INGEGJERD EBBA DAGMAR LØVENSKIOLD STUART

Født 1931 (84 år). Bosatt på 0264 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 3.600.953 i inntekt
  • 38.279.847 i formue
  • 1.395.153 i skatt

INGEGJERD EBBA DAGMAR LØVENSKIOLD STUART tjente 3.087.487 kroner mer enn naboene på 0264 OSLO, og hadde 33.634.880 kroner mer i formue. Inntekten var 3.277.726 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 3.376.544 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til INGEGJERD EBBA DAGMAR LØVENSKIOLD STUART er 37.482.610 kroner mer enn snittet blant menn i Oslo, og 37.819.880 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 3.600.953
Formuesøyle 38.279.850
Norske menn Norske kvinner INGEGJERD EBBA DAGMAR LØVENSKIOLD STUART
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 3.600.953 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 38.279.850 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 1.395.153 kr

0264 OSLO

Toppliste for 1931-kullet på 0264 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
INGEGJERD EBBA DAGMAR LØVENSKIOLD STUART 3.600.953 38.279.847 1.395.153
GUDMUND STENERSEN 1.744.259 1.753.549 665.098
THORVALD STOLTENBERG 1.243.542 3.541.489 451.694
ODD STEFFEN DALGARD 870.421 1.048.020 310.847
ANNE-KARINE FJETLAND 522.876 0 162.684
KARIN STOLTENBERG 368.842 380.278 106.852
LAURITZ GEORG PAULSEN 273.902 889.341 65.455
BETTY BALLESTAD 224.802 91.243 39.649
TONE BJØRNEBOE 194.978 1.864.843 59.644
CHRISTIANE MARIE MERCEDES RAMM 139.409 3.084.803 58.169

Gjennomsnitt for poststedet 0264 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1931 Etternavn STUART Alder
Inntektssøyle 290.264
Formuesøyle 2.298.186
Inntektssøyle 770.486
Formuesøyle 7.385.534
Inntektssøyle 740.660
Formuesøyle 6.397.563
Inntektssøyle 1.033.031
Formuesøyle 1.808.100
Inntektssøyle 3.600.953
Formuesøyle 38.279.850
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 300.805
over 80
Formuesøyle 2.716.731
Inntektssøyle 443.454
70 - 79
Formuesøyle 1.926.167
Inntektssøyle 813.999
60 - 69
Formuesøyle 11.427.520
Inntektssøyle 784.175
50 - 59
Formuesøyle 6.899.432
Inntektssøyle 478.990
40 - 49
Formuesøyle 2.740.835
Inntektssøyle 512.872
30 - 39
Formuesøyle 2.787.997
Inntektssøyle 138.717
20 - 29
Formuesøyle 467.949
Inntektssøyle 200
under 20
Formuesøyle 2.093

Oslo kommune

Toppliste for 1931-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
THOR LUNDE 13.302.817 15.990.079 3.892.466
ROGER JOHAN HAGEN 5.786.940 8.624.962 1.698.438
INGEGJERD EBBA DAGMAR LØVENSKIOLD STUART 3.600.953 38.279.847 1.395.153
KNUT JOHAN BØ 3.468.973 0 1.062.688
THORDIS UNNI FRITZNER STØRE 3.342.168 17.014.690 1.103.696
JAN FREDRIK DAHL 2.705.732 91.171.377 1.805.759
HANS HERMAN HORN 2.602.320 277.480.310 4.034.402
SVEIN CHRISTIAN POPPE 2.406.636 12.814.294 996.969
SVERRE WANG HALVORSEN 2.318.388 12.472.462 966.765
ERLING KRISTIAN ØVERLAND SELVIG 2.095.787 1.487.189 841.020

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1931 Etternavn STUART Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 190.990
Formuesøyle 841.563
Inntektssøyle 273.936
Formuesøyle 1.916.574
Inntektssøyle 1.880.168
Formuesøyle 19.139.920
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1931-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
THOR LUNDE 13.302.817 15.990.079 3.892.466
ROGER JOHAN HAGEN 5.786.940 8.624.962 1.698.438
INGEGJERD EBBA DAGMAR LØVENSKIOLD STUART 3.600.953 38.279.847 1.395.153
KNUT JOHAN BØ 3.468.973 0 1.062.688
THORDIS UNNI FRITZNER STØRE 3.342.168 17.014.690 1.103.696
JAN FREDRIK DAHL 2.705.732 91.171.377 1.805.759
HANS HERMAN HORN 2.602.320 277.480.310 4.034.402
SVEIN CHRISTIAN POPPE 2.406.636 12.814.294 996.969
SVERRE WANG HALVORSEN 2.318.388 12.472.462 966.765
ERLING KRISTIAN ØVERLAND SELVIG 2.095.787 1.487.189 841.020

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1931 Etternavn STUART Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 190.990
Formuesøyle 841.563
Inntektssøyle 273.936
Formuesøyle 1.916.574
Inntektssøyle 1.880.168
Formuesøyle 19.139.920
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1931-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ODDVAR TVEDT 17.707.587 31.003.948 5.276.503
THOR LUNDE 13.302.817 15.990.079 3.892.466
ROGER JOHAN HAGEN 5.786.940 8.624.962 1.698.438
ANNA KATHRINE HELLSTENIUS 4.236.637 4.791.057 1.225.218
INGEGJERD EBBA DAGMAR LØVENSKIOLD STUART 3.600.953 38.279.847 1.395.153
KNUT JOHAN BØ 3.468.973 0 1.062.688
THORDIS UNNI FRITZNER STØRE 3.342.168 17.014.690 1.103.696
JAN FREDRIK DAHL 2.705.732 91.171.377 1.805.759
INGVAR BRU 2.654.087 2.645.458 754.573
HANS HERMAN HORN 2.602.320 277.480.310 4.034.402

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1931 Etternavn STUART Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 148.885
Formuesøyle 564.137
Inntektssøyle 209.832
Formuesøyle 918.124
Inntektssøyle 837.680
Formuesøyle 6.381.830
Inntektssøyle 168.342
Formuesøyle 1.129
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55