HARALD BARFOD

Født 1957 (58 år). Bosatt på 1414 TROLLÅSEN i Oppegård kommune (Akershus).

  • 808.153 i inntekt
  • 65.972 i formue
  • 332.477 i skatt

HARALD BARFOD tjente 466.902 kroner mer enn naboene på 1414 TROLLÅSEN, og hadde 376.972 kroner mindre i formue. Inntekten var 420.788 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oppegård kommune og 566.087 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til HARALD BARFOD er 534.144 kroner mindre enn snittet blant menn i Oppegård, og 278.583 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 808.153
Formuesøyle 65.972
Norske menn Norske kvinner HARALD BARFOD
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 808.153 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 65.972 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 332.477 kr

1414 TROLLÅSEN

Toppliste for 1957-kullet på 1414 TROLLÅSEN
Navn Inntekt Formue Skatt
ANDERS HENNUM 1.557.874 8.441.378 727.152
MARIT LUNDBERG BRENTEBRÅTEN 1.312.316 3.570.379 616.152
STEINAR JOHANSEN 913.610 0 389.426
TORBJØRN ELLINGSEN 813.380 5.682.590 371.257
HARALD BARFOD 808.153 65.972 332.477
NILS JAKOB OLSEN 693.403 0 289.255
JACEK FIJALKOWSKI 650.200 0 259.404
JOHN FREDRIK TREIDER 628.410 1.920.607 223.734
BJØRN LARRY ERIKSEN 571.740 0 221.893
STEIN JØTUL SIMENSEN 525.677 0 208.971

Gjennomsnitt for poststedet 1414 TROLLÅSEN

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1957 Etternavn BARFOD Alder
Inntektssøyle 259.048
Formuesøyle 334.509
Inntektssøyle 422.035
Formuesøyle 550.912
Inntektssøyle 359.861
Formuesøyle 770.756
Inntektssøyle 567.843
Formuesøyle 1.010.203
Inntektssøyle 565.704
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 404.085
Formuesøyle 36.590
Inntekt Formue
Inntektssøyle 143.148
over 80
Formuesøyle 753.585
Inntektssøyle 240.858
70 - 79
Formuesøyle 698.159
Inntektssøyle 388.818
60 - 69
Formuesøyle 895.135
Inntektssøyle 481.216
50 - 59
Formuesøyle 741.611
Inntektssøyle 445.746
40 - 49
Formuesøyle 186.682
Inntektssøyle 330.983
30 - 39
Formuesøyle 114.387
Inntektssøyle 88.508
20 - 29
Formuesøyle 45.161
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 74

Oppegård kommune

Toppliste for 1957-kullet i Oppegård kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
DAG TERJE RIAN 10.210.886 19.286.696 3.214.406
ALVIN KRISTIAN ROSVOLL 3.329.871 1.325.121 1.549.388
TOM SCOTT 2.659.859 6.652.504 888.253
EIVIND GULDBAKKE 2.615.232 7.340.044 913.471
JON JØRGENSEN 1.752.839 1.449.996 680.669
ANDERS HENNUM 1.557.874 8.441.378 727.152
TRULS ERIK CLEMENTZ 1.506.784 1.757.349 705.736
THORBJØRN HOLTH 1.470.546 0 682.917
MARK ERVIN FUHRMANN 1.335.263 0 467.680
SIV HARRIET NILSSON 1.326.014 1.232.965 438.356

Gjennomsnitt for Oppegård kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1957 Etternavn BARFOD Alder
Inntektssøyle 242.066
Formuesøyle 344.555
Inntektssøyle 387.365
Formuesøyle 600.116
Inntektssøyle 322.819
Formuesøyle 407.052
Inntektssøyle 591.716
Formuesøyle 795.275
Inntektssøyle 565.704
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 404.085
Formuesøyle 36.590
Inntekt Formue
Inntektssøyle 200.540
over 80
Formuesøyle 812.329
Inntektssøyle 251.352
70 - 79
Formuesøyle 1.053.931
Inntektssøyle 366.111
60 - 69
Formuesøyle 858.473
Inntektssøyle 437.395
50 - 59
Formuesøyle 546.458
Inntektssøyle 425.631
40 - 49
Formuesøyle 316.839
Inntektssøyle 297.234
30 - 39
Formuesøyle 114.577
Inntektssøyle 99.915
20 - 29
Formuesøyle 82.749
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 95

Akershus fylke

Toppliste for 1957-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE MYRHOLT 70.711.999 99.514.236 22.253.347
JOHNNY SKOGLUND 11.828.681 2.573.760 5.628.930
ELDBJØRG GISMERVIK 10.685.018 73.170.995 3.832.360
DAG TERJE RIAN 10.210.886 19.286.696 3.214.406
PER HELGE SANDERSEN 9.357.486 10.062.219 4.291.787
NILS HENRIK PETTERSSON 8.438.365 39.702.892 2.909.151
PREBEN JØEL BAARDSON 7.852.253 3.753.936 3.715.117
TORKILD NORDBERG 7.492.022 8.130.281 3.590.964
PER KYLLINGSTAD 7.196.979 0 2.123.155
JAN OLAV LANGENES 6.183.072 19.488.543 2.115.838

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1957 Etternavn BARFOD Alder
Inntektssøyle 221.475
Formuesøyle 369.596
Inntektssøyle 350.658
Formuesøyle 626.530
Inntektssøyle 297.943
Formuesøyle 437.391
Inntektssøyle 518.402
Formuesøyle 759.852
Inntektssøyle 318.350
Formuesøyle 599.758
Inntektssøyle 406.254
Formuesøyle 304.498
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192.076
over 80
Formuesøyle 844.306
Inntektssøyle 244.945
70 - 79
Formuesøyle 978.927
Inntektssøyle 332.287
60 - 69
Formuesøyle 918.580
Inntektssøyle 399.779
50 - 59
Formuesøyle 618.840
Inntektssøyle 380.161
40 - 49
Formuesøyle 401.129
Inntektssøyle 266.611
30 - 39
Formuesøyle 192.564
Inntektssøyle 106.413
20 - 29
Formuesøyle 71.519
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 64

Norge

Toppliste for 1957-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE MYRHOLT 70.711.999 99.514.236 22.253.347
PETER MARTIN ANKER 16.972.434 22.988.258 6.887.685
GERT WILHELM MUNTHE 16.023.768 68.158.876 6.090.548
KIM DOBROWEN 13.479.599 19.965.108 4.733.674
PER IVAR SKINSTAD 12.662.479 3.004.839 3.730.417
LARS SOLBAKKEN 12.512.273 17.139.098 6.253.095
JOHNNY SKOGLUND 11.828.681 2.573.760 5.628.930
VIGDIS LOBBEN STRØM 11.619.853 27.923.156 3.630.454
ALF RAGNAR LØVDAL 10.759.924 2.885.722 2.639.148
ELDBJØRG GISMERVIK 10.685.018 73.170.995 3.832.360

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1957 Etternavn BARFOD Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 256.903
Formuesøyle 354.495
Inntektssøyle 395.194
Formuesøyle 674.421
Inntektssøyle 277.937
Formuesøyle 916.831
Inntektssøyle 285.060
Formuesøyle 285.766
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55