LARS OLAV AAMODT

Født 1950 (65 år). Bosatt på 2607 VINGROM i Lillehammer kommune (Oppland).

  • 2.520.874 i inntekt
  • 16.721.584 i formue
  • 945.294 i skatt

LARS OLAV AAMODT tjente 2.299.359 kroner mer enn naboene på 2607 VINGROM, og hadde 16.380.330 kroner mer i formue. Inntekten var 2.250.824 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Lillehammer kommune og 2.332.688 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til LARS OLAV AAMODT er 16.228.200 kroner mer enn snittet blant menn i Lillehammer, og 16.421.820 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 2.520.874
Formuesøyle 16.721.580
Norske menn Norske kvinner LARS OLAV AAMODT
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 2.520.874 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 16.721.580 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 945.294 kr

2607 VINGROM

Toppliste for 1950-kullet på 2607 VINGROM
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS OLAV AAMODT 2.520.874 16.721.584 945.294
CUC THI NGUYEN 449.809 269 162.566
BJØRNER ANDRE GUNDERSEN 373.397 462.733 132.529
ODDMAR KINDLISTUEN 353.700 1.415.724 125.961
LIV JORDHØY 343.575 693.261 120.023
AASE IRENE KNAPSTAD 299.254 212.310 103.526
JAN ARILD HAUGEN 273.071 1.603.921 87.241
EMANUEL MANOLOV 265.968 0 94.390
RAGNHILD JOHNSEN BRUDAL 251.733 505.975 67.698
KARI HAUGEN 212.760 211.731 65.107

Gjennomsnitt for poststedet 2607 VINGROM

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1950 Etternavn AAMODT Alder
Inntektssøyle 177.915
Formuesøyle 203.459
Inntektssøyle 259.802
Formuesøyle 465.249
Inntektssøyle 243.552
Formuesøyle 330.272
Inntektssøyle 490.595
Formuesøyle 2.268.594
Inntektssøyle 139.756
Formuesøyle 185.008
Inntektssøyle 915.815
Formuesøyle 5.872.695
Inntekt Formue
Inntektssøyle 118.263
over 80
Formuesøyle 360.292
Inntektssøyle 168.188
70 - 79
Formuesøyle 829.014
Inntektssøyle 250.853
60 - 69
Formuesøyle 617.768
Inntektssøyle 263.395
50 - 59
Formuesøyle 391.231
Inntektssøyle 273.006
40 - 49
Formuesøyle 309.283
Inntektssøyle 219.894
30 - 39
Formuesøyle 92.020
Inntektssøyle 145.055
20 - 29
Formuesøyle 42.794
Inntektssøyle 0
under 20
Formuesøyle 0

Lillehammer kommune

Toppliste for 1950-kullet i Lillehammer kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS OLAV AAMODT 2.520.874 16.721.584 945.294
ARILD TANDBERG 1.419.508 0 746.537
TORHILD EKRE 1.315.406 881.064 627.595
LARS SANDBERG 1.100.047 0 492.308
HALVOR NYGAARD 905.206 0 389.606
EINAR TVETE 898.012 11.110.202 459.081
TOR SELSTAD 865.720 129.697 361.595
HAAVARD INGVALDSEN 837.146 0 374.475
RAGNVALD SVARSTAD 805.265 28.382.615 635.547
GURMIT SINGH MADAHAR 798.038 12.126.457 367.133

Gjennomsnitt for Lillehammer kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1950 Etternavn AAMODT Alder
Inntektssøyle 188.186
Formuesøyle 299.765
Inntektssøyle 270.050
Formuesøyle 493.384
Inntektssøyle 252.391
Formuesøyle 405.574
Inntektssøyle 340.518
Formuesøyle 1.062.846
Inntektssøyle 171.509
Formuesøyle 104.181
Inntektssøyle 462.848
Formuesøyle 1.918.273
Inntekt Formue
Inntektssøyle 162.965
over 80
Formuesøyle 659.498
Inntektssøyle 210.576
70 - 79
Formuesøyle 795.569
Inntektssøyle 277.949
60 - 69
Formuesøyle 738.265
Inntektssøyle 312.775
50 - 59
Formuesøyle 451.766
Inntektssøyle 292.557
40 - 49
Formuesøyle 301.433
Inntektssøyle 233.709
30 - 39
Formuesøyle 105.984
Inntektssøyle 95.294
20 - 29
Formuesøyle 43.985
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 71

Oppland fylke

Toppliste for 1950-kullet i Oppland
Navn Inntekt Formue Skatt
TERJE ERIKSEN 4.335.647 4.549.187 1.397.441
ARE LØKEN 3.728.394 4.717.601 1.599.112
ODDVAR BORGE 3.392.825 129.531 1.631.227
LARS OLAV AAMODT 2.520.874 16.721.584 945.294
ROLF LARSEN 2.445.962 14.385.043 934.671
ARNE HYTTNES 1.833.559 344.006 836.243
BJØRN STENERSEN 1.752.634 3.937.695 572.739
ANDREAS HØST 1.647.292 361.262 494.822
INGER MARIE THORVALDSEN 1.600.378 4.941.529 528.465
EIVIND TORBJØRN TØFTUM 1.598.914 12.145.033 694.814

Gjennomsnitt for Oppland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1950 Etternavn AAMODT Alder
Inntektssøyle 170.570
Formuesøyle 257.794
Inntektssøyle 236.495
Formuesøyle 442.130
Inntektssøyle 216.451
Formuesøyle 381.748
Inntektssøyle 299.953
Formuesøyle 717.574
Inntektssøyle 187.726
Formuesøyle 270.557
Inntektssøyle 259.697
Formuesøyle 638.509
Inntekt Formue
Inntektssøyle 141.432
over 80
Formuesøyle 567.848
Inntektssøyle 180.524
70 - 79
Formuesøyle 659.084
Inntektssøyle 236.580
60 - 69
Formuesøyle 628.472
Inntektssøyle 270.391
50 - 59
Formuesøyle 436.221
Inntektssøyle 258.919
40 - 49
Formuesøyle 255.372
Inntektssøyle 208.199
30 - 39
Formuesøyle 107.300
Inntektssøyle 102.903
20 - 29
Formuesøyle 47.640
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 51

Norge

Toppliste for 1950-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
VIDAR ROBSTAD 86.552.078 240.436.728 27.029.499
JAN PETTER COLLIER 25.189.599 369.853.775 11.477.256
OLA GRESSETH 19.785.422 14.584.271 5.679.375
KARI SYNNØVE SØRENSEN 18.183.997 8.417.315 5.205.428
ARVID AAGE SKAAR 13.710.330 25.946.023 4.369.123
ERIK RAMM 13.674.981 11.304.812 4.220.574
ARNE SIGMUND MOWINCKEL ENGESÆTH 12.996.569 0 3.900.491
OLE MARTIN SVOOR 10.268.077 1.370.644 2.876.395
BJØRN TOVSEN 9.452.468 5.999.938 4.056.473
TOM ARMAND FROGNER 9.092.722 17.408.257 2.792.374

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1950 Etternavn AAMODT Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 233.646
Formuesøyle 418.950
Inntektssøyle 381.785
Formuesøyle 860.365
Inntektssøyle 214.825
Formuesøyle 339.902
Inntektssøyle 335.715
Formuesøyle 579.229
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55