IDUN BRATBERG

Født 1964 (51 år). Bosatt på 7633 FROSTA i Frosta kommune (Nord-Trøndelag). Skatter til Ås (Akershus).

  • 353.370 i inntekt
  • 0 i formue
  • 118.546 i skatt

IDUN BRATBERG tjente 184.300 kroner mer enn naboene på 7633 FROSTA, og hadde 281.438 kroner mindre i formue. Inntekten var 62.611 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Ås kommune og 150.590 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til IDUN BRATBERG er 416.528 kroner mindre enn snittet blant menn i Ås, og 268.166 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 353.370
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner IDUN BRATBERG
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 353.370 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 118.546 kr

7633 FROSTA

Toppliste for 1964-kullet på 7633 FROSTA
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE TAGSETH 960.690 1.907.195 503.126
GRETE REKKEBO 581.407 0 207.056
JOHAN PETTER SKOGSETH 552.381 0 240.032
OLAV GALTVIK 523.025 845.517 212.819
VIDAR HØNNÅS 401.239 707.397 142.639
BJARNE BRODER KROG 391.492 100.416 152.382
RIGMOR MOLLAN 373.822 0 141.611
IDUN BRATBERG 353.370 0 118.546
ASTRID SMÅLAND 329.594 1.474.302 109.207
TOVE MERETE ROLSETH BRATSVEDAL 300.617 0 102.779

Gjennomsnitt for poststedet 7633 FROSTA

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn BRATBERG Alder
Inntektssøyle 144.927
Formuesøyle 197.910
Inntektssøyle 216.782
Formuesøyle 407.612
Inntektssøyle 199.610
Formuesøyle 135.530
Inntektssøyle 328.137
Formuesøyle 363.027
Inntektssøyle 353.370
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 138.219
over 80
Formuesøyle 492.929
Inntektssøyle 170.518
70 - 79
Formuesøyle 527.906
Inntektssøyle 211.859
60 - 69
Formuesøyle 529.617
Inntektssøyle 221.607
50 - 59
Formuesøyle 393.145
Inntektssøyle 207.717
40 - 49
Formuesøyle 189.194
Inntektssøyle 165.378
30 - 39
Formuesøyle 99.561
Inntektssøyle 76.895
20 - 29
Formuesøyle 30.374
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 93

Ås kommune

Toppliste for 1964-kullet i Ås kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN BRÅTHEN 1.810.993 506.563 836.526
GREGER HANSEN 1.420.671 6.698 628.122
RONNY SVERRE NÆSS 1.331.752 0 812.711
KATRINE LUNDBERG FØLAND 914.681 0 379.095
PÅL BERGAN 911.905 4.021.589 338.169
LINA ANETTE BROCHMANN SKOKLEFALD 855.212 329.477 350.031
ELLEN MARIE HOLST STRØMNES 808.774 0 350.779
BEATA DELEGACZ LARSEN 787.467 0 339.975
ANETT KRISTENSEN 755.042 0 319.118
STIAN FREDRIK NORLØFF 749.296 0 305.137

Gjennomsnitt for Ås kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn BRATBERG Alder
Inntektssøyle 202.780
Formuesøyle 268.166
Inntektssøyle 290.759
Formuesøyle 416.528
Inntektssøyle 274.178
Formuesøyle 132.967
Inntektssøyle 339.979
Formuesøyle 165.784
Inntektssøyle 236.849
Formuesøyle 236.067
Inntektssøyle 400.507
Formuesøyle 995.447
Inntekt Formue
Inntektssøyle 194.068
over 80
Formuesøyle 830.417
Inntektssøyle 251.285
70 - 79
Formuesøyle 844.706
Inntektssøyle 319.925
60 - 69
Formuesøyle 778.661
Inntektssøyle 346.856
50 - 59
Formuesøyle 404.614
Inntektssøyle 303.367
40 - 49
Formuesøyle 194.741
Inntektssøyle 218.529
30 - 39
Formuesøyle 86.291
Inntektssøyle 91.987
20 - 29
Formuesøyle 41.824
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 49

Akershus fylke

Toppliste for 1964-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN EINAR BARBO 17.330.142 0 4.977.256
TARJEI MELLIN-OLSEN 13.986.445 16.000.225 6.968.264
ØYVIND ANDREAS WINTHER 9.531.335 0 1.204.025
PETER ARNE RUZICKA 8.541.505 48.422.192 4.406.973
PETTER ALEXANDER VISTNES 6.808.276 16.126.170 2.567.385
SIGURD FRISTAD 6.630.054 0 3.141.849
STEIN ERIK MOE 6.613.531 8.130.116 2.754.012
GEIR JONNY KAASEN 6.447.338 22.502.450 3.806.175
CHRISTINE RØDSÆTHER 6.055.647 6.487.490 2.040.938
HELGE SKOGSTAD 6.016.092 12.889.185 1.857.628

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn BRATBERG Alder
Inntektssøyle 221.475
Formuesøyle 369.596
Inntektssøyle 350.658
Formuesøyle 626.530
Inntektssøyle 307.956
Formuesøyle 286.041
Inntektssøyle 478.238
Formuesøyle 483.093
Inntektssøyle 215.471
Formuesøyle 278.618
Inntektssøyle 369.397
Formuesøyle 399.818
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192.076
over 80
Formuesøyle 844.306
Inntektssøyle 244.945
70 - 79
Formuesøyle 978.927
Inntektssøyle 332.287
60 - 69
Formuesøyle 918.580
Inntektssøyle 399.779
50 - 59
Formuesøyle 618.840
Inntektssøyle 380.161
40 - 49
Formuesøyle 401.129
Inntektssøyle 266.611
30 - 39
Formuesøyle 192.564
Inntektssøyle 106.413
20 - 29
Formuesøyle 71.519
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 64

Norge

Toppliste for 1964-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TROND RIIBER KNUDSEN 39.778.041 43.549.139 12.992.058
ØYVIND ERIKSEN 26.301.536 14.113.705 10.733.062
HELGE STEMSHAUG 17.540.521 2.962.316 5.070.801
BJØRGE ANDRE GRETLAND 17.442.617 12.850.789 5.325.133
JAN EINAR BARBO 17.330.142 0 4.977.256
HANS CAPPELEN ARNESEN 16.689.939 0 4.650.335
DAG JANSEN 15.806.212 7.991.225 4.569.182
DAG ØYVIND MELING 15.211.226 34.432.156 4.797.695
TARJEI MELLIN-OLSEN 13.986.445 16.000.225 6.968.264
SVEIN GUNNAR ANDRESEN 11.294.870 8.522.784 3.410.392

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn BRATBERG Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 263.745
Formuesøyle 306.969
Inntektssøyle 380.833
Formuesøyle 493.472
Inntektssøyle 187.659
Formuesøyle 256.949
Inntektssøyle 268.118
Formuesøyle 386.727
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55