HANS PETTER HELSTAD

Født 1941 (74 år). Bosatt på 3258 LARVIK i Larvik kommune (Vestfold).

  • 494.845 i inntekt
  • 1.058.645 i formue
  • 153.888 i skatt

HANS PETTER HELSTAD tjente 278.982 kroner mer enn naboene på 3258 LARVIK, og hadde 716.213 kroner mer i formue. Inntekten var 228.067 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Larvik kommune og 324.691 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til HANS PETTER HELSTAD er 572.917 kroner mer enn snittet blant menn i Larvik, og 714.454 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 494.845
Formuesøyle 1.058.645
Norske menn Norske kvinner HANS PETTER HELSTAD
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 494.845 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 1.058.645 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 153.888 kr

3258 LARVIK

Toppliste for 1941-kullet på 3258 LARVIK
Navn Inntekt Formue Skatt
STENE OLSTAD 618.978 717.062 224.518
BJARNE NÆSS 510.349 3.017.308 197.518
HANS PETTER HELSTAD 494.845 1.058.645 153.888
LIV EKNES 347.908 1.297.619 101.575
EVY JACOBSEN 282.811 569.403 84.847
OVE TINNSETH 271.071 1.488.279 77.718
ARNE PEDER KRISTIANSEN 200.015 1.456.752 55.791
REIDUN HOLST 159.033 390.786 32.091
FINN MARUM 123.945 0 3.904
MARTHA RØSHOLT 104.104 0 0

Gjennomsnitt for poststedet 3258 LARVIK

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1941 Etternavn HELSTAD Alder
Inntektssøyle 170.232
Formuesøyle 238.024
Inntektssøyle 265.930
Formuesøyle 461.466
Inntektssøyle 223.464
Formuesøyle 564.452
Inntektssøyle 369.867
Formuesøyle 1.289.674
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 286.374
Formuesøyle 882.547
Inntekt Formue
Inntektssøyle 164.726
over 80
Formuesøyle 731.633
Inntektssøyle 175.547
70 - 79
Formuesøyle 503.174
Inntektssøyle 256.973
60 - 69
Formuesøyle 850.371
Inntektssøyle 263.419
50 - 59
Formuesøyle 464.343
Inntektssøyle 266.778
40 - 49
Formuesøyle 124.908
Inntektssøyle 226.494
30 - 39
Formuesøyle 76.085
Inntektssøyle 133.170
20 - 29
Formuesøyle 28.143
Inntektssøyle 638
under 20
Formuesøyle 18.042

Larvik kommune

Toppliste for 1941-kullet i Larvik kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
HARALD HAAKESTAD 1.454.762 2.405.683 418.896
NILS-REIDAR SKAUEN 1.300.032 6.280.935 572.726
NILS-OLAV KROG ANDVIK 1.149.507 0 481.770
SVEIN-ERIK JOHNSEN 897.102 3.291.575 388.237
JOHN LEIDULF HANDELAND 888.776 1.018.520 261.094
PER ØYSTEIN ANDERSEN 805.836 0 323.136
ARVID UNNEBERG 736.557 3.612.959 308.047
JÜRGEN JOACHIM FINDORFF 736.164 1.258.085 260.695
JAN WALTER OLSTAD 729.060 4.411.212 258.513
JOHN TOLLEVIK 723.038 3.102.431 255.906

Gjennomsnitt for Larvik kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1941 Etternavn HELSTAD Alder
Inntektssøyle 170.154
Formuesøyle 344.192
Inntektssøyle 266.778
Formuesøyle 485.728
Inntektssøyle 156.065
Formuesøyle 385.390
Inntektssøyle 289.885
Formuesøyle 668.613
Inntektssøyle 3.286
Formuesøyle 7.443
Inntektssøyle 351.702
Formuesøyle 588.365
Inntekt Formue
Inntektssøyle 156.316
over 80
Formuesøyle 615.665
Inntektssøyle 198.341
70 - 79
Formuesøyle 638.047
Inntektssøyle 263.330
60 - 69
Formuesøyle 684.641
Inntektssøyle 290.404
50 - 59
Formuesøyle 681.376
Inntektssøyle 278.374
40 - 49
Formuesøyle 270.220
Inntektssøyle 215.129
30 - 39
Formuesøyle 100.791
Inntektssøyle 105.029
20 - 29
Formuesøyle 79.810
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 45

Vestfold fylke

Toppliste for 1941-kullet i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
TERJE KRISTIAN WOLLAN 3.731.727 5.030.892 1.830.743
JAN GUNNAR GJERMUNDSEN 3.446.920 127.801.777 2.418.916
BOB DUGAL 2.307.133 3.485.108 1.085.248
TERJE SØR-REIME 2.232.683 4.594.703 1.013.548
NILS KRISTIAN MORTENSEN 2.147.759 26.789.508 1.089.399
ARNE ROLF JOHANSEN 1.952.361 8.589.697 626.816
PETTER TENDEN 1.716.285 10.037.079 699.748
ROALD NOMME 1.702.165 5.042.681 607.846
ARNE VAAGSLAND 1.665.818 9.509.508 638.277
HARALD BROCH 1.645.947 573.555 704.991

Gjennomsnitt for Vestfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1941 Etternavn HELSTAD Alder
Inntektssøyle 176.842
Formuesøyle 287.420
Inntektssøyle 279.651
Formuesøyle 476.419
Inntektssøyle 170.034
Formuesøyle 447.085
Inntektssøyle 306.548
Formuesøyle 1.001.693
Inntektssøyle 149.231
Formuesøyle 665.287
Inntektssøyle 226.544
Formuesøyle 1.336.213
Inntekt Formue
Inntektssøyle 161.810
over 80
Formuesøyle 677.676
Inntektssøyle 204.969
70 - 79
Formuesøyle 757.002
Inntektssøyle 271.879
60 - 69
Formuesøyle 710.903
Inntektssøyle 311.827
50 - 59
Formuesøyle 499.806
Inntektssøyle 290.385
40 - 49
Formuesøyle 264.428
Inntektssøyle 224.534
30 - 39
Formuesøyle 95.396
Inntektssøyle 104.404
20 - 29
Formuesøyle 48.075
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 45

Norge

Toppliste for 1941-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
YVONNE WILHELMINE SOLITAIR STENERSEN 12.403.123 76.007.358 4.385.849
TERJE NYMAN 9.177.723 318.437.514 6.117.562
TORE HANSEN-TANGEN 8.358.188 27.070.948 2.936.994
PATRICK THOMAS MCHUGH 7.058.398 0 3.315.232
FINN REIDAR SKJELSTAD 6.162.114 8.796.845 1.805.974
TRINE-LISE JORDAN BREKKE 6.154.878 58.407.448 2.346.218
KJELL ARNE ØSTNES 6.139.704 20.204.949 1.934.974
BERIT EDVARDSEN 5.775.677 3.761.297 2.879.451
AKSEL HROAR GRESVIG 5.422.956 0 1.671.063
KJELL JOHANNESSEN 4.566.532 5.261.338 1.377.127

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1941 Etternavn HELSTAD Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 185.604
Formuesøyle 501.029
Inntektssøyle 297.316
Formuesøyle 1.000.859
Inntektssøyle 216.538
Formuesøyle 322.551
Inntektssøyle 302.949
Formuesøyle 655.570
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55