KJETIL LØKEN

Født 1939 (76 år). Bosatt på 0881 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 2.535.742 i inntekt
  • 5.927.775 i formue
  • 802.132 i skatt

KJETIL LØKEN tjente 2.150.320 kroner mer enn naboene på 0881 OSLO, og hadde 4.763.664 kroner mer i formue. Inntekten var 2.212.515 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 2.311.333 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til KJETIL LØKEN er 5.130.535 kroner mer enn snittet blant menn i Oslo, og 5.467.810 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 2.535.742
Formuesøyle 5.927.775
Norske menn Norske kvinner KJETIL LØKEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 2.535.742 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 5.927.775 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 802.132 kr

0881 OSLO

Toppliste for 1939-kullet på 0881 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
KJETIL LØKEN 2.535.742 5.927.775 802.132
HALFDAN BRYN 761.162 1.958.918 251.314
BJØRG HELGA SYNNØVE VESTVIK 623.318 0 208.131
HANS CHRISTIAN THAUGLAND 376.755 599.188 101.854
FINN VAATSVEEN 281.493 1.316.049 79.035
INGER JØRGENSEN 218.389 487.060 53.178
HANS-CHRISTIAN PEDERSEN 154.647 1.329.047 40.675
BERIT JENSEN 143.703 1.058.125 38.867
INGER JANSON 139.098 0 16.644

Gjennomsnitt for poststedet 0881 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn LØKEN Alder
Inntektssøyle 319.220
Formuesøyle 1.064.892
Inntektssøyle 450.595
Formuesøyle 1.288.921
Inntektssøyle 281.127
Formuesøyle 386.296
Inntektssøyle 821.960
Formuesøyle 2.226.196
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 2.535.742
Formuesøyle 5.927.775
Inntekt Formue
Inntektssøyle 171.382
over 80
Formuesøyle 682.949
Inntektssøyle 284.742
70 - 79
Formuesøyle 1.059.203
Inntektssøyle 389.090
60 - 69
Formuesøyle 1.051.415
Inntektssøyle 603.606
50 - 59
Formuesøyle 1.416.963
Inntektssøyle 504.998
40 - 49
Formuesøyle 2.177.993
Inntektssøyle 358.884
30 - 39
Formuesøyle 2.275.065
Inntektssøyle 86.639
20 - 29
Formuesøyle 36.855
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 429

Oslo kommune

Toppliste for 1939-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
CECILIE KATHRINE NUSTAD 6.392.389 37.317.438 2.190.692
JENS GERHARD HEIBERG 4.285.192 17.235.821 1.742.043
TORGRIM JENS CHRISTEN ROLFSEN 4.247.645 2.783.431 1.220.878
GUTTORM BREKKE 3.658.531 15.201.375 1.606.673
KIRSTI LØKEN 3.083.645 3.833.249 1.134.026
JOHAN EILERT STANG LUND 2.958.876 6.502.339 1.239.320
BERNT AABY 2.873.226 146.630.799 2.413.314
HARALD ARNKVÆRN 2.827.533 4.447.452 1.095.041
JAN WILLY HOPLAND 2.755.243 6.970.031 1.200.783
PETER OPSVIK 2.687.904 9.696.064 1.010.422

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn LØKEN Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 219.124
Formuesøyle 786.379
Inntektssøyle 336.313
Formuesøyle 1.306.195
Inntektssøyle 272.405
Formuesøyle 436.332
Inntektssøyle 390.366
Formuesøyle 392.087
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1939-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
CECILIE KATHRINE NUSTAD 6.392.389 37.317.438 2.190.692
JENS GERHARD HEIBERG 4.285.192 17.235.821 1.742.043
TORGRIM JENS CHRISTEN ROLFSEN 4.247.645 2.783.431 1.220.878
GUTTORM BREKKE 3.658.531 15.201.375 1.606.673
KIRSTI LØKEN 3.083.645 3.833.249 1.134.026
JOHAN EILERT STANG LUND 2.958.876 6.502.339 1.239.320
BERNT AABY 2.873.226 146.630.799 2.413.314
HARALD ARNKVÆRN 2.827.533 4.447.452 1.095.041
JAN WILLY HOPLAND 2.755.243 6.970.031 1.200.783
PETER OPSVIK 2.687.904 9.696.064 1.010.422

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn LØKEN Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 219.124
Formuesøyle 786.379
Inntektssøyle 336.313
Formuesøyle 1.306.195
Inntektssøyle 272.405
Formuesøyle 436.332
Inntektssøyle 390.366
Formuesøyle 392.087
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1939-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN WILHELMSEN 19.789.677 489.565.420 10.906.552
ERIK THORNE SALVESEN 8.965.017 12.518.308 3.873.031
OVE EIOLF BRUUN 6.651.980 19.255.753 2.058.888
CECILIE KATHRINE NUSTAD 6.392.389 37.317.438 2.190.692
STEFAN RICHARD ØSTEDAL NEUMAYER 5.428.310 5.152.072 1.579.163
HANS PETER WESTFAL-LARSEN 4.683.020 178.837.634 3.348.523
JOSTEIN EKORNES 4.659.000 51.413.090 1.862.443
ENGEL OLINE GJERMESTAD 4.620.552 2.194.459 1.294.140
JENS GERHARD HEIBERG 4.285.192 17.235.821 1.742.043
TORGRIM JENS CHRISTEN ROLFSEN 4.247.645 2.783.431 1.220.878

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn LØKEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 168.112
Formuesøyle 496.493
Inntektssøyle 263.807
Formuesøyle 1.032.218
Inntektssøyle 207.273
Formuesøyle 333.747
Inntektssøyle 369.158
Formuesøyle 770.679
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55