IRENE KJØK

Født 1958 (57 år). Bosatt på 2682 LALM i Vågå kommune (Oppland).

  • 253.614 i inntekt
  • 0 i formue
  • 85.783 i skatt

IRENE KJØK tjente 72.486 kroner mer enn naboene på 2682 LALM, og hadde 290.577 kroner mindre i formue. Inntekten var 38.514 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Vågå kommune og 99.892 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til IRENE KJØK er 452.950 kroner mindre enn snittet blant menn i Vågå, og 247.001 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 253.614
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner IRENE KJØK
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 253.614 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 85.783 kr

2682 LALM

Toppliste for 1958-kullet på 2682 LALM
Navn Inntekt Formue Skatt
OVE JAN HUNDSNES 730.509 0 312.717
JOSTEIN OLAV THO 408.952 294.354 146.783
IVAR LORENTZEN 325.116 0 111.961
JONNY SANDUM 292.134 0 100.501
IRENE KJØK 253.614 0 85.783
ASTRID MARIE SVEEN LØKKEN 252.369 0 83.132
UNNI SANDUM 250.652 0 84.616
AUD LIE 210.898 180.407 69.915
ARJEN KUIPER 117.630 0 40.118
KIRSTEN MARGRETE KLEIVEN 113.473 0 31.545

Gjennomsnitt for poststedet 2682 LALM

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn KJØK Alder
Inntektssøyle 160.941
Formuesøyle 241.325
Inntektssøyle 199.862
Formuesøyle 335.785
Inntektssøyle 192.086
Formuesøyle 30.068
Inntektssøyle 372.246
Formuesøyle 58.871
Inntektssøyle 253.614
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 130.932
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142.539
over 80
Formuesøyle 534.597
Inntektssøyle 140.105
70 - 79
Formuesøyle 480.387
Inntektssøyle 184.639
60 - 69
Formuesøyle 591.866
Inntektssøyle 247.254
50 - 59
Formuesøyle 270.899
Inntektssøyle 228.353
40 - 49
Formuesøyle 174.413
Inntektssøyle 192.505
30 - 39
Formuesøyle 166.464
Inntektssøyle 114.485
20 - 29
Formuesøyle 35.566
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 45

Vågå kommune

Toppliste for 1958-kullet i Vågå kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
HANS IVAR KOLDEN 889.548 619.730 370.816
OVE JAN HUNDSNES 730.509 0 312.717
JOSTEIN OLAV THO 408.952 294.354 146.783
EGIL ARILD BARHAUGEN 343.154 0 128.219
LIV JORUNN JOHANSEN 302.993 0 112.725
JONNY SANDUM 292.134 0 100.501
STEINAR KVEEN 287.474 296.641 98.023
EDEL STRØMSTAD 287.207 34.494 97.680
TONE BRUN 277.840 498.361 93.807
KRISTOFFER HOLØ 269.675 1.000.856 95.643

Gjennomsnitt for Vågå kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn KJØK Alder
Inntektssøyle 153.723
Formuesøyle 247.001
Inntektssøyle 215.100
Formuesøyle 452.950
Inntektssøyle 182.043
Formuesøyle 121.641
Inntektssøyle 256.143
Formuesøyle 350.404
Inntektssøyle 253.614
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 130.932
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 132.694
over 80
Formuesøyle 563.162
Inntektssøyle 159.075
70 - 79
Formuesøyle 567.739
Inntektssøyle 205.482
60 - 69
Formuesøyle 567.180
Inntektssøyle 232.013
50 - 59
Formuesøyle 410.367
Inntektssøyle 240.277
40 - 49
Formuesøyle 243.121
Inntektssøyle 203.423
30 - 39
Formuesøyle 149.551
Inntektssøyle 113.482
20 - 29
Formuesøyle 50.165
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 84

Oppland fylke

Toppliste for 1958-kullet i Oppland
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHAN CHRISTIAN GREVSTAD 10.341.152 0 3.056.149
PÅL BERNT VORKINN 3.465.181 10.862.729 1.192.354
HARALD GULDAHL 2.467.219 1.293.307 1.138.382
PETTER EVENSEN 2.296.420 20.269.346 915.660
STEFAN NILS JOHAN LØVSLETTEN 2.191.856 48.583 1.065.443
KETIL INGVAR HANSEN 2.177.115 0 626.846
TROND BØRRESEN 2.174.194 1.555.178 856.482
EINAR TAASEN 1.998.607 3.742.571 955.764
JØRN PRESTKVERN 1.550.219 358.086 696.004
OVE FLÆKØY 1.549.464 5.833.036 732.159

Gjennomsnitt for Oppland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn KJØK Alder
Inntektssøyle 170.570
Formuesøyle 257.794
Inntektssøyle 236.495
Formuesøyle 442.130
Inntektssøyle 230.301
Formuesøyle 266.537
Inntektssøyle 322.896
Formuesøyle 520.303
Inntektssøyle 172.248
Formuesøyle 71.999
Inntektssøyle 141.150
Formuesøyle 425.757
Inntekt Formue
Inntektssøyle 141.432
over 80
Formuesøyle 567.848
Inntektssøyle 180.524
70 - 79
Formuesøyle 659.084
Inntektssøyle 236.580
60 - 69
Formuesøyle 628.472
Inntektssøyle 270.391
50 - 59
Formuesøyle 436.221
Inntektssøyle 258.919
40 - 49
Formuesøyle 255.372
Inntektssøyle 208.199
30 - 39
Formuesøyle 107.300
Inntektssøyle 102.903
20 - 29
Formuesøyle 47.640
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 51

Norge

Toppliste for 1958-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
OLE RASMUS MØGSTER 35.660.682 14.650.306 10.427.263
HELGE OLAV BUGGE 22.081.671 57.124.165 7.074.406
GEIR HÅKON MIKALSEN 21.675.970 45.255.715 6.832.900
BJØRN GABRIEL REED 21.080.426 18.763.060 6.432.966
RUNE SVOREN 21.057.253 10.288.198 6.262.380
TROND FRISVOLD 17.944.582 39.438.968 5.471.805
SIMEN VIER SIMENSEN 17.883.087 190.148.004 8.499.744
TORE GISMERVIK 15.665.178 72.609.691 5.223.736
HANS OLAV HEMNES 13.962.156 3.305.344 4.257.366
KARLUF HAGEN 13.959.423 52.484.180 4.691.462

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn KJØK Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 260.327
Formuesøyle 325.329
Inntektssøyle 399.114
Formuesøyle 891.050
Inntektssøyle 193.465
Formuesøyle 299.564
Inntektssøyle 239.831
Formuesøyle 781.249
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55