JAN CHRISTIAN BERGER

Født 1972 (43 år). Bosatt på 3400 LIER i Lier kommune (Buskerud).

  • 2.344.727 i inntekt
  • 0 i formue
  • 655.252 i skatt

JAN CHRISTIAN BERGER tjente 2.088.731 kroner mer enn naboene på 3400 LIER, og hadde 434.332 kroner mindre i formue. Inntekten var 2.040.435 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Lier kommune og 2.140.341 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til JAN CHRISTIAN BERGER er 524.157 kroner mindre enn snittet blant menn i Lier, og 316.784 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 2.344.727
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner JAN CHRISTIAN BERGER
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 2.344.727 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 655.252 kr

3400 LIER

Toppliste for 1972-kullet på 3400 LIER
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN CHRISTIAN BERGER 2.344.727 0 655.252
GJERMUND ASK 1.705.572 1.734.351 560.768
INGER MARIE BODIN ÅKVÅG 1.085.538 0 384.948
PER ARVE STOKKE 995.152 0 424.182
LARS ERIK KIRKENG 870.118 147.778 375.811
GLENN SOLBERG 852.855 0 353.162
CARL HENRIK AABY 851.394 306.054 318.795
TOMMAS LYGRELL 772.785 0 325.072
HEGE MARIE DALSVEEN 760.588 0 313.302
MAGNE DAMMYR 736.857 0 327.997

Gjennomsnitt for poststedet 3400 LIER

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1972 Etternavn BERGER Alder
Inntektssøyle 205.887
Formuesøyle 348.861
Inntektssøyle 309.046
Formuesøyle 538.186
Inntektssøyle 207.661
Formuesøyle 45.371
Inntektssøyle 318.750
Formuesøyle 79.937
Inntektssøyle 664.053
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 2.344.727
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 170.533
over 80
Formuesøyle 632.142
Inntektssøyle 234.125
70 - 79
Formuesøyle 1.271.246
Inntektssøyle 318.698
60 - 69
Formuesøyle 842.340
Inntektssøyle 340.683
50 - 59
Formuesøyle 485.334
Inntektssøyle 342.732
40 - 49
Formuesøyle 318.113
Inntektssøyle 242.862
30 - 39
Formuesøyle 127.157
Inntektssøyle 97.409
20 - 29
Formuesøyle 35.580
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 100

Lier kommune

Toppliste for 1972-kullet i Lier kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
FREDRIK MARQUARD RØTTER 3.822.154 3.911.272 1.218.629
THOMAS SAKARI PETTERSEN 3.317.529 1.912.888 1.010.811
JAN CHRISTIAN BERGER 2.344.727 0 655.252
ANDERS HØRTHE 1.844.049 5.319.362 814.155
ROAR HENNUM 1.842.768 2.007.487 567.197
GJERMUND ASK 1.705.572 1.734.351 560.768
DAVID ZAMORA VILLALOBOS 1.381.937 0 616.058
SJUR TEKSLE NØLAND 1.112.217 0 504.253
INGER MARIE BODIN ÅKVÅG 1.085.538 0 384.948
PER ARVE STOKKE 995.152 0 424.182

Gjennomsnitt for Lier kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1972 Etternavn BERGER Alder
Inntektssøyle 204.386
Formuesøyle 316.784
Inntektssøyle 304.292
Formuesøyle 524.157
Inntektssøyle 222.400
Formuesøyle 84.382
Inntektssøyle 375.837
Formuesøyle 155.665
Inntektssøyle 288.866
Formuesøyle 26.392
Inntektssøyle 899.736
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 160.415
over 80
Formuesøyle 565.296
Inntektssøyle 223.736
70 - 79
Formuesøyle 1.025.219
Inntektssøyle 324.346
60 - 69
Formuesøyle 940.900
Inntektssøyle 353.771
50 - 59
Formuesøyle 504.464
Inntektssøyle 330.791
40 - 49
Formuesøyle 262.247
Inntektssøyle 239.759
30 - 39
Formuesøyle 143.964
Inntektssøyle 93.123
20 - 29
Formuesøyle 42.414
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 71

Buskerud fylke

Toppliste for 1972-kullet i Buskerud
Navn Inntekt Formue Skatt
ESPEN BREDE BANG 4.202.362 18.805.364 1.498.179
FREDRIK MARQUARD RØTTER 3.822.154 3.911.272 1.218.629
REMI ANDRÉ LURUD 3.637.286 0 1.205.876
THOMAS SAKARI PETTERSEN 3.317.529 1.912.888 1.010.811
SIGURD HOLTER TORP 3.263.454 0 1.198.682
ERIK BJØRNSTAD 2.565.913 0 759.391
SVEIN TORE MOE 2.368.557 5.513.571 873.440
JAN CHRISTIAN BERGER 2.344.727 0 655.252
MAGNAR PETTERSEN SØRENGEN 2.161.492 3.275.515 728.195
TOR EGIL NIKKERUD 2.027.492 2.820.574 890.539

Gjennomsnitt for Buskerud fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1972 Etternavn BERGER Alder
Inntektssøyle 186.843
Formuesøyle 284.924
Inntektssøyle 289.298
Formuesøyle 555.329
Inntektssøyle 217.012
Formuesøyle 108.879
Inntektssøyle 335.568
Formuesøyle 247.641
Inntektssøyle 192.372
Formuesøyle 313.294
Inntektssøyle 325.599
Formuesøyle 700.098
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.444
over 80
Formuesøyle 996.407
Inntektssøyle 204.836
70 - 79
Formuesøyle 758.039
Inntektssøyle 276.852
60 - 69
Formuesøyle 759.955
Inntektssøyle 317.948
50 - 59
Formuesøyle 485.198
Inntektssøyle 308.945
40 - 49
Formuesøyle 295.004
Inntektssøyle 240.716
30 - 39
Formuesøyle 136.919
Inntektssøyle 112.560
20 - 29
Formuesøyle 72.703
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 60

Norge

Toppliste for 1972-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN HARALD RUUD 60.583.677 6.620.773 17.035.575
TROND HORNELAND 15.740.799 37.438.255 5.189.075
PÅL ERIK SJÅTIL 13.478.048 3.975.569 4.623.831
FRANK MAAØ 9.668.851 8.303.541 4.597.562
DAGFINN LYNGBØ 7.894.301 8.534.475 2.474.213
BETTINA BANOUN 7.146.920 0 2.342.219
TROND KLETHAGEN JOHANNESSEN 7.090.789 4.416.772 3.421.109
KARL JOHAN KOPREITAN 7.074.317 15.972.736 2.183.926
THOMAS KOLBERG 6.836.984 293.190.918 5.256.077
BØRGE SKJERVEN NYGÅRDSHAUG 6.824.554 0 2.051.238

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1972 Etternavn BERGER Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 228.870
Formuesøyle 135.691
Inntektssøyle 330.234
Formuesøyle 203.003
Inntektssøyle 204.172
Formuesøyle 358.920
Inntektssøyle 316.612
Formuesøyle 588.568
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55