GUNNAR FJELD

Født 1964 (51 år). Bosatt på 2270 FLISA i Åsnes kommune (Hedmark).

  • 355.692 i inntekt
  • 397.337 i formue
  • 121.286 i skatt

GUNNAR FJELD tjente 156.030 kroner mer enn naboene på 2270 FLISA, og hadde 1.868 kroner mindre i formue. Inntekten var 146.921 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Åsnes kommune og 192.504 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til GUNNAR FJELD er 25.882 kroner mindre enn snittet blant menn i Åsnes, og 135.157 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 355.692
Formuesøyle 397.337
Norske menn Norske kvinner GUNNAR FJELD
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 355.692 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 397.337 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 121.286 kr

2270 FLISA

Toppliste for 1964-kullet på 2270 FLISA
Navn Inntekt Formue Skatt
HÅVARD KOKKIN 817.618 938.889 297.321
ELSE MARIE FLEISCHER 572.938 1.117.969 225.245
TROND NYMOEN 517.956 0 205.552
HEIDI HERMANSEN 431.970 0 132.328
SONIA SÆTHER 413.655 0 138.302
ERIK HELGESEN 401.537 0 143.231
DAG MORTEN RAASTAD 374.401 0 114.440
JUNE STENSBØL 362.183 465.072 127.458
GUNNAR FJELD 355.692 397.337 121.286
MAGNE RICHARD KLEPPE 323.174 796.591 104.177

Gjennomsnitt for poststedet 2270 FLISA

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn FJELD Alder
Inntektssøyle 171.081
Formuesøyle 315.377
Inntektssøyle 229.515
Formuesøyle 489.613
Inntektssøyle 243.477
Formuesøyle 133.402
Inntektssøyle 264.721
Formuesøyle 252.046
Inntektssøyle 209.560
Formuesøyle 212.844
Inntektssøyle 526.909
Formuesøyle 1.624.848
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142.549
over 80
Formuesøyle 564.351
Inntektssøyle 187.505
70 - 79
Formuesøyle 683.199
Inntektssøyle 243.686
60 - 69
Formuesøyle 715.291
Inntektssøyle 271.497
50 - 59
Formuesøyle 462.111
Inntektssøyle 259.528
40 - 49
Formuesøyle 241.769
Inntektssøyle 201.838
30 - 39
Formuesøyle 104.878
Inntektssøyle 88.222
20 - 29
Formuesøyle 48.949
Inntektssøyle 21
under 20
Formuesøyle 426

Åsnes kommune

Toppliste for 1964-kullet i Åsnes kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
RITA THORSEN 2.260.994 0 1.006.256
BERNT GUNDERSEN 1.977.357 5.463.530 648.302
INGEBORG AANDSTAD EDVARDSEN 1.502.514 0 623.427
BERNHARD ANDREAS CASPARI 833.977 2.147.049 366.597
HÅVARD KOKKIN 817.618 938.889 297.321
METTE HÅKONSEN 582.726 251.619 218.997
ELSE MARIE FLEISCHER 572.938 1.117.969 225.245
TROND NYMOEN 517.956 0 205.552
MAY NINA MYRVANG 508.096 0 198.069
BORGE ARNEMO 491.943 0 203.284

Gjennomsnitt for Åsnes kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn FJELD Alder
Inntektssøyle 163.188
Formuesøyle 262.180
Inntektssøyle 208.771
Formuesøyle 423.219
Inntektssøyle 300.178
Formuesøyle 96.704
Inntektssøyle 283.348
Formuesøyle 238.125
Inntektssøyle 182.483
Formuesøyle 281.310
Inntektssøyle 321.267
Formuesøyle 647.315
Inntekt Formue
Inntektssøyle 135.998
over 80
Formuesøyle 540.313
Inntektssøyle 171.078
70 - 79
Formuesøyle 609.902
Inntektssøyle 216.115
60 - 69
Formuesøyle 600.235
Inntektssøyle 242.924
50 - 59
Formuesøyle 363.363
Inntektssøyle 239.608
40 - 49
Formuesøyle 212.542
Inntektssøyle 191.319
30 - 39
Formuesøyle 88.364
Inntektssøyle 85.021
20 - 29
Formuesøyle 32.902
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 96

Hedmark fylke

Toppliste for 1964-kullet i Hedmark
Navn Inntekt Formue Skatt
CECILIE MICHELLE ORTIZ BERG JANSSON 4.932.935 7.175.190 1.547.606
HAYRETTIN KUZEY 3.015.046 24 1.866.324
RITA THORSEN 2.260.994 0 1.006.256
JOHN-ALEXANDER BENCSIK 2.020.353 0 1.052.309
BERNT GUNDERSEN 1.977.357 5.463.530 648.302
PER KRISTIAN SOLBERG 1.940.349 7.000.371 911.240
ØYVIND HEIMDAL 1.924.755 4.000.030 624.752
OLE GJERMUNDSHAUG 1.854.768 8.665.710 932.813
JAN OVE HODDØ 1.543.636 0 717.163
JAN HENRIK KNUDSEN 1.535.521 423.428 460.908

Gjennomsnitt for Hedmark fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn FJELD Alder
Inntektssøyle 167.571
Formuesøyle 242.931
Inntektssøyle 228.466
Formuesøyle 398.083
Inntektssøyle 228.208
Formuesøyle 215.463
Inntektssøyle 282.109
Formuesøyle 230.062
Inntektssøyle 162.554
Formuesøyle 296.804
Inntektssøyle 246.523
Formuesøyle 4.431.096
Inntekt Formue
Inntektssøyle 143.415
over 80
Formuesøyle 555.242
Inntektssøyle 178.251
70 - 79
Formuesøyle 595.418
Inntektssøyle 230.681
60 - 69
Formuesøyle 576.109
Inntektssøyle 261.287
50 - 59
Formuesøyle 389.270
Inntektssøyle 250.343
40 - 49
Formuesøyle 194.788
Inntektssøyle 203.592
30 - 39
Formuesøyle 108.987
Inntektssøyle 95.229
20 - 29
Formuesøyle 43.575
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 67

Norge

Toppliste for 1964-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TROND RIIBER KNUDSEN 39.778.041 43.549.139 12.992.058
ØYVIND ERIKSEN 26.301.536 14.113.705 10.733.062
HELGE STEMSHAUG 17.540.521 2.962.316 5.070.801
BJØRGE ANDRE GRETLAND 17.442.617 12.850.789 5.325.133
JAN EINAR BARBO 17.330.142 0 4.977.256
HANS CAPPELEN ARNESEN 16.689.939 0 4.650.335
DAG JANSEN 15.806.212 7.991.225 4.569.182
DAG ØYVIND MELING 15.211.226 34.432.156 4.797.695
TARJEI MELLIN-OLSEN 13.986.445 16.000.225 6.968.264
SVEIN GUNNAR ANDRESEN 11.294.870 8.522.784 3.410.392

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn FJELD Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 263.745
Formuesøyle 306.969
Inntektssøyle 380.833
Formuesøyle 493.472
Inntektssøyle 189.772
Formuesøyle 274.438
Inntektssøyle 310.625
Formuesøyle 1.083.276
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55