KARL WILLY NYLÉN

Født 1963 (52 år). Bosatt på 3230 SANDEFJORD i Sandefjord kommune (Vestfold).

  • 389.035 i inntekt
  • 1.921.911 i formue
  • 145.495 i skatt

KARL WILLY NYLÉN tjente 49.018 kroner mer enn naboene på 3230 SANDEFJORD, og hadde 985.899 kroner mer i formue. Inntekten var 102.134 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Sandefjord kommune og 218.209 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til KARL WILLY NYLÉN er 1.376.204 kroner mer enn snittet blant menn i Sandefjord, og 1.605.668 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 389.035
Formuesøyle 1.921.911
Norske menn Norske kvinner KARL WILLY NYLÉN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 389.035 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 1.921.911 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 145.495 kr

3230 SANDEFJORD

Toppliste for 1963-kullet på 3230 SANDEFJORD
Navn Inntekt Formue Skatt
TRYGVE JACOBSEN 1.296.801 0 610.493
DAG ROGER SUNDMYHR 913.289 0 407.765
HEIDI BORGERSEN 609.803 129.804 238.465
LARS ERIK MARSTEIN 594.271 0 240.268
HANS PETTER ENGE 525.324 1.849.807 210.331
ØIVIND JONSTANG 455.148 0 194.001
KARL WILLY NYLÉN 389.035 1.921.911 145.495
KEN HENRY BØIEN 271.051 0 95.724
DESIREE GULLI 186.830 0 56.463
JANNE BRATSBERG KRISTIANSEN 158.165 0 46.629

Gjennomsnitt for poststedet 3230 SANDEFJORD

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn NYLÉN Alder
Inntektssøyle 217.587
Formuesøyle 223.834
Inntektssøyle 444.027
Formuesøyle 1.539.832
Inntektssøyle 398.317
Formuesøyle 64.902
Inntektssøyle 472.169
Formuesøyle 377.172
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 389.035
Formuesøyle 1.921.911
Inntekt Formue
Inntektssøyle 148.902
over 80
Formuesøyle 639.075
Inntektssøyle 202.743
70 - 79
Formuesøyle 679.452
Inntektssøyle 372.057
60 - 69
Formuesøyle 3.220.701
Inntektssøyle 465.516
50 - 59
Formuesøyle 765.061
Inntektssøyle 426.104
40 - 49
Formuesøyle 417.333
Inntektssøyle 323.222
30 - 39
Formuesøyle 218.656
Inntektssøyle 96.934
20 - 29
Formuesøyle 31.040
Inntektssøyle 0
under 20
Formuesøyle 0

Sandefjord kommune

Toppliste for 1963-kullet i Sandefjord kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
PAAL AUSTAD 3.059.294 3.557.036 1.476.603
BJØRN OLE GLEDITSCH 2.339.007 177.062.077 2.728.251
ROAR GANGSØ 2.029.216 0 621.351
JAN VIDAR SKYRUD 1.772.870 398.333 566.039
JENS PETERSEN 1.673.569 0 835.546
TERJE WALTER RØNNING 1.660.273 20.047.623 704.787
JAN HARRY LORENTZEN 1.577.142 474.207 82.211
BROR-LENNART MENTZONI 1.519.293 0 623.738
ØIVIND ASLE MARTINSEN 1.394.515 397.572 448.203
TRYGVE JACOBSEN 1.296.801 0 610.493

Gjennomsnitt for Sandefjord kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn NYLÉN Alder
Inntektssøyle 170.826
Formuesøyle 316.243
Inntektssøyle 286.902
Formuesøyle 545.707
Inntektssøyle 223.197
Formuesøyle 172.517
Inntektssøyle 374.565
Formuesøyle 1.014.352
Inntektssøyle 173.029
Formuesøyle 651.492
Inntektssøyle 269.831
Formuesøyle 432.231
Inntekt Formue
Inntektssøyle 165.253
over 80
Formuesøyle 749.431
Inntektssøyle 198.130
70 - 79
Formuesøyle 758.241
Inntektssøyle 279.660
60 - 69
Formuesøyle 804.635
Inntektssøyle 315.624
50 - 59
Formuesøyle 550.550
Inntektssøyle 289.701
40 - 49
Formuesøyle 339.939
Inntektssøyle 221.841
30 - 39
Formuesøyle 125.936
Inntektssøyle 104.231
20 - 29
Formuesøyle 45.595
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 67

Vestfold fylke

Toppliste for 1963-kullet i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
BJØRNAR OLSEN 23.052.362 40.378.467 11.257.563
THOMAS HOLST 7.842.484 0 2.423.620
KNUT HEINE HAVN 4.869.858 6.953.650 2.381.715
TOM HENRY OLSEN 3.330.676 2.152.351 1.216.704
PAAL AUSTAD 3.059.294 3.557.036 1.476.603
INGE LARS PRØSCH 2.583.934 4.768.889 1.043.690
BJØRN ABRAHAM BACHE 2.514.416 0 188.482
STEIN GUNNAR NILSEN 2.492.726 6.075.141 782.871
HEINE WANG 2.394.988 0 918.188
MORTEN BASTØE 2.381.717 0 1.150.817

Gjennomsnitt for Vestfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn NYLÉN Alder
Inntektssøyle 176.842
Formuesøyle 287.420
Inntektssøyle 279.651
Formuesøyle 476.419
Inntektssøyle 244.749
Formuesøyle 183.581
Inntektssøyle 379.246
Formuesøyle 489.169
Inntektssøyle 224.111
Formuesøyle 488.619
Inntektssøyle 282.717
Formuesøyle 424.548
Inntekt Formue
Inntektssøyle 161.810
over 80
Formuesøyle 677.676
Inntektssøyle 204.969
70 - 79
Formuesøyle 757.002
Inntektssøyle 271.879
60 - 69
Formuesøyle 710.903
Inntektssøyle 311.827
50 - 59
Formuesøyle 499.806
Inntektssøyle 290.385
40 - 49
Formuesøyle 264.428
Inntektssøyle 224.534
30 - 39
Formuesøyle 95.396
Inntektssøyle 104.404
20 - 29
Formuesøyle 48.075
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 45

Norge

Toppliste for 1963-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
BJØRNAR OLSEN 23.052.362 40.378.467 11.257.563
ESBEN ADOLF RIDDERVOLD 21.083.339 503.023.147 11.403.488
ASLE AARBAKKE 17.724.240 13.391.183 5.224.465
TORBJØRN LARSEN 14.403.134 22.246.192 4.543.899
ARNE TJAUM 14.142.696 8.657.710 4.231.703
ESPEN FJOGSTAD 12.841.877 45.391.552 4.135.589
ERLING UELAND 12.553.502 6.770.525 3.707.835
JACOB STOLT-NIELSEN 12.348.320 138.973.350 5.156.553
JON HAUGERVÅG 12.218.074 6.802.081 3.754.385
EIVIND JOHANNES VESTERKJÆR 12.158.882 5.243.958 3.885.708

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn NYLÉN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 264.080
Formuesøyle 236.556
Inntektssøyle 383.792
Formuesøyle 560.462
Inntektssøyle 151.222
Formuesøyle 122.825
Inntektssøyle 258.182
Formuesøyle 181.079
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55