JAN MAGNE TORGERSEN

Født 1958 (57 år). Bosatt på 4016 STAVANGER i Stavanger kommune (Rogaland).

  • 426.240 i inntekt
  • 0 i formue
  • 167.775 i skatt

JAN MAGNE TORGERSEN tjente 166.473 kroner mer enn naboene på 4016 STAVANGER, og hadde 281.205 kroner mindre i formue. Inntekten var 29.296 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Stavanger kommune og 199.542 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til JAN MAGNE TORGERSEN er 604.478 kroner mindre enn snittet blant menn i Stavanger, og 353.540 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 426.240
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner JAN MAGNE TORGERSEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 426.240 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 167.775 kr

4016 STAVANGER

Toppliste for 1958-kullet på 4016 STAVANGER
Navn Inntekt Formue Skatt
IVAR HALVORSEN 1.509.494 116.817 717.376
KOLBJØRN SKJÆVELAND 1.427.415 0 656.521
STEINAR FALNES 1.326.556 4.167.547 484.596
AUDUN SCHMIDT 1.094.993 0 473.113
JAN PETTER ULRICHSEN 1.063.089 5.766.575 465.662
DAG HELLIKSEN 705.074 1.493.199 287.580
ALF INGE ELTERVAAG 630.724 0 252.950
BENTE ARNTZEN 511.370 0 202.838
REYNALDO DE MESA BUENAVENTURA 437.604 0 155.818
JAN MAGNE TORGERSEN 426.240 0 167.775

Gjennomsnitt for poststedet 4016 STAVANGER

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn TORGERSEN Alder
Inntektssøyle 208.832
Formuesøyle 210.808
Inntektssøyle 311.286
Formuesøyle 375.948
Inntektssøyle 215.604
Formuesøyle 85.592
Inntektssøyle 563.730
Formuesøyle 596.518
Inntektssøyle 302.502
Formuesøyle 239.123
Inntektssøyle 370.183
Formuesøyle 282.790
Inntekt Formue
Inntektssøyle 171.814
over 80
Formuesøyle 665.864
Inntektssøyle 200.864
70 - 79
Formuesøyle 667.042
Inntektssøyle 270.787
60 - 69
Formuesøyle 506.705
Inntektssøyle 351.343
50 - 59
Formuesøyle 542.666
Inntektssøyle 330.939
40 - 49
Formuesøyle 141.343
Inntektssøyle 303.872
30 - 39
Formuesøyle 95.618
Inntektssøyle 164.672
20 - 29
Formuesøyle 71.411
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 29

Stavanger kommune

Toppliste for 1958-kullet i Stavanger kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
LEIF BJØRN SIVERTSEN 4.308.679 4.487.707 1.303.069
LEONARDO STEFANI 4.287.459 64.883 1.650.811
SVEN REVHEIM 4.062.805 80.808.877 2.700.785
LEIF TERJE TVEDT 3.967.108 37.134.196 1.696.503
MARCO FALERI 3.717.824 177 1.427.754
CHRISTIAN WILLE KAISEN 3.349.366 4.231.061 1.098.685
OLE-JOHAN LYDERSEN 3.338.041 835.548 269.455
RUNE HAUGEN HANSEN 3.059.280 0 449.785
DAG HALVARD OMRE 3.050.260 0 1.419.254
BIRTE NOER BORREVIK 3.040.613 0 1.349.777

Gjennomsnitt for Stavanger kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn TORGERSEN Alder
Inntektssøyle 226.698
Formuesøyle 353.540
Inntektssøyle 396.944
Formuesøyle 604.478
Inntektssøyle 301.940
Formuesøyle 301.502
Inntektssøyle 556.331
Formuesøyle 702.112
Inntektssøyle 214.252
Formuesøyle 340.505
Inntektssøyle 310.995
Formuesøyle 310.911
Inntekt Formue
Inntektssøyle 172.258
over 80
Formuesøyle 768.214
Inntektssøyle 231.599
70 - 79
Formuesøyle 865.938
Inntektssøyle 370.694
60 - 69
Formuesøyle 984.941
Inntektssøyle 456.351
50 - 59
Formuesøyle 758.431
Inntektssøyle 431.455
40 - 49
Formuesøyle 472.283
Inntektssøyle 315.471
30 - 39
Formuesøyle 194.482
Inntektssøyle 141.268
20 - 29
Formuesøyle 120.565
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 49

Rogaland fylke

Toppliste for 1958-kullet i Rogaland
Navn Inntekt Formue Skatt
KARLUF HAGEN 13.959.423 52.484.180 4.691.462
BØRGE RICHARD KOLSTAD 9.269.934 20.277.285 2.823.873
BRYNJULF ØIE 5.019.357 2.993.693 1.466.233
JOHN EGIL DITLEFSEN 4.775.975 12.222.155 1.543.497
LEIF BJØRN SIVERTSEN 4.308.679 4.487.707 1.303.069
LEONARDO STEFANI 4.287.459 64.883 1.650.811
RICHARD IAN GRAVES 4.103.859 599.305 1.567.046
SVEN REVHEIM 4.062.805 80.808.877 2.700.785
ROLF GUNNAR ROVERUD 3.971.620 811.009 1.837.994
LEIF TERJE TVEDT 3.967.108 37.134.196 1.696.503

Gjennomsnitt for Rogaland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn TORGERSEN Alder
Inntektssøyle 199.236
Formuesøyle 283.072
Inntektssøyle 345.027
Formuesøyle 522.703
Inntektssøyle 266.668
Formuesøyle 295.469
Inntektssøyle 501.205
Formuesøyle 635.154
Inntektssøyle 203.268
Formuesøyle 249.403
Inntektssøyle 314.741
Formuesøyle 322.488
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159.172
over 80
Formuesøyle 716.977
Inntektssøyle 210.943
70 - 79
Formuesøyle 810.595
Inntektssøyle 319.346
60 - 69
Formuesøyle 854.144
Inntektssøyle 386.334
50 - 59
Formuesøyle 599.648
Inntektssøyle 363.882
40 - 49
Formuesøyle 338.305
Inntektssøyle 278.186
30 - 39
Formuesøyle 146.982
Inntektssøyle 141.542
20 - 29
Formuesøyle 82.241
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 32

Norge

Toppliste for 1958-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
OLE RASMUS MØGSTER 35.660.682 14.650.306 10.427.263
HELGE OLAV BUGGE 22.081.671 57.124.165 7.074.406
GEIR HÅKON MIKALSEN 21.675.970 45.255.715 6.832.900
BJØRN GABRIEL REED 21.080.426 18.763.060 6.432.966
RUNE SVOREN 21.057.253 10.288.198 6.262.380
TROND FRISVOLD 17.944.582 39.438.968 5.471.805
SIMEN VIER SIMENSEN 17.883.087 190.148.004 8.499.744
TORE GISMERVIK 15.665.178 72.609.691 5.223.736
HANS OLAV HEMNES 13.962.156 3.305.344 4.257.366
KARLUF HAGEN 13.959.423 52.484.180 4.691.462

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn TORGERSEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 260.327
Formuesøyle 325.329
Inntektssøyle 399.114
Formuesøyle 891.050
Inntektssøyle 195.068
Formuesøyle 262.769
Inntektssøyle 315.127
Formuesøyle 507.599
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55