSEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 198.178
Formuesøyle 513.117
Inntektssøyle 320.357
Formuesøyle 984.098
Inntektssøyle 177.544
Formuesøyle 237.163
Inntektssøyle 282.956
Formuesøyle 389.382
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55