INGER JOHANNE DANIELSEN

Født 1939 (76 år). Bosatt på 3135 TORØD i Nøtterøy kommune (Vestfold).

  • 342.736 i inntekt
  • 2.084.158 i formue
  • 109.349 i skatt

INGER JOHANNE DANIELSEN tjente 43.531 kroner mer enn naboene på 3135 TORØD, og hadde 1.498.228 kroner mer i formue. Inntekten var 29.800 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Nøtterøy kommune og 157.047 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til INGER JOHANNE DANIELSEN er 1.487.346 kroner mer enn snittet blant menn i Nøtterøy, og 1.749.978 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 342.736
Formuesøyle 2.084.158
Norske menn Norske kvinner INGER JOHANNE DANIELSEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 342.736 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 2.084.158 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 109.349 kr

3135 TORØD

Toppliste for 1939-kullet på 3135 TORØD
Navn Inntekt Formue Skatt
KÅRE WIVESTAD 675.690 2.609.849 216.299
INGER JOHANNE GRELLAND 477.486 0 158.255
GUNNAR SOLVANG 436.120 1.640.253 137.187
OLAV JOHANNES BJERTNES 435.072 0 131.803
RUTH THORNÆS 403.690 401.852 114.016
ARVID PRESTSVEEN 349.379 614.361 95.018
INGER JOHANNE DANIELSEN 342.736 2.084.158 109.349
TURID DOTSETH 287.219 1.305.085 86.150
SVEN ERIK SKJEFSTAD 274.107 1.543.203 78.851
OLAV MARTON HAGA 258.016 381.376 67.844

Gjennomsnitt for poststedet 3135 TORØD

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn DANIELSEN Alder
Inntektssøyle 202.335
Formuesøyle 352.933
Inntektssøyle 392.540
Formuesøyle 813.926
Inntektssøyle 223.188
Formuesøyle 742.451
Inntektssøyle 349.784
Formuesøyle 994.223
Inntektssøyle 181.862
Formuesøyle 286.770
Inntektssøyle 342.467
Formuesøyle 1.044.478
Inntekt Formue
Inntektssøyle 174.566
over 80
Formuesøyle 886.098
Inntektssøyle 251.161
70 - 79
Formuesøyle 904.248
Inntektssøyle 315.841
60 - 69
Formuesøyle 958.635
Inntektssøyle 523.785
50 - 59
Formuesøyle 964.563
Inntektssøyle 335.058
40 - 49
Formuesøyle 143.757
Inntektssøyle 229.359
30 - 39
Formuesøyle 423.868
Inntektssøyle 91.899
20 - 29
Formuesøyle 50.484
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 33

Nøtterøy kommune

Toppliste for 1939-kullet i Nøtterøy kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ERLING SVERRE MARSTEIN 1.876.728 4.951.252 769.045
JORUNN HØIVIK 1.403.829 43.395.236 851.684
MONA GRETE STORLI 1.002.425 3.931.757 391.678
TOM SEEBERG 722.960 382.901 236.389
FINN RONALD EIDE 689.401 1.202.438 210.899
KÅRE WIVESTAD 675.690 2.609.849 216.299
ODD VEIERØD 610.763 1.146.545 193.563
ANNE KARI TJØM 493.286 2.052.601 143.844
INGAR REISTAD 486.193 712.975 148.305
FINN GUSTAV BØE 482.854 4.106.944 171.210

Gjennomsnitt for Nøtterøy kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn DANIELSEN Alder
Inntektssøyle 185.689
Formuesøyle 334.180
Inntektssøyle 312.936
Formuesøyle 596.812
Inntektssøyle 197.178
Formuesøyle 1.213.706
Inntektssøyle 260.626
Formuesøyle 934.895
Inntektssøyle 164.890
Formuesøyle 250.434
Inntektssøyle 302.767
Formuesøyle 740.749
Inntekt Formue
Inntektssøyle 168.700
over 80
Formuesøyle 761.663
Inntektssøyle 217.538
70 - 79
Formuesøyle 961.712
Inntektssøyle 305.339
60 - 69
Formuesøyle 933.541
Inntektssøyle 365.540
50 - 59
Formuesøyle 532.186
Inntektssøyle 317.144
40 - 49
Formuesøyle 324.879
Inntektssøyle 226.786
30 - 39
Formuesøyle 119.637
Inntektssøyle 89.753
20 - 29
Formuesøyle 43.568
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 52

Vestfold fylke

Toppliste for 1939-kullet i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN WILHELMSEN 19.789.677 489.565.420 10.906.552
ERIK THORNE SALVESEN 8.965.017 12.518.308 3.873.031
STEINAR KAUPANG 1.947.679 34.137.807 932.426
ERLING SVERRE MARSTEIN 1.876.728 4.951.252 769.045
KAARE SKRAMDAL 1.667.147 6.406.799 524.697
SVEIN ALBERT ANDREASSEN 1.549.993 142.372 532.230
GUNNAR ENGEBRETSEN 1.490.322 3.919.725 479.145
SVERRE BRYDØY 1.482.930 5.465.087 473.045
JORUNN HØIVIK 1.403.829 43.395.236 851.684
LARS BERTIL JANSSON 1.257.832 94.029.399 1.344.796

Gjennomsnitt for Vestfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn DANIELSEN Alder
Inntektssøyle 176.842
Formuesøyle 287.420
Inntektssøyle 279.651
Formuesøyle 476.419
Inntektssøyle 159.988
Formuesøyle 556.810
Inntektssøyle 284.376
Formuesøyle 1.456.745
Inntektssøyle 176.989
Formuesøyle 194.698
Inntektssøyle 287.804
Formuesøyle 378.823
Inntekt Formue
Inntektssøyle 161.810
over 80
Formuesøyle 677.676
Inntektssøyle 204.969
70 - 79
Formuesøyle 757.002
Inntektssøyle 271.879
60 - 69
Formuesøyle 710.903
Inntektssøyle 311.827
50 - 59
Formuesøyle 499.806
Inntektssøyle 290.385
40 - 49
Formuesøyle 264.428
Inntektssøyle 224.534
30 - 39
Formuesøyle 95.396
Inntektssøyle 104.404
20 - 29
Formuesøyle 48.075
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 45

Norge

Toppliste for 1939-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN WILHELMSEN 19.789.677 489.565.420 10.906.552
ERIK THORNE SALVESEN 8.965.017 12.518.308 3.873.031
OVE EIOLF BRUUN 6.651.980 19.255.753 2.058.888
CECILIE KATHRINE NUSTAD 6.392.389 37.317.438 2.190.692
STEFAN RICHARD ØSTEDAL NEUMAYER 5.428.310 5.152.072 1.579.163
HANS PETER WESTFAL-LARSEN 4.683.020 178.837.634 3.348.523
JOSTEIN EKORNES 4.659.000 51.413.090 1.862.443
ENGEL OLINE GJERMESTAD 4.620.552 2.194.459 1.294.140
JENS GERHARD HEIBERG 4.285.192 17.235.821 1.742.043
TORGRIM JENS CHRISTEN ROLFSEN 4.247.645 2.783.431 1.220.878

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn DANIELSEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 168.112
Formuesøyle 496.493
Inntektssøyle 263.807
Formuesøyle 1.032.218
Inntektssøyle 186.517
Formuesøyle 224.540
Inntektssøyle 285.916
Formuesøyle 336.329
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55