MIKAEL SKARDERUD

Født 1948 (67 år). Bosatt på 2316 HAMAR i Hamar kommune (Hedmark).

  • 368.473 i inntekt
  • 187.514 i formue
  • 132.952 i skatt

MIKAEL SKARDERUD tjente 145.109 kroner mer enn naboene på 2316 HAMAR, og hadde 133.665 kroner mindre i formue. Inntekten var 98.438 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Hamar kommune og 179.348 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til MIKAEL SKARDERUD er 231.999 kroner mindre enn snittet blant menn i Hamar, og 85.410 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 368.473
Formuesøyle 187.514
Norske menn Norske kvinner MIKAEL SKARDERUD
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 368.473 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 187.514 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 132.952 kr

2316 HAMAR

Toppliste for 1948-kullet på 2316 HAMAR
Navn Inntekt Formue Skatt
ASBJØRN YTTRELAND 803.613 0 352.966
FINN ANDERSEN 674.383 1.309.828 284.336
STEINAR HOLEN 535.236 0 215.047
PER GILLUND 475.501 0 205.533
LARS HARALD AUSTNES 415.514 0 149.790
VIGDIS AAKRE GJØRA 413.144 0 149.074
ANNE MARIE STENMARK 412.363 917.574 154.384
JAN ERIK MOSVEEN 394.616 0 144.105
GUDRUN VENSTAD 380.804 177.541 135.500
MIKAEL SKARDERUD 368.473 187.514 132.952

Gjennomsnitt for poststedet 2316 HAMAR

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn SKARDERUD Alder
Inntektssøyle 187.521
Formuesøyle 260.218
Inntektssøyle 264.817
Formuesøyle 397.390
Inntektssøyle 230.314
Formuesøyle 227.732
Inntektssøyle 259.502
Formuesøyle 357.229
Inntektssøyle 194.851
Formuesøyle 68.280
Inntektssøyle 225.217
Formuesøyle 46.879
Inntekt Formue
Inntektssøyle 151.758
over 80
Formuesøyle 528.164
Inntektssøyle 192.350
70 - 79
Formuesøyle 492.158
Inntektssøyle 261.453
60 - 69
Formuesøyle 485.747
Inntektssøyle 298.691
50 - 59
Formuesøyle 393.247
Inntektssøyle 293.622
40 - 49
Formuesøyle 251.823
Inntektssøyle 233.672
30 - 39
Formuesøyle 88.661
Inntektssøyle 106.372
20 - 29
Formuesøyle 34.399
Inntektssøyle 14
under 20
Formuesøyle 112

Hamar kommune

Toppliste for 1948-kullet i Hamar kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
TONE GERD BRATLAND 1.611.546 2.101.300 489.606
THOR DYRE ØSTBY 1.472.426 6.992.290 594.202
STEINAR MARTHINSEN 1.246.943 0 572.052
JAN AALTVEDT 1.159.010 4.272.527 403.145
JARDAR STRAND 1.150.167 1.728.859 524.310
KÅRE BEKKEVOLD 1.070.112 0 488.126
IVAR VALSTAD 1.015.454 1.762.687 443.515
FINN KRISTIANSEN 935.152 0 408.046
TUVA KJELDSTADLI 873.154 1.101.906 381.067
JAN KÅRE HUMMELVOLL 865.388 1.702.785 376.925

Gjennomsnitt for Hamar kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn SKARDERUD Alder
Inntektssøyle 189.125
Formuesøyle 272.924
Inntektssøyle 270.035
Formuesøyle 419.513
Inntektssøyle 215.189
Formuesøyle 420.460
Inntektssøyle 327.314
Formuesøyle 625.174
Inntektssøyle 130.722
Formuesøyle 27.312
Inntektssøyle 248.023
Formuesøyle 54.159
Inntekt Formue
Inntektssøyle 165.701
over 80
Formuesøyle 647.502
Inntektssøyle 207.045
70 - 79
Formuesøyle 642.124
Inntektssøyle 283.071
60 - 69
Formuesøyle 653.169
Inntektssøyle 310.134
50 - 59
Formuesøyle 415.565
Inntektssøyle 294.592
40 - 49
Formuesøyle 174.023
Inntektssøyle 226.610
30 - 39
Formuesøyle 91.229
Inntektssøyle 99.638
20 - 29
Formuesøyle 46.852
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 68

Hedmark fylke

Toppliste for 1948-kullet i Hedmark
Navn Inntekt Formue Skatt
EIVIND AMB 4.030.505 3.023.385 1.196.278
ARNE ØSTBY-DEGLUM 3.194.636 10.966.838 1.134.197
AASE MORDAL 2.854.673 284.215 818.348
ERLING MADSEN ØVERGAARD 2.729.190 0 762.166
ØYVIND WOLD 2.177.644 9.015.779 886.049
JAN ERIK MYRVOLD 2.155.382 5.536.065 934.123
ØYVIND OLAV IMSEN 1.873.132 9.914.582 934.028
GURI JULIANE DAHLEN 1.857.301 4.700.190 569.884
PERNILLE WITH EGEBERG 1.828.193 2.415.354 545.969
TONE GERD BRATLAND 1.611.546 2.101.300 489.606

Gjennomsnitt for Hedmark fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn SKARDERUD Alder
Inntektssøyle 167.571
Formuesøyle 242.931
Inntektssøyle 228.466
Formuesøyle 398.083
Inntektssøyle 206.688
Formuesøyle 472.519
Inntektssøyle 287.601
Formuesøyle 702.882
Inntektssøyle 159.180
Formuesøyle 278.169
Inntektssøyle 208.110
Formuesøyle 237.732
Inntekt Formue
Inntektssøyle 143.415
over 80
Formuesøyle 555.242
Inntektssøyle 178.251
70 - 79
Formuesøyle 595.418
Inntektssøyle 230.681
60 - 69
Formuesøyle 576.109
Inntektssøyle 261.287
50 - 59
Formuesøyle 389.270
Inntektssøyle 250.343
40 - 49
Formuesøyle 194.788
Inntektssøyle 203.592
30 - 39
Formuesøyle 108.987
Inntektssøyle 95.229
20 - 29
Formuesøyle 43.575
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 67

Norge

Toppliste for 1948-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
JON CHRISTIAN BRYNILDSEN 34.012.161 333.668.993 13.160.651
JAN HARALD BERG 26.885.478 61.498.788 8.401.596
BJØRN BERGSLAND 15.505.669 115.986.614 6.249.320
JØRGEN KJØRSVIK 11.641.800 7.818.605 3.531.241
ARNE HØVIK 11.640.847 59.944.556 3.923.034
ELLEN DAHL 11.252.828 35.578.870 3.574.990
OLE ENGER 11.243.845 18.523.403 2.456.403
AMUND SKARHOLT 10.063.382 22.071.204 4.871.964
ERIK BØHLER 9.761.376 115.589.892 4.145.538
BJØRN ØYVIND NYMOEN 9.114.583 73.487.540 3.339.009

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn SKARDERUD Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 222.970
Formuesøyle 447.832
Inntektssøyle 368.546
Formuesøyle 969.607
Inntektssøyle 157.622
Formuesøyle 241.886
Inntektssøyle 234.664
Formuesøyle 219.455
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55