MARI MÆLAND

Født 1978 (37 år). Bosatt på 5736 GRANVIN i Granvin kommune (Hordaland).

  • 277.392 i inntekt
  • 0 i formue
  • 83.589 i skatt

MARI MÆLAND tjente 60.859 kroner mer enn naboene på 5736 GRANVIN, og hadde 347.865 kroner mindre i formue. Inntekten var 29.395 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Granvin kommune og 102.381 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til MARI MÆLAND er 427.610 kroner mindre enn snittet blant menn i Granvin, og 244.333 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 277.392
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner MARI MÆLAND
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 277.392 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 83.589 kr

5736 GRANVIN

Toppliste for 1978-kullet på 5736 GRANVIN
Navn Inntekt Formue Skatt
TORSTEIN SOLVI 721.105 0 318.745
GUNBJØRG BRANSTVEIT SMEDSVIG 530.158 0 233.824
MARI MÆLAND 277.392 0 83.589
NARVE MØSTER 148.905 0 49.554

Gjennomsnitt for poststedet 5736 GRANVIN

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1978 Etternavn MÆLAND Alder
Inntektssøyle 178.498
Formuesøyle 243.203
Inntektssøyle 252.058
Formuesøyle 444.351
Inntektssøyle 403.775
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 435.005
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 265.667
Formuesøyle 125.858
Inntektssøyle 247.966
Formuesøyle 111.704
Inntekt Formue
Inntektssøyle 146.547
over 80
Formuesøyle 578.054
Inntektssøyle 174.047
70 - 79
Formuesøyle 681.570
Inntektssøyle 236.467
60 - 69
Formuesøyle 563.308
Inntektssøyle 273.279
50 - 59
Formuesøyle 381.886
Inntektssøyle 271.740
40 - 49
Formuesøyle 212.868
Inntektssøyle 256.813
30 - 39
Formuesøyle 99.888
Inntektssøyle 147.531
20 - 29
Formuesøyle 48.142
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 16

Granvin kommune

Toppliste for 1978-kullet i Granvin kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
TORSTEIN SOLVI 721.105 0 318.745
GUNBJØRG BRANSTVEIT SMEDSVIG 530.158 0 233.824
LARS KAARE KJERLAND HANSSEN 445.927 0 11.933
MARI MÆLAND 277.392 0 83.589
CARSTEN BADEN ANDERSEN 0 0 0

Gjennomsnitt for Granvin kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1978 Etternavn MÆLAND Alder
Inntektssøyle 175.011
Formuesøyle 244.333
Inntektssøyle 247.998
Formuesøyle 427.610
Inntektssøyle 403.775
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 389.011
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 312.712
Formuesøyle 167.811
Inntektssøyle 247.966
Formuesøyle 111.704
Inntekt Formue
Inntektssøyle 136.849
over 80
Formuesøyle 545.538
Inntektssøyle 171.676
70 - 79
Formuesøyle 684.207
Inntektssøyle 239.251
60 - 69
Formuesøyle 572.402
Inntektssøyle 275.549
50 - 59
Formuesøyle 369.627
Inntektssøyle 271.137
40 - 49
Formuesøyle 215.923
Inntektssøyle 254.531
30 - 39
Formuesøyle 98.928
Inntektssøyle 149.730
20 - 29
Formuesøyle 47.153
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 15

Hordaland fylke

Toppliste for 1978-kullet i Hordaland
Navn Inntekt Formue Skatt
SJUR SVENNINGSSON MALM 4.817.135 11.395.956 2.396.688
GYLFI EINARSSON 2.803.772 0 1.307.347
TOMMY SKAUGE ANDERSEN 2.254.537 827.092 988.613
ALEXANDER SUNDLI-HÄRDIG 2.006.155 758.683 613.685
BERNT KÅRE EPLAND JOHANNESSEN 1.607.166 478.417 720.306
BJØRN BJELLAND 1.537.471 0 680.552
HENNING TEIGE 1.459.924 2.110.583 580.669
RONNY NEPSTAD 1.445.713 0 656.075
HILDE-JOHANNE FRISLID SOLHEIM 1.415.685 232.407 617.265
INGER KRISTIN ULVESETH 1.410.605 27.937.232 729.289

Gjennomsnitt for Hordaland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1978 Etternavn MÆLAND Alder
Inntektssøyle 191.081
Formuesøyle 286.337
Inntektssøyle 306.757
Formuesøyle 518.236
Inntektssøyle 194.898
Formuesøyle 93.001
Inntektssøyle 276.973
Formuesøyle 79.404
Inntektssøyle 204.951
Formuesøyle 262.806
Inntektssøyle 341.324
Formuesøyle 389.213
Inntekt Formue
Inntektssøyle 157.351
over 80
Formuesøyle 608.663
Inntektssøyle 205.849
70 - 79
Formuesøyle 801.214
Inntektssøyle 298.769
60 - 69
Formuesøyle 781.140
Inntektssøyle 349.198
50 - 59
Formuesøyle 531.349
Inntektssøyle 325.825
40 - 49
Formuesøyle 358.603
Inntektssøyle 253.069
30 - 39
Formuesøyle 160.829
Inntektssøyle 127.078
20 - 29
Formuesøyle 64.026
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 46

Norge

Toppliste for 1978-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
HALIL AHMETAJ 5.986.396 2.796.813 2.312.674
SEVERIN GJERDE 4.931.754 0 1.458.272
SJUR SVENNINGSSON MALM 4.817.135 11.395.956 2.396.688
HEGE HIDLE 4.636.685 392.730 2.151.530
ELLEN BERGENE-ENGEN 4.444.723 7.004.437 1.334.950
JANNE STANGELAND REGE 4.374.343 53.020.631 1.808.728
ANDREAS JANSEN 3.965.831 5.247.124 1.762.896
STEFFEN ANDERS NICOLAYSEN 3.851.199 0 1.941.784
HUU ERICA THIEN KHUONG 3.811.800 853.700 1.082.251
ANDREAS STUBSRUD 3.559.822 0 1.695.537

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1978 Etternavn MÆLAND Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 195.678
Formuesøyle 109.466
Inntektssøyle 258.867
Formuesøyle 106.354
Inntektssøyle 210.334
Formuesøyle 257.498
Inntektssøyle 368.586
Formuesøyle 615.964
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55