TONE ERIKSEN WAGNER

Født 1977 (38 år). Bosatt på 4632 KRISTIANSAND S i Kristiansand kommune (Vest-Agder).

  • 202.551 i inntekt
  • 0 i formue
  • 68.413 i skatt

TONE ERIKSEN WAGNER tjente 46.345 kroner mindre enn naboene på 4632 KRISTIANSAND S, og hadde 1.233.505 kroner mindre i formue. Inntekten var 100.917 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Kristiansand kommune og 16.650 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til TONE ERIKSEN WAGNER er 566.400 kroner mindre enn snittet blant menn i Kristiansand, og 449.663 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 202.551
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner TONE ERIKSEN WAGNER
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 202.551 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 68.413 kr

4632 KRISTIANSAND S

Toppliste for 1977-kullet på 4632 KRISTIANSAND S
Navn Inntekt Formue Skatt
CAMILLA BERG-UTBY 777.440 0 337.211
MONICA HAUGEDAL 764.034 0 341.172
STIG MEBERG 644.780 0 260.415
STEIN ERIK ANDERSEN 600.960 0 239.474
TERJE BERG-UTBY 573.592 0 229.626
SIREN WILHELMSEN 541.687 0 217.619
THOMAS BJØRGEN 528.992 0 205.512
MERETE WILLUMSEN HAUGÅ 471.064 0 172.885
FRED ARNE WERGELAND 451.967 736.779 176.010
NILS CHRISTIAN WEEN-VELKEN 436.552 0 165.456

Gjennomsnitt for poststedet 4632 KRISTIANSAND S

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1977 Etternavn WAGNER Alder
Inntektssøyle 199.642
Formuesøyle 204.231
Inntektssøyle 301.830
Formuesøyle 2.254.072
Inntektssøyle 314.029
Formuesøyle 41.511
Inntektssøyle 316.076
Formuesøyle 71.128
Inntektssøyle 202.551
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 162.804
over 80
Formuesøyle 602.917
Inntektssøyle 204.644
70 - 79
Formuesøyle 624.574
Inntektssøyle 297.188
60 - 69
Formuesøyle 505.122
Inntektssøyle 329.931
50 - 59
Formuesøyle 276.736
Inntektssøyle 342.682
40 - 49
Formuesøyle 5.319.775
Inntektssøyle 261.954
30 - 39
Formuesøyle 126.528
Inntektssøyle 116.788
20 - 29
Formuesøyle 57.801
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 77

Kristiansand kommune

Toppliste for 1977-kullet i Kristiansand kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
CHRISTIAN WALDE 3.198.197 5.333.654 1.035.631
ATLE ROAR HÅLAND 2.941.622 1.227.238 102.766
CATHRINE LEIRE LOSSIUS 1.800.625 4.707.993 550.819
BERNT NIKOLAI HULSKER 1.522.020 0 690.628
INGER JOHANNE CHRISTIANSEN 1.322.837 0 613.087
PREBEN FISCHER HANSEN 1.243.968 219.214 391.614
ATLE SKARPODDE SALVESEN 1.176.352 0 432.493
KAY ARNE NEDREJORD 1.085.137 0 477.586
TOR EVEN KRISTENSEN 1.029.144 0 453.884
DAMIR AVDOVIC 1.026.452 0 462.822

Gjennomsnitt for Kristiansand kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1977 Etternavn WAGNER Alder
Inntektssøyle 185.901
Formuesøyle 449.663
Inntektssøyle 303.468
Formuesøyle 566.400
Inntektssøyle 209.953
Formuesøyle 77.940
Inntektssøyle 280.647
Formuesøyle 118.427
Inntektssøyle 202.551
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 916.547
Formuesøyle 603.015
Inntekt Formue
Inntektssøyle 167.876
over 80
Formuesøyle 718.645
Inntektssøyle 211.293
70 - 79
Formuesøyle 1.296.727
Inntektssøyle 299.683
60 - 69
Formuesøyle 869.553
Inntektssøyle 335.785
50 - 59
Formuesøyle 563.790
Inntektssøyle 319.301
40 - 49
Formuesøyle 570.390
Inntektssøyle 249.198
30 - 39
Formuesøyle 165.835
Inntektssøyle 121.633
20 - 29
Formuesøyle 59.648
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 51

Vest-Agder fylke

Toppliste for 1977-kullet i Vest-Agder
Navn Inntekt Formue Skatt
CHRISTIAN WALDE 3.198.197 5.333.654 1.035.631
ATLE ROAR HÅLAND 2.941.622 1.227.238 102.766
CATHRINE LEIRE LOSSIUS 1.800.625 4.707.993 550.819
JAN RUNE BERÅS 1.727.922 0 641.479
BERNT NIKOLAI HULSKER 1.522.020 0 690.628
INGER JOHANNE CHRISTIANSEN 1.322.837 0 613.087
PREBEN FISCHER HANSEN 1.243.968 219.214 391.614
ATLE SKARPODDE SALVESEN 1.176.352 0 432.493
KAY ARNE NEDREJORD 1.085.137 0 477.586
TOR EVEN KRISTENSEN 1.029.144 0 453.884

Gjennomsnitt for Vest-Agder fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1977 Etternavn WAGNER Alder
Inntektssøyle 173.613
Formuesøyle 344.598
Inntektssøyle 290.739
Formuesøyle 503.291
Inntektssøyle 187.497
Formuesøyle 74.384
Inntektssøyle 274.002
Formuesøyle 96.230
Inntektssøyle 245.088
Formuesøyle 14.352
Inntektssøyle 916.547
Formuesøyle 603.015
Inntekt Formue
Inntektssøyle 152.341
over 80
Formuesøyle 661.770
Inntektssøyle 193.502
70 - 79
Formuesøyle 967.216
Inntektssøyle 272.033
60 - 69
Formuesøyle 745.986
Inntektssøyle 314.853
50 - 59
Formuesøyle 525.442
Inntektssøyle 303.180
40 - 49
Formuesøyle 424.905
Inntektssøyle 240.526
30 - 39
Formuesøyle 133.506
Inntektssøyle 128.097
20 - 29
Formuesøyle 54.672
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 41

Norge

Toppliste for 1977-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ARILD MYRLAND 7.632.673 334.225 3.708.838
STIG ANDRÉ SKJÆRGÅRD 7.194.566 0 2.620.058
JAN-THOMAS ANDERSON 6.904.363 133.296.396 3.617.891
JON ERLEND ARNESEN 5.312.226 1.947.256 2.291.596
MARTIN ANDRESEN 5.229.783 22.487.114 2.768.989
THORSTEIN HELSTAD 4.413.749 0 83.809
LIV RAGNHILD BREIVIK 3.851.232 5.648.910 1.148.449
ARNE SÆLE 3.727.067 0 1.723.019
BØRGE ROGSTAD 3.544.754 0 1.650.722
CHRISTIAN FREDRIK LØKEN 3.449.776 462.691 17.542

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1977 Etternavn WAGNER Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 201.990
Formuesøyle 117.633
Inntektssøyle 271.007
Formuesøyle 171.788
Inntektssøyle 161.490
Formuesøyle 135.599
Inntektssøyle 219.810
Formuesøyle 165.303
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55