KRISTINE VIK TOTLAND

Født 1992 (23 år). Bosatt på 5722 DALEKVAM i Vaksdal kommune (Hordaland).

  • 741 i inntekt
  • 66.622 i formue
  • 0 i skatt

KRISTINE VIK TOTLAND tjente 192.870 kroner mindre enn naboene på 5722 DALEKVAM, og hadde 173.524 kroner mindre i formue. Inntekten var 262.421 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Vaksdal kommune og 161.014 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til KRISTINE VIK TOTLAND er 263.911 kroner mindre enn snittet blant menn i Vaksdal, og 163.921 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 741
Formuesøyle 66.622
Norske menn Norske kvinner KRISTINE VIK TOTLAND
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 741 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 66.622 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 0 kr

5722 DALEKVAM

Toppliste for 1992-kullet på 5722 DALEKVAM
Navn Inntekt Formue Skatt
CHRISTIAN THORSEN TVEITERÅS 61.995 124.530 9.412
FREDRIK STAMNES BJØRNBERG 11.995 26.799 0
ELISABETH LID TRØEN 2.163 49.892 0
MERETHE TVEDT GRENASBERG 1.563 71.599 0
STINE BUKKESTEIN TROHJELL 1.078 22.637 0
KRISTINE VIK TOTLAND 741 66.622 0
EMELIE DAHLE SKJERVEGGEN 416 24.686 0
PIA DAHLE SKJERVEGGEN 397 25.564 0
BENJAMIN SELLEVOLD 358 19.997 0
STIAN VATLE 300 26.192 0

Gjennomsnitt for poststedet 5722 DALEKVAM

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1992 Etternavn TOTLAND Alder
Inntektssøyle 151.840
Formuesøyle 212.946
Inntektssøyle 245.552
Formuesøyle 278.087
Inntektssøyle 678
Formuesøyle 28.793
Inntektssøyle 12.448
Formuesøyle 33.204
Inntektssøyle 741
Formuesøyle 66.622
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 134.573
over 80
Formuesøyle 468.985
Inntektssøyle 167.273
70 - 79
Formuesøyle 482.485
Inntektssøyle 223.436
60 - 69
Formuesøyle 398.117
Inntektssøyle 250.777
50 - 59
Formuesøyle 224.295
Inntektssøyle 266.585
40 - 49
Formuesøyle 161.113
Inntektssøyle 209.926
30 - 39
Formuesøyle 49.295
Inntektssøyle 126.120
20 - 29
Formuesøyle 24.044
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 55

Vaksdal kommune

Toppliste for 1992-kullet i Vaksdal kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
SANDRA NIELSEN SÆLENSMINDE 66.008 237.323 10.915
CHRISTIAN THORSEN TVEITERÅS 61.995 124.530 9.412
MATS GJERMO SCHØNNING 46.948 45.700 7.802
STEFFEN HAMMERSVIK 33.433 49.708 5.016
HANS KRISTIAN LID 24.946 37.643 4.172
ANDRÈ DÆMRING HAGEN 19.232 92.928 0
MORTEN GRENASBERG 18.359 43.654 0
LARS ANDREAS WESLEY SÆTERDAL 16.768 17.066 2.137
MARTIN SØVIK FOSSMARK 14.580 57.983 1.452
FREDRIK STAMNES BJØRNBERG 11.995 26.799 0

Gjennomsnitt for Vaksdal kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1992 Etternavn TOTLAND Alder
Inntektssøyle 161.755
Formuesøyle 230.543
Inntektssøyle 263.162
Formuesøyle 330.533
Inntektssøyle 2.950
Formuesøyle 28.064
Inntektssøyle 9.767
Formuesøyle 30.353
Inntektssøyle 741
Formuesøyle 66.622
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 138.088
over 80
Formuesøyle 471.531
Inntektssøyle 172.213
70 - 79
Formuesøyle 514.335
Inntektssøyle 233.974
60 - 69
Formuesøyle 454.998
Inntektssøyle 301.608
50 - 59
Formuesøyle 337.129
Inntektssøyle 286.846
40 - 49
Formuesøyle 185.106
Inntektssøyle 234.640
30 - 39
Formuesøyle 80.250
Inntektssøyle 127.223
20 - 29
Formuesøyle 33.714
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 39

Hordaland fylke

Toppliste for 1992-kullet i Hordaland
Navn Inntekt Formue Skatt
SIGVALD JOHAN HUFTHAMMER 730.093 16.316.298 371.428
ROHIT RATTAN BHAMRA 537.246 1.192.590 153.387
RAGNHILD SØDERMANN 245.179 2.315.329 85.766
PER MARCUS DAAE JOHANNESSEN 220.178 3.035.120 74.442
DENNIS ALVHEIM ANDREASSEN 210.673 160.747 65.446
EILERT VETLE FØRLAND 205.452 4.974.880 95.657
INGUNN TRÆDAL 161.224 162.296 41.165
JONAS SKAARHAUG 150.117 1.307 47.832
RENE MORAIS SAMDAL 147.889 9.976 46.991
ERLEND EIDE 143.751 291.157 41.507

Gjennomsnitt for Hordaland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1992 Etternavn TOTLAND Alder
Inntektssøyle 191.081
Formuesøyle 286.337
Inntektssøyle 306.757
Formuesøyle 518.236
Inntektssøyle 7.023
Formuesøyle 68.273
Inntektssøyle 7.791
Formuesøyle 49.690
Inntektssøyle 175.683
Formuesøyle 291.343
Inntektssøyle 305.636
Formuesøyle 349.913
Inntekt Formue
Inntektssøyle 157.351
over 80
Formuesøyle 608.663
Inntektssøyle 205.849
70 - 79
Formuesøyle 801.214
Inntektssøyle 298.769
60 - 69
Formuesøyle 781.140
Inntektssøyle 349.198
50 - 59
Formuesøyle 531.349
Inntektssøyle 325.825
40 - 49
Formuesøyle 358.603
Inntektssøyle 253.069
30 - 39
Formuesøyle 160.829
Inntektssøyle 127.078
20 - 29
Formuesøyle 64.026
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 46

Norge

Toppliste for 1992-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
RAGNHILD NAUSTERVIK MYKLEBUST 2.051.496 11.813.026 687.768
MICHAEL HOPLAND HAGA 844.754 1.814.390 239.896
DIDRIK EMIL AUBERT 813.453 11.890.854 337.972
REBEKKA SOFIE AUBERT GILJE 806.225 11.798.868 334.936
SIGVALD JOHAN HUFTHAMMER 730.093 16.316.298 371.428
EMILIE BLIX 589.201 12.204.007 282.626
KIM-ERIK MYGLAND 539.206 48 139.554
ROHIT RATTAN BHAMRA 537.246 1.192.590 153.387
VICTORIA MARGRETHE FLOBERG 504.856 9.695.366 231.415
JØRN HÅVAR VARPE UGGEDAL 484.600 132.008 187.954

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1992 Etternavn TOTLAND Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 7.401
Formuesøyle 78.451
Inntektssøyle 7.205
Formuesøyle 78.086
Inntektssøyle 193.484
Formuesøyle 269.889
Inntektssøyle 319.964
Formuesøyle 418.371
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55