ERIK WIBORG

Født 1945 (70 år). Bosatt på 1522 MOSS i Rygge kommune (Østfold). Skatter til Moss (Østfold).

  • 1.401.618 i inntekt
  • 0 i formue
  • 440.231 i skatt

ERIK WIBORG tjente 1.179.275 kroner mer enn naboene på 1522 MOSS, og hadde 10.527 kroner mindre i formue. Inntekten var 1.146.113 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Moss kommune og 1.220.011 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ERIK WIBORG er 309.555 kroner mindre enn snittet blant menn i Moss, og 219.418 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 1.401.618
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner ERIK WIBORG
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 1.401.618 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 440.231 kr

1522 MOSS

Toppliste for 1945-kullet på 1522 MOSS
Navn Inntekt Formue Skatt
ERIK WIBORG 1.401.618 0 440.231

Gjennomsnitt for poststedet 1522 MOSS

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn WIBORG Alder
Inntektssøyle 243.510
Formuesøyle 22.458
Inntektssøyle 205.880
Formuesøyle 1.247
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1.401.618
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 448.755
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1.401.618
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 0
over 80
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 165.545
70 - 79
Formuesøyle 52.403
Inntektssøyle 513.936
60 - 69
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 224.555
50 - 59
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 185.225
40 - 49
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
30 - 39
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 171
20 - 29
Formuesøyle 2.807
Inntektssøyle 0
under 20
Formuesøyle 0

Moss kommune

Toppliste for 1945-kullet i Moss kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN ANDERSEN 3.392.654 69.330.898 1.727.641
PER STEINAR HORNE 1.468.661 0 652.434
JAN ERIK EDVARDSEN 1.430.623 0 590.450
TERJE SOLBERG 1.421.199 413.180 589.597
ERIK WIBORG 1.401.618 0 440.231
ROBERT JØRGENSEN 1.367.322 0 603.127
ØYVIND NOHRE 1.355.905 2.138.435 528.087
TERJE HANSEN 1.281.511 938.329 486.371
BENGT ARILD HERMANSEN 1.277.308 0 539.799
JAN-OLA SCHNEIDER 1.181.600 3.665.706 551.615

Gjennomsnitt for Moss kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn WIBORG Alder
Inntektssøyle 181.607
Formuesøyle 219.418
Inntektssøyle 255.505
Formuesøyle 309.555
Inntektssøyle 169.032
Formuesøyle 546.683
Inntektssøyle 324.531
Formuesøyle 788.924
Inntektssøyle 350.501
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 585.775
Formuesøyle 10.479
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.122
over 80
Formuesøyle 582.132
Inntektssøyle 193.547
70 - 79
Formuesøyle 561.648
Inntektssøyle 254.943
60 - 69
Formuesøyle 476.621
Inntektssøyle 288.335
50 - 59
Formuesøyle 314.186
Inntektssøyle 285.289
40 - 49
Formuesøyle 141.082
Inntektssøyle 207.792
30 - 39
Formuesøyle 57.784
Inntektssøyle 101.608
20 - 29
Formuesøyle 44.936
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 53

Østfold fylke

Toppliste for 1945-kullet i Østfold
Navn Inntekt Formue Skatt
SIGNE-LISE NARUM AAREFJORD 7.885.895 1.445.001 2.344.579
REIDUN OLSEN 6.180.343 6.904.835 1.784.367
JAN ANDERSEN 3.392.654 69.330.898 1.727.641
ARNE SVENN JOHANSEN 3.184.958 13.097.020 1.030.847
SVEIN DAG EGGESBØ 3.154.877 0 968.845
BJARNE ANKER TVETE 3.148.437 0 875.820
JAN ANDREAS SANNEM 2.533.444 3.683.694 864.321
HANS JOHNNY MAURITZEN 2.469.785 0 731.803
JOHN SVERRE DAHLE 2.458.328 9.689.198 1.234.457
BIRGER BRAADLAND 2.318.062 3.495.488 670.913

Gjennomsnitt for Østfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn WIBORG Alder
Inntektssøyle 172.621
Formuesøyle 231.413
Inntektssøyle 254.600
Formuesøyle 408.677
Inntektssøyle 175.677
Formuesøyle 409.307
Inntektssøyle 283.905
Formuesøyle 804.974
Inntektssøyle 233.264
Formuesøyle 77.981
Inntektssøyle 395.813
Formuesøyle 43.339
Inntekt Formue
Inntektssøyle 149.400
over 80
Formuesøyle 554.296
Inntektssøyle 184.185
70 - 79
Formuesøyle 586.880
Inntektssøyle 246.304
60 - 69
Formuesøyle 615.644
Inntektssøyle 280.850
50 - 59
Formuesøyle 409.790
Inntektssøyle 269.924
40 - 49
Formuesøyle 230.295
Inntektssøyle 216.063
30 - 39
Formuesøyle 84.899
Inntektssøyle 107.865
20 - 29
Formuesøyle 43.066
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 49

Norge

Toppliste for 1945-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
SVEIN KÅRE ROMMEN 19.867.214 15.981.264 5.794.261
ROLF WILLY NILSEN 15.739.395 30.508.872 4.811.923
ANNE TOVE NYGAARD 15.381.574 68.896.012 5.048.103
PER REIDAR SMERKERUD 10.720.539 24.204.308 3.240.737
LARS WINSLØW EIDE 9.372.995 60.215.405 3.341.738
KRISTIAN EIDESVIK 8.927.206 55.410.110 3.272.106
JOHAN MAGNUS GULBRANDSEN 8.256.731 11.496.851 2.506.779
WILLY PETTERSEN 7.994.525 142.640 2.553.196
SIGNE-LISE NARUM AAREFJORD 7.885.895 1.445.001 2.344.579
TRYGVE HONNE 7.804.584 27.345.597 2.604.546

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn WIBORG Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 198.178
Formuesøyle 513.117
Inntektssøyle 320.357
Formuesøyle 984.098
Inntektssøyle 245.755
Formuesøyle 450.688
Inntektssøyle 372.645
Formuesøyle 643.625
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55