ERIK TVINDESÆTER

Født 1965 (50 år). Bosatt på 1850 MYSEN i Eidsberg kommune (Østfold).

  • 7.545.956 i inntekt
  • 16.881.842 i formue
  • 2.282.872 i skatt

ERIK TVINDESÆTER tjente 7.335.039 kroner mer enn naboene på 1850 MYSEN, og hadde 16.490.900 kroner mer i formue. Inntekten var 7.317.272 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Eidsberg kommune og 7.387.051 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ERIK TVINDESÆTER er 16.399.100 kroner mer enn snittet blant menn i Eidsberg, og 16.615.990 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 7.545.956
Formuesøyle 16.881.840
Norske menn Norske kvinner ERIK TVINDESÆTER
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 7.545.956 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 16.881.840 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 2.282.872 kr

1850 MYSEN

Toppliste for 1965-kullet på 1850 MYSEN
Navn Inntekt Formue Skatt
ERIK TVINDESÆTER 7.545.956 16.881.842 2.282.872
FRODE KENNETH PETTERSEN 1.212.781 2.555.707 384.781
THOMAS FREDRIK ALTMEIER 1.090.435 1.802.567 474.136
SVEIN HALVOR DANIELSEN 976.539 907.472 428.541
TOR KRISTIAN SKJÆRVENGEN 819.789 0 262.661
ZAHRA BIZHANNIA 778.459 56.070 317.532
TERJE ÅNERUD 712.821 0 309.688
BENTE SOLBERG 600.961 288.076 239.239
PER KRISTIAN SOLI 576.166 2.482.834 232.682
FREDDY ØVERLAND 527.218 0 209.221

Gjennomsnitt for poststedet 1850 MYSEN

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn TVINDESÆTER Alder
Inntektssøyle 170.460
Formuesøyle 295.538
Inntektssøyle 255.843
Formuesøyle 504.634
Inntektssøyle 220.490
Formuesøyle 160.535
Inntektssøyle 411.452
Formuesøyle 526.650
Inntektssøyle 67.853
Formuesøyle 157.247
Inntektssøyle 2.036.012
Formuesøyle 4.804.943
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159.590
over 80
Formuesøyle 725.569
Inntektssøyle 180.984
70 - 79
Formuesøyle 688.319
Inntektssøyle 234.095
60 - 69
Formuesøyle 721.289
Inntektssøyle 291.486
50 - 59
Formuesøyle 521.578
Inntektssøyle 269.650
40 - 49
Formuesøyle 230.163
Inntektssøyle 209.908
30 - 39
Formuesøyle 128.587
Inntektssøyle 116.723
20 - 29
Formuesøyle 44.952
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 53

Eidsberg kommune

Toppliste for 1965-kullet i Eidsberg kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ERIK TVINDESÆTER 7.545.956 16.881.842 2.282.872
FRODE KENNETH PETTERSEN 1.212.781 2.555.707 384.781
KARL JAKOB ENGER 949.585 0 331.351
STEINAR NØKLEBY 888.130 0 375.065
TOR KRISTIAN SKJÆRVENGEN 819.789 0 262.661
ZAHRA BIZHANNIA 778.459 56.070 317.532
TERJE ÅNERUD 712.821 0 309.688
BENTE SOLBERG 600.961 288.076 239.239
PER KRISTIAN SOLI 576.166 2.482.834 232.682
FREDDY ØVERLAND 527.218 0 209.221

Gjennomsnitt for Eidsberg kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn TVINDESÆTER Alder
Inntektssøyle 158.905
Formuesøyle 265.848
Inntektssøyle 228.684
Formuesøyle 482.746
Inntektssøyle 189.271
Formuesøyle 143.295
Inntektssøyle 340.335
Formuesøyle 369.966
Inntektssøyle 67.853
Formuesøyle 157.247
Inntektssøyle 2.036.012
Formuesøyle 4.804.943
Inntekt Formue
Inntektssøyle 150.196
over 80
Formuesøyle 686.285
Inntektssøyle 178.371
70 - 79
Formuesøyle 720.160
Inntektssøyle 233.119
60 - 69
Formuesøyle 871.187
Inntektssøyle 273.223
50 - 59
Formuesøyle 500.763
Inntektssøyle 243.720
40 - 49
Formuesøyle 212.228
Inntektssøyle 197.132
30 - 39
Formuesøyle 114.420
Inntektssøyle 95.169
20 - 29
Formuesøyle 35.502
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 34

Østfold fylke

Toppliste for 1965-kullet i Østfold
Navn Inntekt Formue Skatt
ERIK TVINDESÆTER 7.545.956 16.881.842 2.282.872
LARS WALEN 4.594.003 10.796.294 1.400.742
ELISABETH LEKANG 4.575.723 7.673.290 1.354.741
KETIL JACOBSEN 4.157.554 243.465 1.939.693
PER ØIVIND GUNDERSEN 3.765.119 14.568.498 701.961
TRULS HAAKON TVETE 3.038.128 124.452 1.391.913
HENRIK JOHAN WULFF 2.367.927 2.367.368 1.029.443
ØYVIND KARLSEN 2.356.308 0 1.039.647
LARS OLE JOHANSEN 2.234.837 229.128 1.121.858
LARS MORTEN NILSEN 2.230.994 4.707.940 785.499

Gjennomsnitt for Østfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn TVINDESÆTER Alder
Inntektssøyle 172.621
Formuesøyle 231.413
Inntektssøyle 254.600
Formuesøyle 408.677
Inntektssøyle 226.620
Formuesøyle 170.252
Inntektssøyle 324.008
Formuesøyle 332.243
Inntektssøyle 67.853
Formuesøyle 157.247
Inntektssøyle 2.036.012
Formuesøyle 4.804.943
Inntekt Formue
Inntektssøyle 149.400
over 80
Formuesøyle 554.296
Inntektssøyle 184.185
70 - 79
Formuesøyle 586.880
Inntektssøyle 246.304
60 - 69
Formuesøyle 615.644
Inntektssøyle 280.850
50 - 59
Formuesøyle 409.790
Inntektssøyle 269.924
40 - 49
Formuesøyle 230.295
Inntektssøyle 216.063
30 - 39
Formuesøyle 84.899
Inntektssøyle 107.865
20 - 29
Formuesøyle 43.066
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 49

Norge

Toppliste for 1965-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
HUGO LUND MAURSTAD 41.784.756 61.231.245 13.013.291
STIG LORENTZ BECH 19.618.302 3.958.514 5.905.977
PÅL INGEBRETSEN LØKEN 16.795.819 87.299.006 5.641.471
NIELS GREGERS STOLT-NIELSEN 16.223.628 966.754 4.714.319
MARK PHILIP GRETTON 15.407.172 12.187.041 6.912.135
ANNE-MARIE MANUS-AASMUNDTVEIT 14.292.660 47.047.642 4.299.235
PER CHRISTIAN LINDSTAD 14.069.023 29.553.145 4.311.433
ANNE SOFIE BJØRKHOLT 13.961.498 6.583.435 4.116.579
STEPHAN LANGE JERVELL 13.896.532 14.202.480 4.362.569
FRANK STABU 12.548.661 22.779.369 3.811.709

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn TVINDESÆTER Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 262.347
Formuesøyle 244.511
Inntektssøyle 375.646
Formuesøyle 466.484
Inntektssøyle 67.853
Formuesøyle 157.247
Inntektssøyle 1.630.415
Formuesøyle 3.850.674
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55