ODD DAGFINN KROKEN

Født 1947 (68 år). Bosatt på 7372 GLÅMOS i Røros kommune (Sør-Trøndelag).

  • 312.684 i inntekt
  • 1.216.194 i formue
  • 111.498 i skatt

ODD DAGFINN KROKEN tjente 121.297 kroner mer enn naboene på 7372 GLÅMOS, og hadde 818.455 kroner mer i formue. Inntekten var 83.421 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Røros kommune og 137.238 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ODD DAGFINN KROKEN er 677.446 kroner mer enn snittet blant menn i Røros, og 911.161 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 312.684
Formuesøyle 1.216.194
Norske menn Norske kvinner ODD DAGFINN KROKEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 312.684 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 1.216.194 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 111.498 kr

7372 GLÅMOS

Toppliste for 1947-kullet på 7372 GLÅMOS
Navn Inntekt Formue Skatt
AASMUND SNORTHEIM 425.397 345.739 158.979
ODD DAGFINN KROKEN 312.684 1.216.194 111.498
DAGFINN BRATTÅS 300.450 582.792 86.530
SOLVOR ERIKSEN 258.458 96.085 70.617
LARS KLEMMETVOLL 236.140 658.466 65.023
JOSTEIN BEKKOS 226.137 917.328 51.661
DAG INGE TØRRESVOLD 219.232 689.856 53.625
ELSA FJERDINGEN 151.582 516.960 58.290
ASTRID OLINE SÆTHER 115.941 146.209 20.500
GERD KLEMMETVOLL 89.990 189.065 25.093

Gjennomsnitt for poststedet 7372 GLÅMOS

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1947 Etternavn KROKEN Alder
Inntektssøyle 160.082
Formuesøyle 232.436
Inntektssøyle 219.607
Formuesøyle 543.435
Inntektssøyle 149.969
Formuesøyle 323.145
Inntektssøyle 237.204
Formuesøyle 681.252
Inntektssøyle 224.853
Formuesøyle 1.429.863
Inntektssøyle 312.684
Formuesøyle 1.216.194
Inntekt Formue
Inntektssøyle 132.505
over 80
Formuesøyle 610.169
Inntektssøyle 169.014
70 - 79
Formuesøyle 591.567
Inntektssøyle 204.559
60 - 69
Formuesøyle 640.868
Inntektssøyle 245.572
50 - 59
Formuesøyle 419.621
Inntektssøyle 228.424
40 - 49
Formuesøyle 366.770
Inntektssøyle 198.902
30 - 39
Formuesøyle 133.218
Inntektssøyle 113.307
20 - 29
Formuesøyle 74.270
Inntektssøyle 0
under 20
Formuesøyle 0

Røros kommune

Toppliste for 1947-kullet i Røros kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
STEIN ANDERS STORENG 680.885 1.444.176 263.899
JARLE ØSTGÅRD 560.786 847.147 214.005
MÅLFRID ROSSEBØ 459.476 889.928 191.034
KJELL ANDREAS TØRRING 434.433 0 159.287
AASMUND SNORTHEIM 425.397 345.739 158.979
MARI BEKKOS TRONSLIEN 410.021 415.258 145.543
PER ALMÅSSTØ 399.503 0 145.016
JENS PETTER INDSETH 390.223 1.590.798 141.759
GUNNAR BORGOS 386.716 827.077 131.789
GUNNAR HARBORG 380.003 0 131.892

Gjennomsnitt for Røros kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1947 Etternavn KROKEN Alder
Inntektssøyle 175.446
Formuesøyle 305.033
Inntektssøyle 229.263
Formuesøyle 538.748
Inntektssøyle 203.815
Formuesøyle 342.545
Inntektssøyle 253.511
Formuesøyle 593.491
Inntektssøyle 210.564
Formuesøyle 801.200
Inntektssøyle 201.171
Formuesøyle 831.660
Inntekt Formue
Inntektssøyle 137.363
over 80
Formuesøyle 594.380
Inntektssøyle 189.022
70 - 79
Formuesøyle 683.165
Inntektssøyle 231.385
60 - 69
Formuesøyle 667.319
Inntektssøyle 274.032
50 - 59
Formuesøyle 624.358
Inntektssøyle 247.664
40 - 49
Formuesøyle 252.963
Inntektssøyle 200.649
30 - 39
Formuesøyle 86.234
Inntektssøyle 105.569
20 - 29
Formuesøyle 57.045
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 77

Sør-Trøndelag fylke

Toppliste for 1947-kullet i Sør-Trøndelag
Navn Inntekt Formue Skatt
HARALD JOHAN LYDERSEN 4.268.718 5.921.136 1.782.577
TORE HAUGAN 3.669.085 3.084.820 1.104.335
MORTEN ODDBJØRN MIDJO 3.343.227 4.443.234 1.132.564
IVAR WEISETHAUNET 2.728.074 14.458.603 955.726
ERIK REIME REINERTSEN 2.651.657 34.898.462 1.409.221
MILDRID HUSBY 2.386.854 2.494.686 682.779
VILHELM STOLTZ 2.117.151 1.545.259 667.962
TORE HALLAN 2.048.759 1.787.540 693.970
EDGAR MELVIN FURUHOLT 1.781.426 3.343.929 781.988
STEIN ARNE AASGAARD 1.691.376 515.744 761.021

Gjennomsnitt for Sør-Trøndelag fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1947 Etternavn KROKEN Alder
Inntektssøyle 185.227
Formuesøyle 229.718
Inntektssøyle 271.051
Formuesøyle 410.490
Inntektssøyle 214.004
Formuesøyle 372.812
Inntektssøyle 335.527
Formuesøyle 710.039
Inntektssøyle 226.935
Formuesøyle 215.825
Inntektssøyle 194.602
Formuesøyle 350.755
Inntekt Formue
Inntektssøyle 152.324
over 80
Formuesøyle 558.697
Inntektssøyle 198.636
70 - 79
Formuesøyle 650.065
Inntektssøyle 268.929
60 - 69
Formuesøyle 653.536
Inntektssøyle 311.384
50 - 59
Formuesøyle 496.367
Inntektssøyle 298.002
40 - 49
Formuesøyle 223.113
Inntektssøyle 236.149
30 - 39
Formuesøyle 94.414
Inntektssøyle 112.932
20 - 29
Formuesøyle 52.594
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 66

Norge

Toppliste for 1947-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
OLE GAMS STEINE 21.951.585 90.036.431 7.521.559
SVERRE LEIRO 14.957.701 5.273.286 7.329.410
TERJE HANSEN 12.351.397 7.496.617 3.631.448
LARS ÅGE KLAVENÆS 11.658.864 6.925.535 3.370.851
TORE INGEBRIGT SANDVOLD 10.228.483 10.436.967 3.692.195
INGEMAR WAAGE 9.722.380 15.852.176 2.881.994
LASSE JOHAN LASSEN 9.613.100 11.084.045 2.815.719
EIVIND LØNHEIM 9.503.822 10.485.577 2.939.213
JØGVAN DANIEL JOENSEN 8.301.644 5.010.192 2.473.665
BJØRNAR INGE ISAKSEN 7.299.144 5.906.348 2.105.979

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1947 Etternavn KROKEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 216.967
Formuesøyle 479.456
Inntektssøyle 358.385
Formuesøyle 987.618
Inntektssøyle 193.544
Formuesøyle 219.158
Inntektssøyle 286.587
Formuesøyle 937.681
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55