GRO ALFHILD SØRHUS

Født 1942 (73 år). Bosatt på 3209 SANDEFJORD i Sandefjord kommune (Vestfold).

  • 151.184 i inntekt
  • 0 i formue
  • 37.262 i skatt

GRO ALFHILD SØRHUS tjente 125.961 kroner mindre enn naboene på 3209 SANDEFJORD, og hadde 509.656 kroner mindre i formue. Inntekten var 135.718 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Sandefjord kommune og 19.642 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til GRO ALFHILD SØRHUS er 545.707 kroner mindre enn snittet blant menn i Sandefjord, og 316.243 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 151.184
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner GRO ALFHILD SØRHUS
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 151.184 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 37.262 kr

3209 SANDEFJORD

Toppliste for 1942-kullet på 3209 SANDEFJORD
Navn Inntekt Formue Skatt
KJELL HYSTAD LARSEN 5.655.823 15.910.614 1.818.080
PER LUDVIG RØD ANDERSSEN 619.342 2.323.616 220.309
TORE RINO JENSEN 555.808 365.716 196.877
ROLF EINAR ELIASSEN 298.604 150.485 81.072
KJELL RAGNAR ANTHONISEN 280.519 877.419 76.112
HÅKON VARDELY LISETH 259.018 0 67.005
HELGE ODDVAR ROVE 247.238 861.410 67.571
LIVE CARLSEN 191.123 616.044 46.059
EIVIND JOHANSEN 162.091 514.734 37.839
GRO ALFHILD SØRHUS 151.184 0 37.262

Gjennomsnitt for poststedet 3209 SANDEFJORD

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1942 Etternavn SØRHUS Alder
Inntektssøyle 191.528
Formuesøyle 313.581
Inntektssøyle 362.127
Formuesøyle 707.848
Inntektssøyle 105.085
Formuesøyle 272.848
Inntektssøyle 897.605
Formuesøyle 2.352.941
Inntektssøyle 75.592
Formuesøyle 13
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 176.670
over 80
Formuesøyle 550.379
Inntektssøyle 210.514
70 - 79
Formuesøyle 982.828
Inntektssøyle 324.438
60 - 69
Formuesøyle 959.571
Inntektssøyle 372.403
50 - 59
Formuesøyle 652.238
Inntektssøyle 360.084
40 - 49
Formuesøyle 296.085
Inntektssøyle 271.234
30 - 39
Formuesøyle 155.771
Inntektssøyle 120.300
20 - 29
Formuesøyle 40.437
Inntektssøyle 11
under 20
Formuesøyle 59

Sandefjord kommune

Toppliste for 1942-kullet i Sandefjord kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
THORBJØRN HANSEN 7.675.576 298.492.222 5.419.640
KJELL HYSTAD LARSEN 5.655.823 15.910.614 1.818.080
ØISTEIN HOEM 2.369.631 2.188.963 261.594
OTTAR TEIGLAND 2.099.670 2.698.689 874.524
ROAR LARSEN 1.661.647 327.898 742.263
GUNNAR OLE FRIBERG 1.620.259 0 698.449
BJØRN LIE 1.257.500 1.235.466 524.256
GÜNTER SIEGFRIED WOLF 1.132.637 1.643.620 428.039
ARVID KRAUKLE WOLD 895.678 0 372.552
OLAV HUSEBY 867.452 1.138.311 340.398

Gjennomsnitt for Sandefjord kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1942 Etternavn SØRHUS Alder
Inntektssøyle 170.826
Formuesøyle 316.243
Inntektssøyle 286.902
Formuesøyle 545.707
Inntektssøyle 158.173
Formuesøyle 437.755
Inntektssøyle 377.646
Formuesøyle 2.583.326
Inntektssøyle 129.310
Formuesøyle 50.896
Inntektssøyle 197.875
Formuesøyle 327.831
Inntekt Formue
Inntektssøyle 165.253
over 80
Formuesøyle 749.431
Inntektssøyle 198.130
70 - 79
Formuesøyle 758.241
Inntektssøyle 279.660
60 - 69
Formuesøyle 804.635
Inntektssøyle 315.624
50 - 59
Formuesøyle 550.550
Inntektssøyle 289.701
40 - 49
Formuesøyle 339.939
Inntektssøyle 221.841
30 - 39
Formuesøyle 125.936
Inntektssøyle 104.231
20 - 29
Formuesøyle 45.595
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 67

Vestfold fylke

Toppliste for 1942-kullet i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
LAILA VALDAL 8.213.593 3.727.163 3.894.716
THORBJØRN HANSEN 7.675.576 298.492.222 5.419.640
KJELL HYSTAD LARSEN 5.655.823 15.910.614 1.818.080
PER FUHRE PETTERSEN 4.719.708 21.616.791 1.548.155
SVERRE PAUL ØYEN 4.223.316 3.244.691 1.226.049
ØISTEIN HOEM 2.369.631 2.188.963 261.594
OTTAR TEIGLAND 2.099.670 2.698.689 874.524
ANNE CATHRINE KOREN LARSEN 1.903.493 566.654 570.572
ROAR LARSEN 1.661.647 327.898 742.263
GUNNAR OLE FRIBERG 1.620.259 0 698.449

Gjennomsnitt for Vestfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1942 Etternavn SØRHUS Alder
Inntektssøyle 176.842
Formuesøyle 287.420
Inntektssøyle 279.651
Formuesøyle 476.419
Inntektssøyle 179.087
Formuesøyle 456.941
Inntektssøyle 301.387
Formuesøyle 1.230.115
Inntektssøyle 174.757
Formuesøyle 288.451
Inntektssøyle 149.214
Formuesøyle 199.999
Inntekt Formue
Inntektssøyle 161.810
over 80
Formuesøyle 677.676
Inntektssøyle 204.969
70 - 79
Formuesøyle 757.002
Inntektssøyle 271.879
60 - 69
Formuesøyle 710.903
Inntektssøyle 311.827
50 - 59
Formuesøyle 499.806
Inntektssøyle 290.385
40 - 49
Formuesøyle 264.428
Inntektssøyle 224.534
30 - 39
Formuesøyle 95.396
Inntektssøyle 104.404
20 - 29
Formuesøyle 48.075
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 45

Norge

Toppliste for 1942-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
LEIF GERHARD NORDBERG 27.369.169 85.526.300 8.619.843
HÅKON BJARNE NYLAND 15.761.205 78.604.060 5.300.440
EINAR MAGNE JANSEN 15.541.826 262.914.144 7.269.195
KARL ANDREAS SANDVIK 14.925.611 152.761.959 5.889.748
EINAR LAURENTIUS KOEFOED 11.425.133 27.454.799 2.931.482
GUNNAR RÅMUNDDAL 11.077.508 21.061.462 3.448.619
NILS ROALD AGASØSTER 10.531.532 5.797.751 5.390.492
JAN BERNHARD KOLBERG 10.266.860 501.177.328 8.643.132
UNNI RAGNHILD HANSEN-TANGEN 9.625.568 37.904.519 3.094.201
HELGE KRAFFT 9.509.187 2.050.428 4.441.500

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1942 Etternavn SØRHUS Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 185.274
Formuesøyle 498.362
Inntektssøyle 304.374
Formuesøyle 1.084.715
Inntektssøyle 196.126
Formuesøyle 248.956
Inntektssøyle 277.056
Formuesøyle 264.890
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55