FINN STORSTEIN

Født 1970 (45 år). Bosatt på 7232 LUNDAMO i Melhus kommune (Sør-Trøndelag).

  • 401.872 i inntekt
  • 7.502.471 i formue
  • 200.542 i skatt

FINN STORSTEIN tjente 181.638 kroner mer enn naboene på 7232 LUNDAMO, og hadde 7.223.285 kroner mer i formue. Inntekten var 141.865 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Melhus kommune og 227.740 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til FINN STORSTEIN er 7.147.763 kroner mer enn snittet blant menn i Melhus, og 7.297.666 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 401.872
Formuesøyle 7.502.471
Norske menn Norske kvinner FINN STORSTEIN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 401.872 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 7.502.471 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 200.542 kr

7232 LUNDAMO

Toppliste for 1970-kullet på 7232 LUNDAMO
Navn Inntekt Formue Skatt
KNUT ARNE SOLBERG 1.587.790 1.799.898 757.702
FRODE REPPE 680.049 0 281.635
JENS OTTO MARTINSEN 512.022 0 218.812
TOVE SCHULT 507.226 143.503 189.090
ODD INGE FREMO 497.124 119.207 209.613
EIVIND BJERKSETMYR 490.456 0 185.125
FINN STORSTEIN 401.872 7.502.471 200.542
LINDIS RAMONA HEGGVIK AUNE 389.239 0 166.421
HEGE ANITA SOLEMSMO 313.940 0 107.636
GUNN EGGEN 300.902 462.898 104.162

Gjennomsnitt for poststedet 7232 LUNDAMO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1970 Etternavn STORSTEIN Alder
Inntektssøyle 172.966
Formuesøyle 192.336
Inntektssøyle 260.422
Formuesøyle 354.260
Inntektssøyle 222.183
Formuesøyle 131.727
Inntektssøyle 357.556
Formuesøyle 602.616
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 401.872
Formuesøyle 7.502.471
Inntekt Formue
Inntektssøyle 146.412
over 80
Formuesøyle 439.220
Inntektssøyle 174.996
70 - 79
Formuesøyle 575.889
Inntektssøyle 240.964
60 - 69
Formuesøyle 499.629
Inntektssøyle 286.695
50 - 59
Formuesøyle 361.242
Inntektssøyle 278.276
40 - 49
Formuesøyle 251.851
Inntektssøyle 238.979
30 - 39
Formuesøyle 84.757
Inntektssøyle 137.331
20 - 29
Formuesøyle 54.056
Inntektssøyle 16
under 20
Formuesøyle 249

Melhus kommune

Toppliste for 1970-kullet i Melhus kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ARE GAUSTAD 2.364.853 702.119 232.865
ROAR STRAND 1.976.149 0 896.620
ARILD SØRLIEN 1.654.771 0 755.701
KNUT ARNE SOLBERG 1.587.790 1.799.898 757.702
PER MAGNE REITBAKKEN 753.366 10.863 320.798
TORBJØRN LANDMARK 750.480 0 331.375
TORE RAANESS 704.911 0 305.581
FRODE REPPE 680.049 0 281.635
ROLANDAS VALIOKAS 631.416 0 251.682
GEIR TORE JOHANSEN 616.192 0 268.988

Gjennomsnitt for Melhus kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1970 Etternavn STORSTEIN Alder
Inntektssøyle 174.132
Formuesøyle 204.805
Inntektssøyle 260.007
Formuesøyle 354.708
Inntektssøyle 217.421
Formuesøyle 99.226
Inntektssøyle 327.278
Formuesøyle 137.341
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 293.290
Formuesøyle 4.216.141
Inntekt Formue
Inntektssøyle 146.312
over 80
Formuesøyle 524.469
Inntektssøyle 184.805
70 - 79
Formuesøyle 597.735
Inntektssøyle 250.232
60 - 69
Formuesøyle 579.976
Inntektssøyle 288.296
50 - 59
Formuesøyle 411.713
Inntektssøyle 270.887
40 - 49
Formuesøyle 165.459
Inntektssøyle 221.709
30 - 39
Formuesøyle 63.056
Inntektssøyle 121.391
20 - 29
Formuesøyle 43.947
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 92

Sør-Trøndelag fylke

Toppliste for 1970-kullet i Sør-Trøndelag
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHAN CHRISTIAN BROSTRØM 2.853.586 828.981 1.304.905
SVEND LUND 2.576.790 71.627 1.186.073
ARE GAUSTAD 2.364.853 702.119 232.865
FRODE HENNING ANTONSEN 2.119.732 559.504 711.713
CHRISTIAN MELAND 2.007.569 0 913.408
ROAR STRAND 1.976.149 0 896.620
VIDAR ROGNES 1.946.478 0 877.153
BERNT ROARSEN 1.838.111 1.308.722 590.183
HASSE BENBERG 1.828.760 424.339 856.042
ROGER KLAUSEN 1.724.071 1.416.323 789.587

Gjennomsnitt for Sør-Trøndelag fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1970 Etternavn STORSTEIN Alder
Inntektssøyle 185.227
Formuesøyle 229.718
Inntektssøyle 271.051
Formuesøyle 410.490
Inntektssøyle 241.374
Formuesøyle 134.076
Inntektssøyle 325.616
Formuesøyle 169.882
Inntektssøyle 342.594
Formuesøyle 19.816
Inntektssøyle 244.507
Formuesøyle 1.235.908
Inntekt Formue
Inntektssøyle 152.324
over 80
Formuesøyle 558.697
Inntektssøyle 198.636
70 - 79
Formuesøyle 650.065
Inntektssøyle 268.929
60 - 69
Formuesøyle 653.536
Inntektssøyle 311.384
50 - 59
Formuesøyle 496.367
Inntektssøyle 298.002
40 - 49
Formuesøyle 223.113
Inntektssøyle 236.149
30 - 39
Formuesøyle 94.414
Inntektssøyle 112.932
20 - 29
Formuesøyle 52.594
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 66

Norge

Toppliste for 1970-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
REYNIR KJÆR INDAHL 23.315.206 12.480.844 7.195.746
THOMAS SZWARC SANDLAND 16.834.553 0 5.075.504
JAN JOACHIM MEIDELL BJERKE 15.194.706 11.831.780 4.525.700
PETER ULRIK HAMMERICH 11.081.660 5.942.836 3.347.855
CHRISTIAN VINTHER CHRISTENSEN 10.858.527 1.554.281 5.138.302
PAUL JAMES JENKINS 10.146.983 5.720.426 3.420.149
VIBEKE ULRICHSEN 9.780.973 250.754.671 5.500.170
EIRIK SANDVIK 9.393.454 5.616.098 3.218.402
EYSTEIN ERIKSRUD 9.159.863 0 2.816.410
NJAAL ARNE KRISTIAN HØYLAND 9.012.927 4.938.219 2.702.945

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1970 Etternavn STORSTEIN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 239.338
Formuesøyle 175.093
Inntektssøyle 345.087
Formuesøyle 225.387
Inntektssøyle 227.018
Formuesøyle 267.442
Inntektssøyle 394.741
Formuesøyle 578.321
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55