KARI GULBRANDSØY HELLE

Født 1962 (53 år). Bosatt på 0553 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 288.222 i inntekt
  • 0 i formue
  • 98.363 i skatt

KARI GULBRANDSØY HELLE tjente 28.958 kroner mer enn naboene på 0553 OSLO, og hadde 126.822 kroner mindre i formue. Inntekten var 35.005 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 63.813 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til KARI GULBRANDSØY HELLE er 797.240 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 459.966 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 288.222
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner KARI GULBRANDSØY HELLE
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 288.222 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 98.363 kr

0553 OSLO

Toppliste for 1962-kullet på 0553 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
HARALD TAFJORD 790.322 0 332.054
BENTE RIISE 487.764 98.074 187.378
GUNNAR WALTHER RIEMER 468.045 0 184.733
HELGE KALNES 467.563 0 177.543
BENTE IRENE LYSENG 460.805 54.859 174.438
INGER LIV SVENDSGÅRD 444.195 0 169.480
HELGA HOVDE 394.592 0 156.886
KAI JOHNSEN 388.608 0 156.619
THOR ANSGAR MOI 356.165 0 123.432
KARI GULBRANDSØY HELLE 288.222 0 98.363

Gjennomsnitt for poststedet 0553 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn HELLE Alder
Inntektssøyle 227.229
Formuesøyle 79.226
Inntektssøyle 293.974
Formuesøyle 175.053
Inntektssøyle 194.130
Formuesøyle 23.269
Inntektssøyle 329.172
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 271.072
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 119.336
over 80
Formuesøyle 404.664
Inntektssøyle 246.112
70 - 79
Formuesøyle 461.540
Inntektssøyle 290.967
60 - 69
Formuesøyle 401.951
Inntektssøyle 305.763
50 - 59
Formuesøyle 219.211
Inntektssøyle 340.482
40 - 49
Formuesøyle 125.642
Inntektssøyle 306.776
30 - 39
Formuesøyle 132.010
Inntektssøyle 160.482
20 - 29
Formuesøyle 95.976
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 884

Oslo kommune

Toppliste for 1962-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
PETTER ANKER STORDALEN 58.658.443 105.926.285 17.583.587
TARJEI THORKILDSEN 18.167.475 9.929.246 5.320.780
AUGUST FREDRIK GUSTAF CAPPELEN 18.088.935 49.823.560 8.486.051
GEIR STORMORKEN 15.500.515 20.225.369 4.881.225
NILS HARALD THOMMESSEN 10.421.461 0 3.162.019
HELGE LUND 10.269.428 7.554.866 4.900.537
EIVIND GJEMDAL 10.053.048 8.207.370 4.876.571
HENRIK AUGUST CHRISTENSEN 9.860.995 10.461.537 3.289.762
HARALD SIGMUND STRØMME 8.065.893 0 2.625.907
ANDERS WILHELM FÆRDEN 7.545.304 8.380.884 2.306.065

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn HELLE Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 304.964
Formuesøyle 645.077
Inntektssøyle 449.785
Formuesøyle 1.198.651
Inntektssøyle 232.939
Formuesøyle 203.337
Inntektssøyle 395.354
Formuesøyle 440.477
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1962-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
PETTER ANKER STORDALEN 58.658.443 105.926.285 17.583.587
TARJEI THORKILDSEN 18.167.475 9.929.246 5.320.780
AUGUST FREDRIK GUSTAF CAPPELEN 18.088.935 49.823.560 8.486.051
GEIR STORMORKEN 15.500.515 20.225.369 4.881.225
NILS HARALD THOMMESSEN 10.421.461 0 3.162.019
HELGE LUND 10.269.428 7.554.866 4.900.537
EIVIND GJEMDAL 10.053.048 8.207.370 4.876.571
HENRIK AUGUST CHRISTENSEN 9.860.995 10.461.537 3.289.762
HARALD SIGMUND STRØMME 8.065.893 0 2.625.907
ANDERS WILHELM FÆRDEN 7.545.304 8.380.884 2.306.065

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn HELLE Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 304.964
Formuesøyle 645.077
Inntektssøyle 449.785
Formuesøyle 1.198.651
Inntektssøyle 232.939
Formuesøyle 203.337
Inntektssøyle 395.354
Formuesøyle 440.477
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1962-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
PETTER ANKER STORDALEN 58.658.443 105.926.285 17.583.587
MADS IVERSEN 33.974.369 61.310.752 10.296.340
TARJEI THORKILDSEN 18.167.475 9.929.246 5.320.780
AUGUST FREDRIK GUSTAF CAPPELEN 18.088.935 49.823.560 8.486.051
EIRIK DANIEL HANSEN 15.668.576 44.544.481 5.014.720
GEIR STORMORKEN 15.500.515 20.225.369 4.881.225
TOM FEDOG 14.015.485 82.683.261 5.010.899
PER OLAV BJERKLI 13.566.878 32.439.388 4.213.695
ROGER BARLIE 12.634.216 22.434.292 3.831.897
PÅL LIEUNGH 11.157.144 2.840.636 3.445.326

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn HELLE Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 262.420
Formuesøyle 270.273
Inntektssøyle 386.964
Formuesøyle 574.255
Inntektssøyle 198.306
Formuesøyle 300.640
Inntektssøyle 324.951
Formuesøyle 479.551
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55