GUNNAR STEIN HAREIDE

Født 1958 (57 år). Bosatt på 6017 ÅLESUND i Ålesund kommune (Møre og Romsdal).

  • 1.570.331 i inntekt
  • 2.650.457 i formue
  • 736.211 i skatt

GUNNAR STEIN HAREIDE tjente 1.275.657 kroner mer enn naboene på 6017 ÅLESUND, og hadde 1.885.852 kroner mer i formue. Inntekten var 1.263.380 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Ålesund kommune og 1.381.404 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til GUNNAR STEIN HAREIDE er 2.032.392 kroner mer enn snittet blant menn i Ålesund, og 2.349.626 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 1.570.331
Formuesøyle 2.650.457
Norske menn Norske kvinner GUNNAR STEIN HAREIDE
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 1.570.331 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 2.650.457 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 736.211 kr

6017 ÅLESUND

Toppliste for 1958-kullet på 6017 ÅLESUND
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN RUNE HURLEN 2.721.304 2.274.101 1.255.214
STIG OLA EIKREM 1.765.109 8.376.415 677.490
GUNNAR STEIN HAREIDE 1.570.331 2.650.457 736.211
EINAR ARNE JOHANSEN 966.985 0 420.477
HARALD WEIBERG GULLIKSEN 781.934 4.427.396 393.706
ODDRUN NEDREGÅRD 711.126 0 301.029
TORGEIR RØST 611.963 0 261.340
KNUT MAGNAR HANSSEN 586.303 529.697 238.965
SINDRE HELGE GAUSTAD 576.002 6.185.756 234.614
RUTH KLINGENBERG 507.008 0 188.316

Gjennomsnitt for poststedet 6017 ÅLESUND

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn HAREIDE Alder
Inntektssøyle 217.399
Formuesøyle 340.921
Inntektssøyle 371.791
Formuesøyle 1.191.775
Inntektssøyle 255.607
Formuesøyle 119.924
Inntektssøyle 679.028
Formuesøyle 2.045.292
Inntektssøyle 546.761
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 842.494
Formuesøyle 1.387.122
Inntekt Formue
Inntektssøyle 171.838
over 80
Formuesøyle 686.279
Inntektssøyle 230.365
70 - 79
Formuesøyle 748.815
Inntektssøyle 339.588
60 - 69
Formuesøyle 824.444
Inntektssøyle 391.504
50 - 59
Formuesøyle 1.850.618
Inntektssøyle 445.773
40 - 49
Formuesøyle 743.726
Inntektssøyle 280.329
30 - 39
Formuesøyle 82.999
Inntektssøyle 111.764
20 - 29
Formuesøyle 64.218
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 20

Ålesund kommune

Toppliste for 1958-kullet i Ålesund kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN RUNE HURLEN 2.721.304 2.274.101 1.255.214
AMUND FRØYSA 1.993.880 9.478.312 778.335
HENNING SUNDET 1.803.695 0 802.321
STIG OLA EIKREM 1.765.109 8.376.415 677.490
TOR RIEVE KRISTIANSEN 1.685.140 46.520.988 1.114.628
GUNNAR STEIN HAREIDE 1.570.331 2.650.457 736.211
ELDAR ARNE BLINDHEIM 1.462.260 0 651.534
OLAV MAGNE BREIVIK 1.119.484 3.405.711 396.292
MAGNE FINSÆTHER 1.110.482 4.096.982 480.172
FRANK ALBERT SKOG 1.062.779 1.720.736 461.174

Gjennomsnitt for Ålesund kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn HAREIDE Alder
Inntektssøyle 188.927
Formuesøyle 300.832
Inntektssøyle 306.951
Formuesøyle 618.065
Inntektssøyle 263.069
Formuesøyle 190.666
Inntektssøyle 398.918
Formuesøyle 1.174.046
Inntektssøyle 202.095
Formuesøyle 422.637
Inntektssøyle 504.431
Formuesøyle 630.685
Inntekt Formue
Inntektssøyle 155.764
over 80
Formuesøyle 619.406
Inntektssøyle 215.390
70 - 79
Formuesøyle 760.061
Inntektssøyle 308.645
60 - 69
Formuesøyle 891.481
Inntektssøyle 336.495
50 - 59
Formuesøyle 758.049
Inntektssøyle 327.804
40 - 49
Formuesøyle 421.882
Inntektssøyle 254.999
30 - 39
Formuesøyle 132.416
Inntektssøyle 117.595
20 - 29
Formuesøyle 62.403
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 52

Møre og Romsdal fylke

Toppliste for 1958-kullet i Møre og Romsdal
Navn Inntekt Formue Skatt
INGE VIDAR STRØMME 11.503.272 11.864.919 4.548.993
VIKTOR HAUGE 3.364.833 26.459.224 1.316.801
KARL JOHAN BAKKEN 3.318.215 0 1.571.627
BJARNE RASMUS TARBERG 3.058.993 11.736.690 1.006.973
PÅL SKRAM 2.844.585 33.191.068 1.169.127
TERJE VÅGSETER 2.742.618 0 931.578
JAN RUNE HURLEN 2.721.304 2.274.101 1.255.214
ØYSTEIN KEISERAAS 2.665.570 5.862.517 821.623
EINAR LARSEN 2.238.848 15.690.730 846.455
TORILD SOLBAKKEN LYNGSTAD 2.164.895 824.014 671.399

Gjennomsnitt for Møre og Romsdal fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn HAREIDE Alder
Inntektssøyle 176.320
Formuesøyle 286.700
Inntektssøyle 278.455
Formuesøyle 533.421
Inntektssøyle 249.322
Formuesøyle 291.542
Inntektssøyle 374.072
Formuesøyle 960.738
Inntektssøyle 164.453
Formuesøyle 274.662
Inntektssøyle 358.713
Formuesøyle 725.617
Inntekt Formue
Inntektssøyle 141.910
over 80
Formuesøyle 569.753
Inntektssøyle 192.007
70 - 79
Formuesøyle 728.497
Inntektssøyle 272.380
60 - 69
Formuesøyle 776.605
Inntektssøyle 311.250
50 - 59
Formuesøyle 594.211
Inntektssøyle 295.854
40 - 49
Formuesøyle 325.827
Inntektssøyle 236.653
30 - 39
Formuesøyle 144.277
Inntektssøyle 118.004
20 - 29
Formuesøyle 54.624
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 43

Norge

Toppliste for 1958-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
OLE RASMUS MØGSTER 35.660.682 14.650.306 10.427.263
HELGE OLAV BUGGE 22.081.671 57.124.165 7.074.406
GEIR HÅKON MIKALSEN 21.675.970 45.255.715 6.832.900
BJØRN GABRIEL REED 21.080.426 18.763.060 6.432.966
RUNE SVOREN 21.057.253 10.288.198 6.262.380
TROND FRISVOLD 17.944.582 39.438.968 5.471.805
SIMEN VIER SIMENSEN 17.883.087 190.148.004 8.499.744
TORE GISMERVIK 15.665.178 72.609.691 5.223.736
HANS OLAV HEMNES 13.962.156 3.305.344 4.257.366
KARLUF HAGEN 13.959.423 52.484.180 4.691.462

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1958 Etternavn HAREIDE Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 260.327
Formuesøyle 325.329
Inntektssøyle 399.114
Formuesøyle 891.050
Inntektssøyle 183.940
Formuesøyle 1.474.555
Inntektssøyle 385.967
Formuesøyle 951.254
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55